Enhetens kompabilitet

Lista över kompabilitetskrav

Utöver den automatiska enhetskompabilitetskontrollen ovan, finns nedan de viktigaste kompatibilitetsförutsättningarna listade.

Direkt streaming till hörapparater via Bluetooth

Observera att strömningsprestandan kan variera beroende på telefonens tillverkare och modell.

Apple enheter: Gäller IX, AX, X och Nx

Signia Mfi (Made for iPhone, iPad eller iPod touch) hörapparater ansluts direkt till din iPhone, iPad eller iPod, så att du kan strömma telefonsamtal och musik direkt till dina hörapparater. (Gäller från iPhone 5s, iPad generation 5, iPod touch generation 6)

Tillverkad för iPhone hörapparater

Android enheter: Enbart IX och AX

Med Signia Integrated Xperience och Augmented Xperience (AX)-produkter är det nu även möjligt att strömma direkt till Android-produkter via ASHA (Audio Streaming for Hearing Aids)-standarden.

Mobila enheter aktiverade för hands-free samtal till dina hörapparater

(Enbart för AX kombinerat med iPhone 11 eller senare modell)

Försäkra dig om att du använder den senaste versionen av iOS/iPadOS som är tillgänglig för din Apple enhet (hur du uppdaterar din Apple enhet).

Mobila enheter kompatibla med Signia-appen

Gå till toppen