Testen kan bestå av flera delar

Det finns flera möjliga delar av ett hörseltest som kan användas beroende på dina specifika symtom - de två vanligaste är Pure-tone test och taltest.

Pure Tone-testen:

Du får på dig ett par hörlurar och instrueras att lyssna och reagera på de svagaste tonerna du kan höra i olika frekvenser.

Tal-test:

Du ombeds upprepa ord eller fraser för att bedöma hur tydligt du kan höra tal. Svårigheter att skilja mellan konsonantljud som "s", "h" eller "f" är en indikation på att du har hörselnedsättning.