Vanliga frågor om Signias sortiment

Se våra FAQs för att finna svar på vanliga frågor kring Signias hörapparater, appar och tillbehör.

Styletto

Styletto X passar många olika hörselnedsättningar, från milda till måttliga och svåra, med hjälp av utbytbara miniReceivers 2.0.

Styletto X använder uppladdningsbara litiumjonbatterier, vilket används mycket i stora industrier som elektronik, bilindustrin m.m.
Litiumjonbatterier är idag den bästa uppladdningsbara lösningen för hörapparater tack vare deras:

 • Långa dagliga batteritid
 • Långa totala batteritid
 • Korta laddningstid (med ett alternativ för snabbladdning) och även
 • Hur enkla de är att använda

Fulladdade Styletto-hörapparater ger:

 • upp till 19 timmar daglig batteritid utan streaming
 • upp till 16 timmar daglig batteritid med 5 timmars direkt streaming.

Batteritiden minskar med tiden för alla uppladdningsbara litiumjonbatterier. Uppskattningen baseras på kapaciteten i nya litiumjonbatterier. Vid normal användning kan batteriet behålla upp till 80 % av sin ursprungliga kapacitet efter två år. Batteriets prestanda varierar beroende på användningen och miljön.

Det tar fyra timmar tills Styletto X är fulladdad.

Det ultrasmala portabla laddningsfodralet kan användas för att ladda var som helst ifrån, och det krävs inga kablar eller eluttag. Endast 30 minuters laddning ger:

 • upp till 5 timmar extra normal användning (utan streaming)
 • upp till 3 timmar extra streaming

Stylettos laddningsfodral kan hålla tre fulla laddningar av dina hörapparater. Det ger hela fyra dagars* självständighet för användaren.

*baserat på 16 timmars daglig användning och 5 timmar direkt streaming

Styletto har inga kontroller på själva enheten. Den fjärrstyrs med hjälp av Signia App eller tillbehöret miniPocket.

Silk

Yes. With its high level of discretion, the new Silk X is "practically invisible".

Yes. We offer a direct and very convenient remote control of your Silk X hearing aids via our Signia app, which is freely downloadable onto your smartphone.

Yes. Our miniPocket accessory also provides a highly convenient remote control.

With the Twin Phone functionality we offer, activated via the Signia app or miniPocket accessory, you can hear a phone call in both hearing aids if your phone will be held close to one hearing aid. Music and TV streaming are not supported. 

Yes. You can use Silk X together with CROS Silk X accessory. They are compatible with each other and provide the best hearing quality together with highest discretion

Ja. Med sig höga diskretion (20% mindre än sin föregångare) är den nya Signia Silk “praktiskt taget osynlig.”

Ja. Vi erbjuder en direkt och väldigt bekväm fjärrkontroll till dina Signia Silk hörapparater via Signia App som finns att ladda ned gratis till din smartphone

Ja. Vår miniPocket erbjuder också ett väldigt smidigt fjärrkontrollsalternativ.

Med TwinPhone funktionen aktiverad via Signia App eller miniPocket kan du höra telefonsamtal i båda hörapparaterna om din telefon hålls nära en av apparaterna. Musik- och TV-streaming stödjs ej.

Ja. Du kan använda vår nya Signia Silk tillsammans med vår nya CROS Silk. De är kompatibla med varandra och erbjuder den bästa ljudkvaliteten och största diskretionen.

Pure

Pure Charge&Go är lämplig för alla nivåer av hörselnedsättningar (lindrig, måttlig, svår eller grav)

En full laddning tar 3–4 timmar

Ja. Endast 30 minuters laddning ger dig upp till 6 timmars ytterligare användning

Litium-jon-batterier är för närvarande den bästa laddningsbara lösningen på marknaden, mest tack vare dess:

 • långa dagliga användningstid,
 • långa totala livslängd,
 • kortare laddningstid (tillsammans med en snabbladdare), och
 • bättre bekvämlighet för användaren av hörapparaten.

Pure Charge&Go erbjuder unikt den revolutionerande trådlösa induktiva laddningen med följande fördelar:

 • Ökad användarvänlighet eftersom exakt placering av enheten i laddarens vagga inte är nödvändig
 • Inga elektroniska kontakter som kan samla smuts och skräp
 • Förbättrat motstånd mot vatten, svett och damm

Många användare av hörapparater gillar inte ljudet av sin egen röst eftersom den låter högt och onaturligt. Vår revolutionerande OVP™-funktion (Own Voice Processing (bearbetning av egen röst) ger dig en naturtrogen röst kombinerat med optimal hörsel av alla andra ljud för den mest naturliga hörupplevelsen.*

Ja. Med Pure Charge&Go kan du använda direkt ljudstreaming från iOS-enheter (Apple) med ”made-for-iPhone (MFi) hearing aids” som standard. Ljudstreaming från andra mobila enheter (Android-smartphones, äldre Apple-enheter, datorer, bärbara datorer och andra Bluetooth-enheter) är möjligt via vårt tillbehör StreamLine Mic.

Klicka här för lista över made-for-iPhone-kompatibla Apple-enheter

Ja. Med vårt StreamLine TV-tillbehör kan du streama från din TV direkt till dina Pure Charge&Go-hörapparater

Det finns en vippknapp på enheten för styrning. Dessutom kan den fjärrstyras med Signia-appen, som går att ladda ner utan kostnad på din smartphone

Pure Charge&Go är lämplig för alla grader av hörselnedsättningar (mild, måttlig, svår och grav).

 • upp till 21 timmar daglig användning utan streaming och
 • upp till 19 timmars daglig användning med 5 timmars streaming.

Användbarheten för alla laddningsbara litiumjonbatterier minskar med tiden. Uppskattningarna är baserade på nytt litiumjonbatteri. Under normala driftsförhållanden behåller batteriet upp till 80% av sin ursprungliga kapacitet efter 2 års användning. Observera att batteriprestanda varierar beroende på individuella användningsmönster och miljöförhållanden.

 En full laddning tar 4 timmar.

Ja. Endast 30 minuters laddning ger dig upp till 6 timmar extra användning.

Litium-jon battericell är det bästa uppladdningsbara alternativet på marknaden på grund av:

 • Längre daglig batteritid
 • Längre batteritid överlag
 • Kortare laddningstid tillsammans med snabbladdnings alternativet, och
 • Mindre komplexitet

Pure Charge&Go erbjuder unik revolutionerande trådlös induktiv uppladdning med följande fördelar:

 • Ökad användarvänlighet då exakt placering i laddaren inte krävs
 • Inga elektroniska kontakter som kan samla skräp och smuts
 • Förbättrad resistens mot vatten, svett och damm

Många hörapparatsanvändare gillar inte ljudet av sin egen röst då det låter starkt och onaturligt. Vår revolutionerande OVP-funktion (Own Voice Processing) erbjuder dig en naturlig upplevelse av egna rösten kombinerat med optimalt hörande av alla andra ljud för den mest bekväma och naturliga lyssningsupplevelsen

Ja. Med Pure Charge&Go kan du använda direkt ljudstreaming från iOS (Apple)-enheter med ”made-for-iPhone”-standard (MFi). Ljudstreaming från andra enheter (Android smartphones, äldre Apple produkter, PC, laptops och andra Bluetooth-enheter) är möjligt via vår StreamLine Mic.

Ja. Med vårt StreamLine TV tillbehör kan du streama från din TV direkt in i dina Pure Charge&Go hörapparater.

Det finns en tryckknapp på hörapparaterna för manuellt reglage men du kan också styra hörapparaterna via Signia App som går att ladda ned gratis via din smartphone.

Pure 312 lämplig för alla nivåer av hörselnedsättningar (lindrig, måttlig, svår eller grav)

Många användare av hörapparater gillar inte ljudet av sin egen röst eftersom den låter högt och onaturligt. Vår revolutionerande OVP™-funktion (Own Voice Processing (bearbetning av egen röst) ger dig en naturtrogen röst kombinerat med optimal hörsel av alla andra ljud för den mest naturliga hörupplevelsen.

Ja. Med Pure 312 kan du använda direktstreaming från iOS-enheter (Apple) med ”made-for-iPhone (MFi) hearing aids” som standard. Ljudstreaming från andra mobila enheter (Android-smartphones, äldre Apple-enheter, datorer, bärbara datorer och andra Bluetooth-enheter) är möjligt via vårt tillbehör StreamLine Mic.

Ja. Med vårt StreamLine TV-tillbehör kan du streama från din TV direkt till dina Pure 312 hörapparater.

Det finns en vippknapp på enheten för styrning. Dessutom kan den fjärrstyras med Signia-appen, som går att ladda ner utan kostnad på din smartphone.

Pure 312 Nx is suitable for all levels of hearing loss (mild, moderate, severe or profound)
Many hearing aid users do not like the sound of their own voice as it sounds loud and unnatural. Our revolutionary OVP (Own Voice Processing) function provides you with a natural sounding own voice combined with optimal hearing of all other sounds for the most pleasant, natural listening experience.*

Ja. CROS Pure 312 Nx är kompatibel med Signia Nx hörapparater som stöder:

 • direktstreaming från iOS-enheter (Apple) med “Made for iPhone (MFi) hearing aids”-märke och
 • streaming från andra mobila enheter (Android-enheter, äldre Apple-enheter, PC:s och andra Bluetooth-enheter) via våra StreamLine Mic-tillbehör.

Ja. CROS Pure 312 Nx är kompatibel med Signia Nx hörapparater som stöder streaming från din TV via våra StreamLine TV-tillbehör.

There is a rocker switch on the device for onboard control. Additionally, it can also be controlled remotely via the Signia app, which is freely downloadable onto your smartphone

Pure 10 är lämplig för en bred skala av hörselnedsättningar (mild, måttlig och svår).

Ja. Vi erbjuder en direkt och väldigt bekväm fjärrkontroll till dina Pure 10 hörapparater via Signia App som finns att ladda ned gratis till din smartphone.

Ja. Vår miniPocket erbjuder också ett väldigt smidigt fjärrkontrolls alternativ och ryms i din nyckelknippa.

Tack vare dess ljudkvalitet låter de nya Pure 10 dig att höra tal tydligt i alla situationer genom sofistikerade mikrofoner och avancerad bearbetning av buller. Detta gör det enklare att förstå din konversationspartner, även i väldigt bullriga miljöer som exempelvis på restaurang eller konferens.

Nej, streamingfunktioner är inte tillgängliga i Pure 10.

Pure 13 is suitable for all levels of hearing loss(mild, moderate, severe or profound

If you use Bluetooth connectivity functions (e.g direct audio streamin) very frequently and battery life/wearing time is very important to you. Pure 13 Nx delivers up to 7 days wearing time with one single battery (based on a 16 hour day with 6 hours of streaming). This is the longest streaming time in the market

Many hearing aid users do not like the sound of their own voice as it sounds loud and unnatural. Our revolutionary OVP (Own Voice Processing) function provides you with a natural sounding own voice combined with optimal hearing of all other sounds for the most pleasant, natural listening experience.*
Yes. With Pure 13, you can use direct audio streaming from iOS (Apple) devices with “made-for-iPhone (MFi) hearing aids” standard. Audio streaming from other mobile devices (Android smartphones, older Apple devices, PCs, laptops and other Bluetooth mobile devices) is possible via our StreamLine Mic accessory. Click here for the list of made-for-iPhone compatible Apple devices

Yes. With our StreamLine TV accessory, you can stream from your TV directly into your Pure 13 Nx hearing aids.

There is a rocker switch on the device for onboard control. Additionally, it can also be controlled remotely via the Signia app, which is freely downloable onto your smartphone

Yes. Tele-Coil is optionally available with Pure 13 Nx. Additionally, you can order Tele-Coil in any color available for Pure 13 Nx, i.e. without any color limitation.

Motion

Motion Charge&Go passar alla typer av hörselnedsättningar (mild, måttlig och grav).

Ett fullt laddat Motion Charge&Go hörapparat ger:

 • upp till 21 timmar daglig användning utan streaming och
 • upp till 19 timmars daglig användning med 5 timmars streaming.

Användbarheten för alla laddningsbara litiumjonbatterier minskar med tiden. Uppskattningar baseras på ny litiumjonbatteri kapacitet. Under normala användningsförhållanden behåller batteriet upp till 80% av sin ursprungliga kapacitet efter 2 års användning. Observera att batteriprestanda varierar beroende på individuella användningsmönster och miljöförhållanden.

Ja! Med Motion Charge&Go har du möjlighet att snabb-ladda. Efter 30 minuters laddning, kan du använda hörapparaten i ytterligare sex timmar.

Litium-ion laddningsceller är för närvarande den bästa uppladdningsbara lösningen på marknaden eftersom den har:

 • Längre batterikapacitet per dag.
 • Längre batterilivslängd generellt.
 • Kortare laddningstid och möjlighet till snabb laddning, och är
 • enklare att hantera för hörapparatsanvändaren.

Motion Charge&Go använder revolutionerande trådlös induktionsladdning med följande fördelar:

 • Lättare att använda, eftersom det inte kräver en exakt positionering av hörapparaten i laddaren.
 • Inga elektroniska kontakter som kan samla damm och fukt.
 • Förbättrat skydd mot vatten, svett och damm.

Många hörapparatsanvändare gillar inte ljudet av sin egna röst, och hur den låter vid en anpassning, eftersom den egna rösten plötsligt låter högt och onaturligt. Vår revolutionära OVP™ (Own Voice Processing) ger dig en naturlig röst i kombination med optimal hörsel i alla andra situationer – för att garantera en bekväm och naturlig lyssningsupplevelse.

Ja! Med Motion Charge&Go kan du streama direkt från iOS-enheter (Apple) med “Made for iPhone Hearing Aids (Mfi)”-standarden. Streaming från andra enheter är möjligt via våra tillbehör SteamLine Mic (Android-smartphones eller Apple-enheter, datorer, bärbara datorer och andra Bluetooth-mobiltelefoner).

Ja! Med vårt tillbehör Streamline TV-kan du streama direkt från TV till dina Motion Charge&Go-hörapparater.

Det finns en tryckknapp på hörapparaten, som kan programmeras för olika funktioner, t.ex. ändra volymen eller välj lyssningsprogrammet. Dessutom kan enheterna fjärrstyras via Signia App, som kan laddas ner gratis till din smartphone. Tala med din audionom för att få de bästa funktionerna för dig.

Motion 13 Nx is suitable for all levels of hearing loss(mild, moderate, severe or profound)
Many hearing aid users do not like the sound of their own voice as it sounds loud and unnatural. Our revolutionary OVP™ (Own Voice Progressing) function provides you with a natural sounding own voice combined with optimal hearing of all other sounds for the most pleasant, natural listening experience.
Yes. With Motion 13 Nx, you can use direct audio streaming from iOS (Apple) devices with "made-for-iPhone (MFi) hearing aids" standard. Audio streaming from other mobile devices (Android smartphones, older Apple devices, PCs, laptops, and other Bluetooth mobile devoces) is possible via our StreamLine accessory. Click here for the list of made-for-iPhone compatible Apple devices

Yes. With our StreamLine TV accessory, you can stream from you TV directly into your Motion 13 Nx hearing aids

Yes. Tele-Coil is optionally available  with Motion 13 Nx. Additionally, you can order Tele-Coil in any color available for Motion 13 Nx, I.e. without any color limitation.

There is a rocker switch on the device for onboard control. Addditionally, it can also be controlled remotely via the Signia app. Which is freely downloadable onto your smartphone.

Other hearing aids

Insio Nx ITC / ITE passar många typer av hörselnedsättningar (mild, måttlig och grav).

Ja! Med Insio Nx ITC och ITE-hörapparater kan du streama direkt från iOS-enheter (Apple) med den vanliga standarden “Made-for-iPhone (Mfi)”. Streaming från andra enheter är möjlig via våra tillbehör – StreamLine Mic (Android smartphone, äldre Apple-enheter, datorer, bärbara datorer och andra Bluetooth-mobiltelefoner).

Ja! Med vårt tillbehör StreamLine TV kan du streama direkt från TV:n till dina hörapparater Insio ITC och ITE.

Det finns en tryckknapp på hörapparaten, som kan programmeras för olika funktioner. Dessutom kan enheterna fjärrstyras via Signia App, som kan laddas ner gratis till din smartphone.

Ja! Med tillbehöret – miniPocket-en fjärrkontroll som är lätt att använda.

Ja! Du kan använda vår nya Insio med vår nya CROS Pure 312. De är kompatibla med varandra och ger bästa ljudkvalitet och hög diskretion.

Ja. Vi erbjuder en direkt och enkel fjärrstyrning av dina Insio hörapparater med Signia App, som du kan ladda ned gratis i din smartphone.

Ja. Vår miniPocket är en liten och enkel fjärrkontroll.

Med TwinPhone-funktionen, som du kan byta till med en valbar tryckknapp, Signia App eller miniPocket kan du höra ett samtal i båda hörapparaterna om telefonen hålls nära en hörapparat. Musik och TV-streaming stöds inte.

Ja. Du kan även använda Insio med vår nya CROS-sändare CROS Silk Nx. De är kompatibla med varandra och ger utmärkt ljudkvalitet och högsta diskretion.

Den är kompatibel med följande hörapparater:

 • Pure Charge&Go X
 • Pure 312 X

Den är kompatibel med följande hörapparater:

 • Pure Charge&Go X
 • Pure 312 X

Ja. CROS Pure 312 X och CROS Pure Charge&Go X är kompatibla med de Xperience-enheter som nämns ovan, vilka stöder:

 • direkt streaming från iOS-enheter (Apple) med hörapparater med MFi-standard (made-for-iPhone)
 • ljudstreaming från andra mobila enheter (Android-smarttelefoner, äldre Apple-enheter, PC, bärbara datorer och andra mobila Bluetooth-enheter) är möjligt via tillbehöret StreamLine Mic.

Ja. CROS Pure 312 X och CROS Pure Charge&Go X är kompatibla med Xperience-enheterna som nämns ovan och som stöder ljudstreaming från din TV via tillbehöret StreamLine TV.

Ja, med hjälp av vår lilla och smidiga fjärrkontroll miniPocket.

CROS Pure Charge&Go Nx är kompatibel med följande hörapparater:
 • Pure Charge&Go Nx 7/5/3 Nx
 • Motion Charge&Go Nx 7/5/3 Nx

Ja. CROS Pure Charge&Go Nx är kompatibel med Signia Nx hörapparater som stöder:

 • direktstreaming från iOS-enheter (Apple) med “Made for iPhone (MFi) hearing aids”-märke, och
 • streaming från andra mobila enheter (Android-enheter, äldre Apple-enheter, PC:s och andra Bluetooth-enheter) via våra StreamLine Mic-tillbehör.
Ja. CROS Pure Charge&Go Nx är kompatibel med Signia Nx hörapparater som stöder streaming från din TV via våra StreamLine TV-tillbehör.

Många hörapparatsanvändare tycker inte om ljudet av sin egna röst, vilket kan låta högt och onaturligt med hörapparater. Det är den revolutionerande OVP™-funktionen (Own Voice Processing) som ger dig en naturlig hörselupplevelse av [din/sin] den egna rösten.

Ett fullständigt laddad CROS Pure Charge&Go-enhet ger upp till 21 timmars daglig användning.

Användbarheten för alla laddningsbara litiumjonbatterier minskar med tiden. Uppskattningar baseras på ny litiumjonbatteri-kapacitet. Under normala driftsförhållanden behåller batteriet upp till 80% av sin ursprungliga kapacitet efter 2 års användning. Observera att batteriprestanda varierar beroende på individuella användningsmönster och miljöförhållanden.

En full laddning tar 4 timmar.

Ja. Endast 30 minuters laddning ger dig upp till 6 timmar extra användning.

Den nya CROS Pure 312 Nx är kompatibel med följande enheter:

 • Pure 312 7/5/3 Nx
 • Pure 13 Nx 7/5/3 Nx
 • Pure Charge&Go Nx 7/5/3 Nx
 • Motion 13 Nx 7/5/3 Nx
 • Motion 13P Nx 7/5/3 Nx
 • Motion Charge&Go Nx 7/5/3 Nx
 • Insio Nx ITC/ITE 7/5/3 Nx with Bluetooth

Ja. CROS Pure 312 Nx är kompatibel med Signia Nx hörapparater (som nämns i ovanstående FAQs).

Dessa stödjer:
– Direkt streaming från iOS (Apple) enheter med ”made-for-iPhone (MFi) hörapparater” standard, och
– Ljudstreaming från andra enheter (Android smartphones, äldre Apple-enheter, PC, laptop och andra Bluetooth-enheter) är möjligt via vårt tillbehör StreamLine Mic.

Klicka här för lista över made-for-iPhone kompatibla Apple-enheter

Ja. CROS Pure 312 Nx är kompatibel med Signia Nx hörapparater (Som nämns i ovanstående FAQs) som stödjer ljudstreaming från din TV via vårt tillbehör StreamLine TV.

Många hörapparatanvändare gillar inte ljudet av sin egen röst då det låter starkt och onaturligt. Vår revolutionerande OVP-funktion (Own Voice Processing) erbjuder dig en naturlig upplevelse av din egen röst kombinerat med optimalt hörande av alla andra ljud för den mest bekväma och naturliga lyssningsupplevelsen.

Det finns en vippkontroll på hörapparaterna för manuellt reglage, men du kan också styra hörapparaterna via Signia app som går att ladda ned gratis via din smartphone.

De nya CROS Silk Nx är kompatibla till följande hörapparater:

 • Signia Silk Nx

Ja absolut. Vår nya CROS Silk är den minsta lösningen i sin klass.

Ja. Vi erbjuder en direkt och väldigt bekväm fjärrkontroll till dina CROS Silk hörapparater via Signia App som finns att ladda ned gratis till din smartphone.

Ja. Vår miniPocket erbjuder också ett väldigt smidigt fjärrkontrolls alternativ.

App and accessories

All Signia Xperience hearing aids with Bluetooth.

No, all the changes made by the Assistant are applied to the Universal Program. You automatically benefit from the new settings without the need to choose a specific program every time you are in a similar situation.

No, it will only apply to the Universal program.

There is a reset option in the app, you can use it at any time. Attention: This reverts the settings back to the original hearing aid fitting made by your HCP. To know more, please refer to the Signia Assistant Flyer available for download on this page.

There are several reasons why the Signia Assistant might not be available:

 • You don't have an Xperience hearing aid with Bluetooth paired with the app.
 • Signia Assistant is not available in your country (please contact your HCP to know whether your country supports Signia Assistant).
 • Hearing aids were fitted before Signia Assistant was released (if this is the case, please contact your HCP to get the Assistant activated)
No. The processing power and neural network is hosted online, and there is not an offline solution. This also ensures that the knowledge encapsulated in it is always up to dat

Yes, with the natural limitations in terms of tools for a monaural fitting.

Signia cannot trace any personal information at all. The whole system is 100% anonymized, and only big group data is analyzed; no individual data is collected. This is extremely important and the basis for the whole system. We couldn't have such a system if anything was traceable. Our "Privacy Policy" is displayed in the App (Settings->Imprint->Privacy policy).

The Signia app is freely downloadable in the Apple App Store and Google Play Store of all compatible iOS and Android devices.

The Signia app is compatible with the most complete Signia hearing aid portfolio except Fun and Fast.

The Signia app is compatible with most of the Android (Android 5.0 and higher) and Apple (iOS 9.3 and higher) devices. You will find the list of the recommended Android devices for the optimal app stability on the Signia app website

Using the Signia app, you can:

 • Change the hearing program and microphone volume level;
 • Adjust the sound balance (basses and trebles);
 • Adjust the Tinnitus therapy signal (if available);
 • Adjust the directionality of the hearing aid microphone individually by using the 360° Spatial Configurator;
 • Manage your audio streaming devices (e.g. StreamLine TV, StreamLine Mic, CROS devices, etc.) and control their volumes discreetly;
 • Stay in closer contact with your hearing care professional and get individual remote support via TeleCare (a prior activation by your hearing care professional is needed

As a result, the Signia app offers you a wide variety of individual adjustment options enabling further personalization of your hearing experience.

Depending on the operating system of your mobile device as well as the type of your hearing aids, the Signia app may require some initial permissions like:

 • Receiving notifications;
 • To get notifications from your HCP;
 • Accessing the motion & fitness activity;
 • To improve your listening experience while you are moving, walking or in any other activity;
 • Accessing the location services:
 • To use the activity/movement/walking detection feature;
 • To keep the application alive in the background;
 • Please note: No location data is transferred!;
 • Accessing the camera, audio, photos, media and files;
 • to receive a video call from your hearing care professional (available upon prior activation by your hearing care professional.

Att ladda ur helt krävs inte för litium-jon-batterier. Den bästa lösningen är att ladda dina hörapparater varje natt och koppla ur laddaren medan du inte laddar den.

Nej. Tack vare vår speciellt utvecklade laddningsmetod har snabbladdning ingen negativ effekt på batterilivslängden hos dina hörapparater.

Ja, det är säkert att bära dessa laddningsbara litium-jon hörapparaterna på ett plan och att ladda laddaren ombord. Det är också säkert att bära hörapparaterna och laddaren i ditt bagage.

Vi rekommenderar att du kontrollerar kraven hos ditt fraktbolag.

Du kan hitta en lista över alla kompatibla Apple-enheter och Signia hörapparater genom att klicka på länken nedan.
Made for iPhone hörapparater

Ja, med Signia hörapparater kan du streama ljudet till båda öronen och njuta av stereoljud i högsta kvalitet.

Om det ringer när du lyssnar på musik kommer du att höra ringsignalen från din telefon och musiken pausas automatiskt. Så snart samtalet avslutas fortsätter musiken att streamas igen.

Om du har en annan enhet än Apple med Bluetooth kan du fortfarande ta del av vår ljudstreaming genom att använda StreamLine Mic.

För tillfället är StreamLine Mic kompatibel med alla Signia Nx hörapparater med Bluetooth-anslutning.

StreamLine Mic möjliggör direkt anslutning till följande enheter:

 • Bluetooth-kompatibla Android enheter
 • Bluetooth-kompatibla Apple enheter
 • Bluetooth-kompatibla PCs, laptops och äldre telefoner

För alla ovanstående enheter bör Bluetooth-versionen vara 4.2 eller högre.

Nej du behöver inte nödvändigtvis en app för att använda StreamLine Mic. Du kan dock använda myControl app (från appversion 2.2 och framåt) som en fjärrkontroll för att styra mikrofonvolymen.

Fjärrstyrning av volymen på StreamLine Mic är tillgänglig i myControl app 2.2

Nej. Du behöver inte ett speciellt program för att använda StreamLine Mic

På så vis erbjuder Streamline Mic användare en väldigt bekvämt ”plug-and-play”-lösning

StreamLine Mic kan parkopplas till maximalt 8 Bluetooth-enheter.

Dock kan endast en Bluetooth-enhet åt gången användas aktivt.

Parkoppling behöver endast göras en gång. StreamLine Mic ansluter till närmaste Bluetooth-enhet inom räckhåll automatiskt. För att byta till en annan Bluetooth-enhet måste den aktiva inaktiveras.

Just nu är StreamLine TV kompatibel med Signia Nx och Pure 13 BT primax.

No, you do not necessarily need an app to use the StreamLine TV. However, you can use the Signia app as a remote control

Nej, du behöver inte någon app för att använda StreamLine TV. Dock så kan du använda myControl App som en fjärrkontroll:

– för att justera volymen, och
– för att starta streaming till StreamLine TV utan att behöva ett särskilt program i hörapparaterna.

Ja. Du kan para ett obegränsat antal Bluetooth-kompatibla hörapparater till din StreamLine TV samtidigt, och du kan streama till dem allihop på en gång.

Gå till toppen