Zdraví sluchu: Porucha sluchového zpracování 

Pokud máte Vy sami, Váš blízký nebo Vaše dítě problémy se sluchem, můžou mít nejenom aurální, ale i třeba neurologické příčiny. V tomto článku se dozvíte to nejdůležitější o poruše sluchového zpracování neboli APD. 

Když se mluví o různých typech ztráty sluchu, existuje jedna diagnóza, která se často přehlíží. Spousta stránek uvádí tři typy ztráty sluchu, ale k těm základním patří ještě jeden: převodní, senzorineurální, kombinovaná a porucha sluchového zpracování. 

Mnoho lidí poruchu sluchového zpracování do typů ztráty sluchu neřadí, protože nepostihuje ani uši, ani sluchový nerv, ale přímo mozek. APD se ale stejně projevuje jako ztráta sluchu a řada lidí s APD je považována za nedoslýchavé. 

 

Bez správného testování je náročné rozlišit APD a jiné typy ztráty sluchu. V tomto článku se podíváme na to, co je odlišuje, jak poznat příznaky a jak vyhledat léčbu. 

 

Co je porucha sluchového zpracování? 

Porucha sluchového zpracování je ve zkratce poměrně neobvyklý typ ztráty sluchu. Pokud člověk netrpí ještě nějakou jinou ztrátou sluchu, jsou uši plně schopné zachytávat zvuk, ale mozek má potíže s jeho zpracováním a porozuměním. 

 

V mnoha případech jde ztráta sluchu s poruchou sluchového zpracování ruku v ruce. Lidé, kteří mají poruchu sluchového zpracování, sice nutně nemusí mít i senzorineurální, převodní nebo kombinovanou ztrátu sluchu, ale většinou ji mají taky. To, že mozek přestane rozumět řeči i jiným zvukům a těžko je rozklíčuje, je v případech, že zvukům odvykl, běžné. 

 

A z toho důvodu se k diagnóze APD běžně používá test a vyšetření sluchu. APD obvykle diagnostikují foniatr a logoped, kteří také dovedou rozpoznat nebo vyloučit jiné typy ztráty sluchu. 

 

Příznaky poruchy sluchového zpracování 

K rozpoznání ztráty sluchu obvykle patří, že zaregistrujete, že má druhá osoba problémy s poslechem nebo porozuměním. Ty zahrnují: 

 • potíže s porozuměním řeči 
 • žádání ostatních, aby něco zopakovali 
 • problémy sledovat konverzaci 
 • potíže vést konverzaci na hlučných místech (fenomén koktejlové party) 
 • potíže s poslechem hudby, hudba už není pro poslouchajícího příjemná 
 • únava a vyčerpání po celém dni 

Příznaky APD se příznakům ztráty sluchu podobají, ale některé se u osob s APD vyskytují častěji. K těm patří: 

 • potíže zapamatovat si instrukce nebo informace, které byly předány jen ústně 
 • přeslechnutí slov nebo vět 
 • smyslové přetížení (pocit přehlcení nebo úzkosti v hlučném prostředí) 
 • potíže s rozpoznáním nuancí v řeči (např. tón hlasu) 

 

Porucha sluchového zpracování je často chybně diagnostikována jako ADHD nebo dyslexie, obzvlášť pokud jde o dítě, které má potíže se čtením nebo psaním. APD se dá nejlépe rozpoznat u dětí, protože může ovlivnit jejich výkon ve škole. 

 

To ale neznamená, že nejde APD u dospělých diagnostikovat. Ve skutečnosti se APD řadě dospělých ani nediagnostikuje, protože svoje příznaky přehlížejí, vyčítají si roztržitost nebo nízkou inteligenci nebo se je snaží nevědomky překonat. 

 

Kvůli tomu je, pokud si myslíte, že nějakým typem ztráty sluchu včetně APD trpíte, důležité podstoupit vyšetření a test sluchu. Jakmile budete mít svoji diagnózu, můžete vyhledat léčbu a zlepšit tak kvalitu svého života. 

 

Příčiny a prevence poruchy sluchového zpracování 

 

APD může způsobovat hned několik věcí, i když přesnou příčinu je občas náročné najít. Na rozdíl od převodní nebo senzorineurální ztráty sluchu, kterou obvykle způsobuje vystavení se hluku nebo překážka ve zvukovodu, je porucha sluchového zpracování neurologická. Jako u dalších poruch může být i u APD náročné přesně určit přímou příčinu a najít adekvátní řešení.  


Mezi určitými zdravotními potížemi a APD mohou ale existovat spojitosti. 

 • Jiné typy ztráty sluchu, například senzorineurální nebo auditorní neuropatie. U dětí, které se se ztrátou sluchu rodí, je APD po obdržení sluchadla běžné. 
 • Traumatické poranění mozku může k APD také vést. 
 • APD může být také dědičné. 
 • Můžou jej způsobit chronické infekce uší nebo meningitida v dětství. 
 • Pravděpodobnost výskytu APD zvyšuje otrava olovem. 

 

APD ještě může souviset s porodem a vyskytnout se například v případě, kdy se dítě narodí předčasně nebo má nízkou porodní váhu. A protože má APD často nekontrolovatelné příčiny, je těžké jí předcházet. Neexistují žádné konkrétní kroky, které můžete udělat, abyste vzniku APD u sebe nebo svých blízkých zamezili, a dokonce i příčina se určuje velice složitě. U některých dětí mohou roli sehrát dědičné faktory nebo osobní anamnéza plná ušních infekcí a meningitidy, a v tom případě je lepší se nechat otestovat na APD dříve než později. Čím dřív je porucha diagnostikována, tím dřív se může dětem dostat podpory, která jim pomůže například ve škole. Pokud se APD nijak neřeší, může způsobovat studijní neúspěchy, které vedou k nízkému sebevědomí a problémům s někým se skamarádit.  

 

Léčba APD a ztráty sluchu 

Na APD sice žádný lék neexistuje, ale existují léčebné plány a způsoby, jak dětem (i dospělým) pomoci APD překonat a vyznat se ve světě. 

 

Než se APD začne léčit, je důležité podstoupit vyšetření a test sluchu. Pokud se u osoby zjistí i jiný typ ztráty sluchu, může být nutné nasadit další léčbu. Například dítě se senzorineurální ztrátou sluchu bude nejdříve potřebovat sluchadla, a až poté je možné se zabývat jeho APD. 

 

Jakmile známe správnou diagnózu a zbavili jsme se souvisejících problémů, můžeme si nechat sestavit léčebný plán. Léčebné plány jsou individuální, ale v tom svém pravděpodobně najdete něco takového: 

 • logopedie, která dětem pomáhá rozpoznávat zvuky, vést konverzaci a osvojit si dovednosti důležité pro mezilidské vztahy, které jim pomůžou se socializací a učením 
 • paměťové dovednosti a dovednosti řešit problémy se dají procvičováním zlepšovat a dítěti pomůžou vyznat se ve světě a překonat APD 
 • FM poslechové systémy mohou dětem pomoci se ve třídě soustředit, protože umí vyfiltrovat šum z pozadí, díky čemuž lépe uslyší hlas učitele, lépe odhadnou, jak hlasitě mají samy mluvit a zamezí smyslovému přetížení 
 • doma i ve škole mohou pomoci různé úpravy, například položení koberců na dřevěné podlahy, omezené používání televize a rádia a tiché prostředí 
 • klíčem ke všemu je pochopení, nezávisle na věku, proto se nerozčilujte, když Vás někdo poprosí, abyste něco zopakovali, a neplísněte je za to, že Vás „neposlouchali". Nezapomínejte, že lidé s APD se snaží, jak nejlépe umí, a Vy můžete k tomu, aby pro ně konverzace byla příjemná a aby ji vedli sebevědomě, taky přispět. 

Pokud si myslíte, že Vy, Vaše dítě nebo jiný blízký může trpět APD, jako první krok ke správné diagnóze vyhledejte audiologa. Nejbližší audiology a foniatry můžete najít pomocí našeho Vyhledávání lékařů. Pokud Vás tento článek o poruše sluchového zpracování zaujal, třeba Vás budou zajímat i další články o jiných podobách ztráty sluchu. Můžete se také přihlásit k odběru novinek, takže Vám ze světa sluchu a audiologie už nic neunikne. 

Přejít nahoru