OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PO UŽIVATELE WEBOVÝCH STRÁNEK

1. ÚVOD

1.1 Ve společnosti WSA uznáváme a respektujeme soukromí každého, kdo nám svěřuje své osobní údaje. 

1.2 Toto oznámení o ochraně osobních údajů popisuje, jak společnost WSA shromažďuje a zpracovává vaše osobní údaje, když navštívíte a používáte její webové stránky.

1.3 Vaše osobní údaje budeme zpracovávat výhradně v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů a platnými zákony, které jsme povinni dodržovat, zejména s Obecným nařízením na ochranu osobních údajů (EU) 2016/679 („GDPR“) a státními zákony na ochranu údajů (souhrnně „Legislativa pro ochranu dat“). 

2. KDO JE WSA

2.1 Pojmem „WSA“ se rozumí místní zastoupení společnosti WSA ve vaší zemi. Místní zastoupení společnosti WSA je správcem vašich údajů, což znamená, že místní zastoupení společnosti WSA stanovuje účel a způsoby zpracování vašich údajů. Kdykoliv se v tomto oznámení o ochraně osobních údajů objeví „my“, „nás“ nebo „WSA“, je tím myšleno místní zastoupení společnosti WSA ve vaší zemi. Kontaktní údaje na místní zastoupení společnosti WSA najdete dole na webových stránkách.

3. SHROMAŽĎOVANÉ ÚDAJE, ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ

3.1 Když navštívíte a použijete tyto webové stránky

3.1.1 Když navštívíte a použijete tyto webové stránky, shromažďujeme soubory cookie a online identifikátory o vás a o způsobu, jakým tyto webové stránky používáte, např. jaký prohlížeč používáte, jaká slova jste na těchto stránkách vyhledávali, vaše IP adresa včetně umístění sítě a informací o vašem počítači. 

3.1.2 Účelem tohoto zpracovávání je optimalizace uživatelské zkušenosti a funkcí webových stránek, včetně vytváření statistik. Toto zpracovávání osobních údajů je nezbytné, abychom mohli uskutečňovat náš oprávněný zájem provozovat a vylepšovat tyto webové stránky (článek 6 odst. (1) písm. (f) nařízení GDPR). 

3.1.3 Informace budou zpracovány souhrnně a nebudeme je používat k vaší identifikaci. Přečtěte si prosím naše samostatné Zásady souborů cookie, kde najdete další podrobnosti, které jsou dostupné prostřednictvím možnosti „Nastavení souhlasu“ v překryvném okně vlevo dole na těchto webových stránkách. V našich zásadách souborů cookie se dočtete další informace o tom, jak využíváme soubory cookie. Svůj souhlas můžete odvolat nebo změnit odmítnutím souborů cookie v „Nastavení souhlasu“ nebo zablokováním souborů cookie ve svém webovém prohlížeči. 

3.2 Když použijete náš kontaktní formulář nebo vyhledávač prodejen

3.2.1 Pokud vyplníte kontaktní formulář nebo si zarezervujete schůzku, nebo když použijete náš vyhledávač prodejen k podání žádosti o schůzku nebo předání dotazu konkrétnímu odborníkovi na sluchadla, zpracujeme vaše kontaktní údaje, informace o vaší poloze, informace o odborníkovi na sluchadla, jemuž předáme vaše osobní údaje, jakož i jakékoli další informace, které ve své žádosti uvedete. V některých případech rovněž zpracujeme informaci o tom, že jste absolvovali online test sluchu společnosti WSA. Výsledky testu sluchu zpracovávat nebudeme.

3.2.2 Účelem zpracovávání je napomoci k vyřízení vaší žádosti o to, abychom vás kontaktovali nebo abyste si zarezervovali schůzku. Toto zpracovávání osobních údajů je nezbytné v souvislosti s naším oprávněným zájmem komunikovat s uživateli našich webových stránek (článek 6 odst. (1) písm. (f) nařízení GDPR). Jestliže nám poskytnete citlivé osobní údaje, jako jsou například informace o zdravotním stavu, budeme tyto údaje zpracovávat pouze na základě vašeho předchozího souhlasu (článek 9 odst. (2) písm. (a) nařízení GDPR).

3.3 Když se přihlásíte k odběru zpravodaje

3.3.1 Když se přihlásíte k odběru našich zpravodajů, budeme shromažďovat vaše jméno, e-mailovou adresu, informace o poloze a o jazyku, ve kterém si přejete tyto zpravodaje dostávat. 

3.3.2 Odesílání marketingových materiálů a nezbytné zpracovávání příslušných osobních údajů je založeno na souhlasu s odběrem zpravodajů (článek 6 odst. (1) písm. (a) nařízení GDPR). Avšak v případech, kdy místní zákony vyžadují, aby bylo zpracovávání založeno nikoli na uděleném souhlasu, ale na samostatném právním základě (např. Dánsko), jsou osobní údaje zpracovávány na základě našeho oprávněného zájmu prodávat naše služby a komunikovat s uživateli našich webových stránek (článek 6 odst. (1) písm. (f) nařízení GDPR).

4. JAK JSOU SHROMAŽĎOVÁNY VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

4.1 Některé osobní údaje budeme shromažďovat přímo od vás, například když se přihlásíte k odběru zpravodajů nebo vyplníte kontaktní formulář. Když budete používat naše webové stránky, budeme shromažďovat technická data o vašem zařízení, aktivitě prohlížeče a vašich návycích. Tyto osobní údaje shromažďujeme pomocí souborů cookie a dalších podobných technologií. V některých případech rovněž shromažďujeme informace o tom, že jste absolvovali online test sluchu společnosti WSA. 

5. ZVEŘEJNĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1 Když použijete náš vyhledávač prodejen k odeslání požadavku nebo žádosti o schůzku, předáme vaše osobní údaje vámi vybranému odborníkovi na sluchadla, aby vás mohl kontaktovat.  Jestliže jste absolvovali online test sluchu společnosti WSA, budeme odborníka na sluchadla informovat i o této skutečnosti. 

5.2 Jestliže použijete kontaktní formulář nebo si zarezervujete schůzku, aniž byste vybrali některého z místních odborníků na sluchadla, předáme váš požadavek nejbližšímu místnímu odborníkovi na sluchadla, aby vás mohl kontaktovat.

5.3 Vaše osobní údaje jsou dále zveřejněny třetím stranám, které zpracovávají osobní údaje naším jménem, a proto vystupují jako naši správci osobních údajů. Společnosti třetích stran využíváme k rozesílání zpravodajů nebo jako poskytovatele hostingu. S našimi správci dat jsme uzavřeli dohodu o zpracování osobních údajů, která je v souladu s článkem 28 nařízení GDPR a která těmto správcům osobních údajů ukládá povinnost implementovat vhodná organizační a technická bezpečnostní opatření, a to takovým způsobem, aby zpracovávání osobních údajů probíhalo v souladu s požadavky nařízení GDPR a aby byla zajištěna ochrana vašich práv.

6. PŘENOS OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ 

6.1 Využíváme servery, které se nacházejí na území EU. Přesto však někteří správci dat osobních údajů mohou přenést vaše osobní údaje do země mimo území EHP, včetně mimo jiné Spojených států. Vhodná ochranná opatření pro přenos osobních údajů do těchto třetích zemí zajišťují standardní smluvní doložky Komise EU (čl. 46 nařízení GDPR).

6.2 Dokumentaci k uzavřeným standardním smluvním doložkám Komise lze získat na vyžádání s využitím kontaktních informací uvedených v oddílech 10 a 11.

6.3 Vezměte prosím na vědomí, že vaše osobní údaje mohou být přeneseny do země mimo území EHP rovněž prostřednictvím našeho využívání souborů cookie na webových stránkách. Další podrobnosti k této problematice najdete v našich Zásadách souborů cookie, které jsou dostupné prostřednictvím možnosti „Nastavení souhlasu“ v překryvném okně vlevo dole na těchto webových stránkách.

7. VAŠE PRÁVA

7.1 Jako subjekt údajů máte následující práva:

7.1.1 Máte právo žádat o přístup ke svým osobním údajům. To vám umožňuje získat kopii osobních údajů týkajících se vaší osoby, které uchováváme, a ověřit, zda je zpracováváme v souladu s právními předpisy (čl. 15 nařízení GDPR).

7.1.2 Máte právo požadovat opravu osobních údajů, které se vás týkají. To vám uděluje právo na opravu neúplných nebo nepřesných osobních údajů, které o vás uchováváme (čl. 16 nařízení GDPR).

7.1.3 Máte právo požadovat výmaz vašich osobních údajů. To vám umožňuje požadovat, abychom vymazali nebo odstranili vaše osobní údaje, pokud už neexistuje žádný dobrý důvod, abychom v jejich zpracování pokračovali. Nejsme povinni vymazat vaše osobní údaje v rozsahu, v jakém je nutné další zpracování vašich osobních údajů, například abychom vyhověli našim právním závazkům nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, (čl. 17 nařízení GDPR).

7.1.4 Máte právo proti našemu zpracování osobních údajů vznést námitku v případě, kdy se spoléháme na oprávněný zájem (náš i případné třetí strany) a vaše konkrétní situace vás motivuje ke vznesení námitky proti zpracování založenému na tomto základě (čl. 21 nařízení GDPR). 

7.1.5 Máte právo žádat o omezení rozsahu zpracovávání vašich osobních údajů. To vám umožňuje požádat nás o pozastavení zpracovávání vašich osobních údajů, například pokud chcete určit jejich přesnost nebo důvod jejich zpracování (čl. 18 nařízení GDPR).

7.1.6 Máte právo získat uložené osobní údaje ve strukturované, běžně používané a strojově čitelné podobě a, v některých případech, na jejich přenos od jednoho správce dat k jinému bez dalších překážek (také známé jako přenositelnost údajů) (čl. 20 nařízení GDPR).

7.1.7 Jestliže je zpracování vašich osobních údajů založeno na vašem souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání vašeho souhlasu nebude mít vliv na zákonnost zpracování provedeného před odvoláním vašeho souhlasu. Máte právo svůj souhlas kdykoliv odvolat (čl. 7 odst. 3 nařízení GDPR). Chcete-li svůj souhlas odvolat, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu gdpr@wsa.com.

7.1.8 Pouze pro Francii: Jestliže se na vás vztahuje francouzský zákon o ochraně údajů, jste oprávnění kdykoli vydávat pokyny týkající se nakládání s vašimi osobními údaji po smrti.

7.1.9 Jestliže nejste spokojeni se způsobem, jakým zpracováváme vaše osobní údaje, můžete podat stížnost u Dánského úřadu pro ochranu osobních údajů, u úřadu pro ochranu osobních údajů v zemi svého pobytu nebo v zemi, v níž podle vás došlo k porušení práva na ochranu osobních údajů (čl. 77 nařízení GDPR). 
Kontaktní informace úřadů pro ochranu osobních údajů najdete na https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

8. UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ 

8.1 Osobní údaje o tom, jakým způsobem používáte tyto webové stránky, viz oddíl 3.1, budou odstraněny nejpozději ve lhůtě stanovené v našich zásadách souborů cookie , které jsou dostupné prostřednictvím možnosti „nastavení souhlasu“ v překryvném okně vlevo dole na těchto webových stránkách.

8.2 Osobní údaje shromážděné jako součást vaší žádosti v kontaktním formuláři, rezervace schůzky nebo prostřednictvím vyhledávače prodejen, viz oddíl 3.2, budou odstraněny nejpozději tři měsíce po odeslání vaší žádosti. 

8.3 Jestliže jste se přihlásili k odběru našich zpravodajů, viz oddíl 3.3, budeme vaše osobní údaje uchovávat do té doby, dokud od nás budete odebírat zpravodaje. Dokumentaci o vašem souhlasu budeme uchovávat v souladu s platnou promlčecí lhůtou.  

8.4 Vyhrazujeme si však právo uchovávat vaše osobní údaje déle, pokud to bude nezbytné z hlediska stanovení, uplatnění nebo obrany právního nároku nebo s ohledem na splnění našich zákonných povinností.

9. ZABEZPEČENÍ ÚDAJŮ

9.1 Přijali jsme náležitá bezpečnostní opatření, abychom zabránili ztrátě vašich osobních údajů, jejich neoprávněnému použití, neoprávněnému přístupu k nim nebo jejich pozměnění či zveřejnění. Kromě toho jsme omezili přístup k vašim osobním údajům pouze na zaměstnance a smluvní partnery, kteří příslušný a přiměřeně požadovaný přístup k vašim osobním údajům potřebují k vykonávání své práce.

10. KONTAKTNÍ INFORMACE

Kontaktní informace místního zastoupení společnosti WSA najdete ve spodní části webových stránek.

11. NÁŠ POVĚŘENEC PRO OCHRANU ÚDAJŮ („DPO“)

11.1 Jmenovali jsme pověřence pro ochranu údajů. 

11.2 Jestliže máte nějaké dotazy nebo komentáře týkající se tohoto oznámení o ochraně osobních údajů, obraťte se na:
dpo@wsa.com

12. ZMĚNY V TĚCHTO OZNÁMENÍCH O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

12.1 Toto Oznámení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno v lednu 2021 a bude průběžně aktualizováno v souladu s aktuálními pravidly a postupy i změnami našich obchodních procesů. Nejnovější verzi oznámení vždy najdete na našich webových stránkách.