4. Fakta om hörselnedsättning

  1. Hörselnedsättning är den tredje vanligaste hälsotillståndet i världen efter hjärtsjukdomar och artrit.
  2. Hörselnedsättning kan förekomma i alla åldrar, men det blir vanligare när människor blir äldre.
  3. Hörselnedsättning kan ha en betydande inverkan på livskvaliteten, vilket leder till känslor av isolering, depression och nedsatt kognitiv funktion.
  4. Tidig upptäckt och behandling av hörselnedsättning kan hjälpa till att förhindra ytterligare skador och förbättra livskvaliteten.