1. Människor som hör bra kan kommunicera bättre

När du hör bra kan du kommunicera bättre eftersom du förstår vad människor säger och reagerar lätt.