Låt inte hörselnedsättning begränsa ditt sätt att leva.

Hörselnedsättning och tinnitus är inget att ta lätt på. Det är viktigt att göra något åt det, förr snarare än senare – för att maximera livsnjutningen.