Základní příručka o sluchadlech a ztrátě sluchu

Ať už se se ztrátou sluchu potýkáte, či nikoliv, je důležité mít alespoň základní povědomí o tom, jak sluchadla fungují a podle čeho je vybírat. Tyto znalosti vám mohou pomoci k lepším vztahům se členy rodiny či přáteli se ztrátou sluchu nebo se dozvědět více o sobě samém.

O ztrátě sluchu a sluchadlech koluje mnoho dezinformací. Je důležité vědět, že ztráta sluchu nepostihuje jen starší lidi a sluchadla nemusí být velká a nevzhledná. Ztráta sluchu ne vždy znamená hluchotu a ne každému se ztrátou sluchu sluchadla pomohou. Čím více o ztrátě sluchu a jejích projevech víme, tím lépe můžeme porozumět těm, kteří ji zažívají.

Je stále mnoho věcí, které o ztrátě sluchu nevíme, avšak s novými objevy přicházíme každý rok. Pokud nevíte, kde s hledáním informací začít, tato příručka vám poskytne základní informace o ztrátě sluchu, sluchadlech a lékařích, zaměřujících se na zdraví sluchu.

 Co je ztráta sluchu?

Jak napovídá samotný název, ztráta sluchu nastává při určitém postižení sluchu. Způsobena může být pokročilým věkem, vystavováním hluku, určitými nemocemi a svou roli hraje i genetika. Existuje několik druhů ztráty sluchu a každý se projevuje trochu jinak. Ztráta sluchu je ve většině případů trvalá, někdy však může být způsobena pouze dočasně, a to alergiemi, mazovými zátkami, či dokonce nádory.

Druhy ztráty sluchu

Mezi základní druhy ztráty sluchu patří: senzorineurální ztráta sluchu, převodní ztráta sluchu a sluchová neuropatie. Každý druh ztráty sluchu se projevuje jinak, takže to, jak ztrátu sluchu prožívá pacient se senzorineurální ztrátou sluchu a pacient s převodní ztrátou sluchu, se bude lišit. Existují taktéž případy kombinované ztráty sluchu, při které pacient trpí více než jedním z těchto druhů ztráty sluchu.

Převodní ztráta sluchu je způsobována překážkami ve středním uchu. Ušní maz, nahromaděná tekutina a ucpávky mohou zvukovým vlnám zabraňovat ve vstupu do vnitřního ucha, což způsobuje ztrátu sluchu. Abnormální růst kostí a nádory také mohou být příčinou převodní ztráty sluchu. Ta se však dá ve většině případů vyléčit a sluch se navrátí do normálu.

Senzorineurální ztráta sluchu je způsobena nervy ve vnitřním uchu. Hlemýžď je vystlán vláskovými buňkami, které pomáhají určovat hlasitost a frekvenci zvuků, které slyšíme. Při poškození těchto buněk dochází k trvalé ztrátě sluchu. Je nejčastějším případem trvalé ztráty sluchu a může postihnout kohokoliv.

Sluchová neuropatie postihuje nerv, který přenáší zvuk do mozku. Poté, co ucho zachytí zvukovou vlnu, pošle ji do mozku ke zpracování. Když jsou však nervy, přenášející tyto signály poškozené, dochází k poškození sluchu. Sluchovou neuropatii mohou způsobovat nemoci a postihuje i děti.

Kombinovaná ztráta sluchu většinou označuje případy kombinované převodní a senzorineurální ztráty sluchu. I když převodní ztráta sluchu může být většinou vyléčena, senzorineurální ztráta sluchu vyžaduje jiná řešení.

Příčiny ztráty sluchu

Příčiny ztráty sluchu se mění v závislosti na jejím druhu a jednotlivci. Například někdo, kdo se se ztrátou sluchu potýká odmalička, pravděpodobně utrpěl v dětství nemoc, která ji způsobila, nebo se už se ztrátou sluchu narodil. Naopak ti, kteří o sluch přicházeli postupně, mají pravděpodobně senzorineurální ztrátu sluchu způsobenou pokročilým věkem nebo vystavováním hluku.

Mezi nejčastější příčiny ztráty sluchu patří:

Pokročilý věk. Se stárnutím naše smyly ztrácejí svou ostrost. Mnoho lidí v pokročilém věku potřebuje brýle, jiní sluchadla. Na tom není nic neobvyklého.

Vystavování hluku. Pokud pracujete na stavbách, sloužíte v armádě nebo často chodíte na koncerty, čelíte většímu riziku ztráty sluchu než ostatní. Přílišné zatěžování uší může časem ovlivnit jejich funkčnost.

Genetika. Předem určit, jak přesně genetika děti ovlivní je téměř nemožné. Některé děti se rodí hluché či slepé a je důležité je takto přijmout.

Onemocnění. Některá onemocnění mohou způsobit ztrátu sluchu, zvláště jsou-li prodělaná v (útlém) dětství. I dospělí však mohou kvůli infekcím o sluch přijít.

Jak ztrátě sluchu předcházet

Předcházení ztrátě sluchu není tak úplně jednoduché. Některým druhům ztráty sluchu předcházet nelze, jejich projevy je však možné mírnit léčbou. Zvuk tinnitu může být zamaskován a sluchadla mohou pomoci pacientům slyšet zcela novým způsobem.

Senzorineurální ztrátě sluchu, nejčastějšímu druhu ztráty sluchu, se dá do určité míry předcházet nošením klapek na uši či špuntů do uší na koncertech, závodech aut a jiných hlučných akcích. Pokud vy nebo vaši blízcí pracujete v hlučných prostředích, také byste na ochranu uší neměli zapomínat. Ztráta sluchu sice může postihnout kohokoliv, avšak ti, kteří jí aktivně předcházejí, na tom budou mnohem lépe.

Jak vám sluchadla pomohou slyšet?

Sluchadla jsou nejčastějším řešením ztráty sluchu, zejména senzorineurální. Léčí se s nimi lehká, střední i těžká ztráta sluchu a existuje mnoho různých typů sluchadel, které budou vyhovovat různým lidem. Sluchadla však umožňují více než jen lepší sluch. Novější funkce umožňují léčbu tinnitu a dle průzkumů dokonce sluchadla snižují možnost výskytu stařecké demence.

To, jak sluchadla fungují, je prosté: zachycují a zesilují zvukové vlny natolik, aby hlemýžď mohl fungovat tak, jak má. Toto uživatelům usnadňuje zpracování zvuku. Ti lépe porozumějí řeči a nemusejí napínat uši, aby slyšeli svět kolem sebe. Lidé se ztrátou sluchu si často stěžují na únavu a psychické vyčerpání, které jsou způsobeny právě neustálým napínáním uší, leč podvědomým. To zatěžuje mozek a ústí v únavu a vyčerpání. Se sluchadly napínat uši už nebudete muset.


Druhy ztráty sluchu

I když s některými druhy ztráty sluchu sluchadla nepomohou, ve většině případů od ztráty sluchu uleví. Mnoho lidí se však kvůli mylným představám o sluchadlech jejich nasazení vyhýbá. Mají pocit, že jsou příliš mohutná a neestetická. Sluchadla sice bývala mnohem větší, avšak díky moderní technologii se nyní podařilo docílit designových a velmi malých sluchadel.

Existuje několik typů sluchadel. Každý s sebou přináší své výhody a každému budou vyhovovat jiná sluchadla. S pomocí vašeho foniatra zvolte taková sluchadla, která nejlépe vyhovují vašim potřebám.

Přehled typů sluchadel:

Závěsná sluchadla (BTE) patří díky své všestrannosti a široké škále užití k nejběžnějším sluchadlům. Závěsná sluchadla jsou umístěna nahoře za uchem a do ucha se zavádí tenká průhledná hadička. Snadno se vyndávají, opravují a čistí a jsou k dostání v různých podobách.

Závěsná sluchadla RIC jsou stejně jako běžná závěsná sluchadla pohodlně umístěna za uchem, avšak s tím rozdílem, že jejich reproduktor (či receiver) se nachází na konci tenkého drátku do ucha, což nabízí lepší zážitek z poslechu a menší spotřebu energie. Sluchadla RIC fungují na lehkou a středně těžkou ztrátu sluchu.

Zvukovodová sluchadla ITE a ITC jsou vhodná pro velmi těžkou ztrátu sluchu a pohodlně zapadnou do zvukovodu. Jsou vidět pouze zboku a uživatel si je může přizpůsobit či zamaskovat podle vlastních potřeb.

Nitroušní, neboli CIC. Tato ultramalá sluchadla jsou téměř celá umístěna v uchu. Jsou velmi nepatrná a proto ideální pro ty, kteří nechtějí, aby jejich sluchadla byla vidět.

V závislosti na stupni ztráty sluchu pro vás některé typy sluchadel nemusejí fungovat.        O tom, která sluchadla jsou pro vás nejvhodnější, se s vámi poradí váš foniatr. Současnou nabídku modelů sluchadel a jejich příslušenství naleznete na stránkách Signia.

Ať už hledáte foniatra a chtěli byste nějakého doporučit či si přejete změnit poskytovatele sluchadel, je důležité moci se obrátit na někoho, komu můžete věřit. Odborník na péči o sluch vám pomůže s výběrem sluchadel, jejich koupí i nasazováním, nastavením pro vaše potřeby, následnými opravami a čištěním. Hledání foniatra ve vašem okolí vám ulehčí Vyhledávání lékařů na stránkách Signia.

Přejít nahoru