Hälsorisker vid obehandlad hörselnedsättning

Om hörselnedsättning inte behandlas kan det öka risken för andra hälsoproblem. Dessa inkluderar följande:

Demens

Personer med obehandlad hörselnedsättning löper större risk att utveckla kognitiv försämring eller demens jämfört med personer med normal hörsel1. Detta beror troligen på att delar av hjärnan som används för kognitiv bearbetning på högre nivå försämras när de berövas ljud2. Användning av hörapparater hjälper hjärnan att fortsätta bearbeta ljud normalt, vilket minskar problem med koncentration och trötthet.  

Depression

Mer än 1 av 10 personer med hörselnedsättning kämpar med depression - nästan dubbelt så många som i befolkningen som helhet (6%)3. Eftersom de måste överkompensera med andra sinnen för att kompensera för hörselbortfallet, rapporterar många en högre grad av trötthet mot slutet av dagen, vilket kan leda till ångest, ensamhet och depression. Användning av hörapparater har visat sig kunna motverka de negativa psykologiska och känslomässiga effekterna av hörselnedsättning4.

Fallolyckor

Personer med även mild obehandlad hörselnedsättning har 3 gånger högre risk att drabbas av fallskadoroch bli inlagda på sjukhus oftare och under längre tid än personer med normal hörsel6. Detta kan bero på att hörselnedsättning minskar de ljudsignaler som din hjärna är beroende av för medvetenhet om omgivningen och balans. Användning av hörapparater har visat sig förbättra balansen jämfört med obehandlad hörselnedsättning7.

Tinnitus

Tinnitus kan inkludera ringande, susande, brusande och andra fantomljud i örat. Det påverkar främst personer med hörselnedsättning8. Användning av hörapparater hjälper till att stimulera hjärnan med mer ljud och kan ofta avleda uppmärksamheten från tinnitus. Stress kan också utlösa tinnitus, och stressen relaterad till hörselnedsättning kan minskas genom behandling som hörapparater. Dessutom erbjuder vissa hörapparater dedikerade funktioner för att direkt hantera uppfattningen av tinnitus. 

Läs mer om tinnitus

Prestera på topp och håll dig uppdaterad

Vanliga frågor

Ja, det är viktigt att behandla hörselnedsättning för att förebygga de hälsorisker som är förknippade med obehandlad hörselnedsättning. Behandling av hörselnedsättning kan förbättra livskvaliteten, kommunikationsförmågan och den övergripande hälsan. För att starta din resa mot bättre hörsel kan du prova vår gratis online-hörseltest.
Att inte behandla hörselnedsättning kan leda till en rad negativa hälsoresultat, inklusive minskad livskvalitet, kommunikationssvårigheter och kognitiv försämring.
Hörselnedsättning kan göra det svårare att förstå tal och andra ljud, vilket leder till kommunikationssvårigheter och social isolering.
Hjärnan kan behöva arbeta hårdare för att kompensera för hörselnedsättning, vilket över tid kan leda till kognitiv försämring.
Om du inte tar hand om hörselnedsättning kan det göra vardagliga aktiviteter och uppgifter svårare, vilket potentiellt kan leda till minskad självständighet och en allmän minskning av livskvaliteten.
Ja, att söka behandling för hörselnedsättning kan hjälpa till att förebygga negativa hälsoutfall och förbättra den övergripande livskvaliteten och kommunikationsförmågan.

Lin F.R., Metter E.J., O’Brien R.J., Resnick S.M., Zonderman A.B., Ferrucci L. 2011. Hearing Loss and Incident Dementia. Archives of Neurology, 68(2), 214-220. 

2 Powell D.S., Oh E.S., Reed N.S., Lin F.R. & Deal J.A. 2022. Hearing Loss and Cognition: What We Know and Where We Need to Go. Frontiers in Aging Neuroscience, 13.

3 Chuan-Ming Li, MD, PhD1; Xinzhi Zhang, MD, PhD2; Howard J. Hoffman, MA1; et al. Hearing Impairment Associated With Depression in US Adults, National Health and Nutrition Examination Survey 2005-2010. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. 2014;140(4):293-302.

4 Lawrence BJ, Jayakody DMP, Bennett RJ, Eikelboom RH, Gasson N, Friedland PL. Hearing Loss and Depression in Older Adults: A Systematic Review and Meta-analysis. Gerontologist. 2020 Apr 2;60(3):e137-e154. doi: 10.1093/geront/gnz009. PMID: 30835787.

5 Lin F.R. & Ferrucci L. 2012. Hearing loss and falls among older adults in the United States. Archives of Internal Medicine, 172(4), 369-371.

6 Johns Hopkins University analysis of the National Health and Nutrition Examination Survey, or NHANES. Published in the Journal of the American Medical Association online June 11, 2013

7 Rumalla, K., Karim, A.M. and Hullar, T.E. (2015), The effect of hearing aids on postural stability. The Laryngoscope, 125: 720-723.

8 Source: Hearing Loss Association of America

Gå till toppen