Zdraví sluchu: Kombinovaná ztráta sluchu 

Jelikož je kombinovaná ztráta sluchu kombinací senzorineurální a převodní ztráty sluchu, může léčba obsahovat o několik kroků navíc. V tomto článku se dozvíte vše důležité o tomto typu ztráty sluchu. 

Senzorineurální ztráta sluchu a převodní ztráta sluchu se vzájemně nevylučují. Stav, kdy se u vás zjistí oba typy ztráty sluchu, má dokonce svůj vlastní termín a označuje se jako kombinovaná ztráta sluchu. V těchto případech je k řešení ztráty sluchu nutné léčit oba typy ztráty sluchu. Ke způsobům léčby může mimo jiné patřit chirurgický zákrok, odstranění mazové zátky nebo nasazení sluchadel. Léčba se také bude lišit v závislosti na tom, jakým typem převodní ztráty sluchu trpíte. 

Pokud vy nebo váš blízký trpí kombinovanou ztrátou sluchu nebo si myslíte, že je na místě podstoupit vyšetření sluchu, zkuste se změřit na sledování příznaků, které vám shrneme v tomto článku. Dozvíte se také o různých možnostech léčby a příčinách kombinované ztráty sluchu. 

Co je kombinovaná ztráta sluchu? 

Jak zmiňujeme výše, kombinovaná ztráta sluchu je vlastně „dvojitá" ztráta sluchu shrnutá pod jeden druh. Lidé s kombinovanou ztrátou sluchu mohou mít příznaky, které se od čistě senzorineurální nebo čistě převodní ztráty sluchu velmi liší. Kvůli tomu je kombinovaná ztráta sluchu samostatným podtypem. 

První polovinu kombinované ztráty sluchu tvoří ztráta senzorineurální. To znamená, že se zhoršil stav hlemýždě, který se nachází ve vnitřním uchu. Hlemýžď je spirálovitá dutina obsahující droboučké vláskovité buňky, které zachytávají zvuk. Když se tyto buňky poškodí, dochází ke ztrátě sluchu. Tato ztráta sluchu často přichází postupně a nastává tak, že nejdřív přestáváte slyšet určité zvuky nebo frekvence. Tento druh ztráty sluchu není vyléčitelný, ale sluch může být kompenzován pomocí sluchadel nebo kochleárních implantátů. 

Druhá polovina je převodní ztráta sluchu. Tento typ ztráty sluchu je trochu různorodější, protože může mít celou řadu různých příčin. Obecně se dá charakterizovat jako překážka před středním uchem, kvůli čemuž zvuk nemůže postupovat ze zvukovodu dál do vnitřního ucha. Překážku může tvořit něco tak neškodného, jako je tekutina nebo ušní maz, ale i závažnější záležitosti jako neobvyklé kostní výrůstky nebo nádory. Některé příčiny převodní ztráty sluchu lze celkem snadno léčit. Jakmile je překážka odstraněna, sluch by se vám měl opět zlepšit. 

 

Příznaky kombinované ztráty sluchu 

Tyto příznaky se mohou u každého lišit. Podle závažnosti problémů mohou být lidé s kombinovanou ztrátou sluchu jen mírně nedoslýchaví, ale také zcela hluší. Příznaky senzorineurální a převodní ztráty sluchu se sice liší, ale oba druhy ztráty sluchu mohou způsobovat potíže jak v jednom, tak v obou uších. 

Když mluvíme o příznacích, nejlepší je přiřadit je k příslušným příčinám. Senzorineurální část kombinované ztráty sluchu se může projevovat následovně: 

 • Senzorineurální ztráta sluchu bývá bilaterální, což znamená, že se objevuje v obou uších. 
 • V hlučném prostředí pro vás může být obtížné zachytit řeč, tomuto jevu se také říká fenomén koktejlové party. 
 • Špatně slyšíte určité zvuky, například některé souhlásky. 
 • Tinnitus (pískání, bzučení, šumění nebo dunění v uších) 
 • Potíže slyšet vysoké tóny

Oproti tomu má převodní ztráta sluchu „fyzičtější" příznaky, například: 

 • Unilaterální ztrátu sluchu, což znamená, že na jedno ucho slyšíte lépe než na druhé. 
 • Pocit tlaku, bolesti nebo „plnosti" v jednom nebo obou uších 
 • Pach nebo tekutina vytékající ze zvukovodu 
 • Vlastní hlas vám zní jinak. 

Když se ztráta sluchu neléčí, může mít také řadu vedlejších příznaků, často psychických nebo emočních. Mnoho lidí si nemusí uvědomovat, že jde o potíže způsobené ztrátou sluchu, dokud se jim nedostane léčby. Mezi takové příznaky patří:

 • podrážděnost nebo frustrace 
 • neschopnost si vychutnat zvuk (hudbu, mluvení s přáteli apod.) 
 • vyhýbání se společenským událostem a interakcím 
 • pocit izolace nebo deprese 
 • psychické vyčerpání nebo pocit neodůvodněné únavy po celém dni 

Pokud zažíváte příznaky jak senzorineurální, tak převodní ztráty sluchu, existuje možnost, že trpíte kombinovaným typem ztráty sluchu. V tom případě byste měli popřemýšlet o tom, jak ji začnete řešit. 

Příčiny kombinované ztráty sluchu 

Základní a nejčastější příčina senzorineurální ztráty sluchu je vystavení se nadměrnému hluku. Vystavování se nadměrnému hluku může poškozovat hlemýždě a vést až k senzorineurální ztrátě sluchu. Z toho důvodu mohou riziko představovat velmi hlučná místa, například kluby nebo střelnice. 

Převodní ztráta sluchu může mít spoustu příčin včetně:

 • neobvyklých kostních výrůstků 
 • ruptury bubínku 
 • nádorů 
 • infekcí 
 • mazových zátek 
 • tekutiny ve středním uchu 
 • cizích objektů  

 

Léčba kombinované ztráty sluchu 

Léčba kombinované ztráty sluchu zahrnuje několik kroků. Protože se vyskytují oba typy ztráty sluchu, musí se léčit zvlášť. Nejprve podstoupíte diagnostiku a audiogram pro vyšetření kombinované ztráty sluchu. Pak foniatr určí, co způsobuje vaši převodní ztrátu sluchu. Lidé trpící nádorem nebo nahromaděným ušním mazem podstoupí proceduru, kdy se jim překážka ve zvukovodu odstraní. Infekce lze léčit antibiotiky. 

Senzorineurální ztráta sluchu se léčí obtížněji, protože je často trvalá. Její projevy však lze mírnit pomocí sluchadel. Moderní sluchadla jsou mnohem propracovanější než jejich předchůdci a uživateli často zprostředkovávají zvuk, který zní naprosto přirozeně. Jakmile je převodní ztráta sluchu vyléčena, foniatr vám může doporučit sluchadla. I když se vám myšlenka nošení sluchadel zrovna nezamlouvá, vždy je můžete aspoň vyzkoušet. 

Pokud máte zájem o více informací o ztrátě sluchu, sluchadlech a zdraví sluchu nebo se jen chcete dozvědět o zajímavostech ze světa sluchu, navštivte sekci novinky na stránkách Signia. 

Přejít nahoru