Så fungerar dina öron

Det mänskliga örat är ett komplext och känsligt system som spelar en avgörande roll för vår förmåga att höra och bearbeta ljud. Från det yttre örat till det inre örat arbetar varje del tillsammans för att fånga och överföra ljudvibrationer till hjärnan.

Örat består av tre delar:

Yttre örat

Det yttre örat består av öronmusslan (den synliga delen av örat) och hörselgången. Öronmusslan fångar upp ljud och hörselgången fungerar som en tratt som förstärker ljudvågor och levererar dem till trumhinnan.

När ljudvågorna når trumhinnan får de den att vibrera, vilket sätter igång en kedjereaktion i mellanörat.

Mellanörat

En kedja av tre små ben är fästade på andra sidan av trumhinnan. Dessa ben kallas hammaren, städet och stigbygeln, och tillsammans är de kända som hörselbenen.

När trumhinnan vibrerar får den kedjan av ben att röra sig, förstärka vibrationerna och leda dem från trumhinnan till det inre örat.

Inre örat

Den del av det inre örat som behandlar ljud kallas hörselsnäckan. Detta spiralformade organ innehåller tusentals specialiserade celler som kallas hårceller, vilka omvandlar rörelsen från mellanörtsbenen till elektriska signaler.

Hörselnerven skickar sedan dessa signaler till hjärnan som tolkar ljudet till det vi hör. Sedan analyserar din hjärna den akustiska scenen för att hjälpa dig att identifiera ljud och röster.

Så fungerar hörseln

Prestera på topp och håll dig uppdaterad

Vanliga frågor om hur våra öran fungerar

Inkommande ljudvibrationer får vätskan i cochlea att röra sig. Denna vätskerörelse får hårcellerna i cochlea att böja sig, vilket genererar elektriska signaler. Dessa signaler överförs till hörselnerven och skickas till hjärnan där de tolkas som ljud.

Den auditiva nerven transporterar de elektriska signalerna som genereras av cochlea till hjärnan där de tolkas som ljud. Detta gör det möjligt för oss att uppfatta och förstå ljuden runt omkring oss.

Ett problem med örat kan påverka en eller flera komponenter i örat, vilket resulterar i hörselnedsättning, tinnitus, yrsel eller andra symptom. Dessa problem kan bero på olika faktorer, inklusive ålder, exponering för höga ljud, öroninfektioner och genetik.

Hjärnan tolkar ljud genom att bearbeta de elektriska signalerna som tas emot från hörselnerven. Dessa signaler bearbetas av olika områden i hjärnan som är ansvariga för olika aspekter av ljuduppfattning, som tonhöjd, ljudstyrka och placering. Denna information kombineras sedan i högre hjärnområden som är ansvariga för att tolka komplexa ljud som tal.

I vissa fall kan örat reparera sig själv om det är skadat. Till exempel, om trumhinnan är perforerad kan den ofta läka av sig själv om orsaken till perforationen har behandlats. I andra fall, som hörselnedsättning i det inre örat, kan skadan vara permanent eller kräva medicinsk ingripande.

Vi kan skydda våra öron från skador genom att undvika exponering för höga ljud, använda hörselskydd vid behov och söka snabb medicinsk hjälp om vi upplever hörselproblem.

Ja, örat kan skilja mellan olika ljud baserat på deras frekvens, intensitet och andra egenskaper. Detta gör att vi kan skilja mellan olika tal, musikaliska toner och andra ljud i vår omgivning.

Örat kan anpassa sig till förändringar i ljudnivån genom att justera känsligheten hos hårcellerna i cochlea. Detta kan ge en viss skyddseffekt mot höga ljud och ökad känslighet för svaga ljud för att upprätthålla en jämn hörselnivå i olika miljöer.

Tinnitus är en ringande eller susande känsla i örat som inte orsakas av ett externt ljud. Det kan bero på olika faktorer, inklusive skador på örat, hörselnedsättning och exponering för höga ljud. Tinnitus är ett vanligt symptom vid hörselnedsättning.

Gå till toppen