Signia StreamLine TV – direkt i hörapparaten

Direkt streaming med högsta ljudkvalitet genom Dolby® Digital.

StreamLine TV skickar ljud från TV direkt till dina hörapparater med högsta ljudkvalitet (Dolby® Digital). Enkel och användarvänlig hantering, och enastående lyssningsupplevelse utan mellankoppling.

 

 

Ingen begränsning

StreamLine TV ger dig det smidigaste sättet att se på TV tillsammans med din familj, om det finns fler i din familj som använder hörapparater från Signia. StreamLine TV har nämligen ingen begränsning i hur många hörapparater som kan vara kopplade samtidigt.

Enkel kontroll via Signia App

Med Signia App kan du enkelt starta och pausa TV-streamingen såväl som justera volymen utan behov av en extra fjärrkontroll.

Läs mer om Signia App

Kompatibilitet med andra uppkopplingsteknologier från Signia

StreamLine TV är fullt kompatibel med andra streamingteknologier som erbjuds av Signia. På det sättet kan du acceptera ett telefonsamtal medan du ser på TV, och ljudet från din TV kommer automatiskt att pausas.

StreamLine TV är kompatibel med alla TV-apparater med en av följande kopplingar:

 1. TOSLINK (optisk/digital)
 2. RCA (cinch)
 3. Minijackadapter

Highlights:

 • Minijackadapter
 • Automatisk parning till hörapparaterna
 • Direkt streaming på upp till 10 m avstånd
 • Optisk in- och utgång
 • Stödjer Dolby® Digital-ljud
 • Simultan streaming till flera par hörapparater med en StreamLine TV
 1. Inställningsknapp
 2. RCA-anslutningar
 3. TV-indikator
 4. Strömindikator
 5. Lägesknapp (endast för audionom)
 6. TOSLINK-anslutningar (optisk)
 7. Nätanslutning

Helt automatisk parning – para StreamLine TV med dina hörapparater i tre enkla steg:

 1. Starta StreamLine TV
 2. Stäng av och starta om dina hörapparater
 3. Placera båda hörapparaterna på StreamLine TV

Parningen startar automatiskt. Så snart parningen är klar, lyser båda LED-lamporna blått i ca 30 sekunder.

Parning behöver bara utföras en gång. StreamLine TV kan paras till flera par hörapparater.

Intuitiv LED display

Enkel hantering: Den intuitiva LED-displayen ger en tydlig överblick över StreamLine TV’s status.

Strömindikatorn är vit: StreamLine TV startas.
Båda indikatorerna blinkar blått: Strömmen är på. StreamLine TV är inte parad med någon hörapparat.

Båda indikatorerna lyser blått i ca 30 sek: Parkopplingen är slutförd.

Strömindikatorn är grön;TV-indikatorn är blå: StreamLine TV har en giltig TOSLINK-anslutning till den elektroniska enheten, oavsett om en ljudsignal spelas eller inte.

Båda indikatorerna är gröna: Sändaren får en ljudsignal via RCA-anslutningen.

Strömindikatorn är grön, TV-indikatorn blinkar grönt: StreamLine TV får ingen ljudsignal via RCA-anslutningen, eller så är volymen för låg.

Strömindikatorn är grön, TV-indikatorn blinkar rött: Signalformatet stöds inte.

Strömindikatorn är röd: Strömmen är på. StreamLine TV får ingen ljudsignal.

Båda indikatorerna blinkar rött: Fel. Kontakta din audionom.

Hur du hanterar StreamLine TV

Hur du parar dina Signia hörapparater (made for iPhone) till StreamLine TV (iPhone) (1:35)
Hur du använder StreamLine Mic tillsammans med StreamLine TV (0:54)

FAQs StreamLine TV

Just nu är StreamLine TV kompatibel med Signia Nx och Pure 13 BT primax.

Nej, du behöver inte någon app för att använda StreamLine TV. Dock så kan du använda myControl App som en fjärrkontroll:

– för att justera volymen, och
– för att starta streaming till StreamLine TV utan att behöva ett särskilt program i hörapparaterna

Ja. Du kan para ett obegränsat antal Bluetooth-kompatibla hörapparater till din StreamLine TV samtidigt, och du kan streama till dem allihop på en gång.

Nej, du kan inte para dina hörapparater till flera StreamLine TV samtidigt.

För att kunna använda flera StreamLine TV hemma, måste du göra om parningen till hörapparaterna (stänga av och starta om hörapparaterna genom att öppna och stänga batterifacken, lägga dem nära StreamLine TV och vänta i ca 30 sekunder).

Ja. Dolby Digital-ljud stöds av vår StreamLine TV.

Gå till toppen