Ztráta sluchu způsobená hlukem - zvuky, o kterých jste možná nevěděli, že poškozují sluch.

Náš sluch je velmi důležitá součást každodenního života, přesto si většina z nás neuvědomuje, kdy svému sluchu škodí.

Příčinami ztráty sluchu mohou být infekce, pokročilý věk nebo poranění mozku, avšak jednou          z  nejčastějších příčin je vystavení nárazovým hlukům, například petardám. Hlukem způsobená ztráta sluchu se může vyvinout po jednorázovém vystavení extrémně hlasitému zvuku či při dlouhodobějším poslouchání hlasitých zvuků. Ve vnitřním uchu (v tzv. hlemýždi) se nacházejí vláskové buňky, které kmitáním posílají elektrické signály, které sluchový nerv pošle ke zpracování do mozku. Tento proces nám umožňuje slyšet. Různé vláskové buňky zpracovávají zvuky na různých frekvencích. Ztráta sluchu nastává, když je až moc těchto vláskových buněk poškozeno či zničeno.

Zvuky, které poškozují váš sluch

Zdravé ucho slyší zvuky na frekvencích od 20 do 20 000 Hz. Avšak nějaké zvuky mohou způsobit dlouhotrvající nebo trvalou ztrátu sluchu, buď okamžitě nebo při dlouhodobějším vystavení těmto zvukům. Zvuk měříme v decibelech (dB). Běžná konverzace probíhá zhruba na 60 dB, což není hlasitost, která by sluchu škodila. Průměrná hlasitost rockového koncertu je přibližně 120 dB. Při  takové hlasitosti může poškození sluchu nastat již po patnácti minutách. Jednoduše řečeno, čím nižší hlasitost, tím déle můžete zvuk poslouchat, aniž byste čelili poškození sluchu. Čím vyšší hlasitost, tím méně času stačí k poškození sluchu. Toto jsou hlasitosti zvuků, o kterých jste pravděpodobně nevěděli, že mohou mít vliv na váš sluch:

85 – 100 dB
(Sluch poškozuje po 6 až 8 hodinách.)

 • Hustá doprava
 • Nástěnná klimatizace (ve vaší blízkosti)
 • Hlučný bar
 • Fén na vlasy
 • Motocykl
 • Pískací hračka (blízko u ucha)
 • Projíždějící metro
 • Reproduktor nastaven na nejvyšší hlasitost

110 – 180 dB
(Poškozuje sluch po 1 až 30 minutách, v závislosti na úrovni hluku.)

 • Rockový koncert (poblíž reproduktorů)
 • Bouřka
 • Sirény pohotovostních vozidel
 • Prasknutí balónku u ucha
 • Rozjařený dav na stadionu
 • Petardy
 • Nafouknutí airbagu
 • Vzlet letadla

Jak předcházet poškození sluchu

Nejjednodušší způsob jak se vyhnout ztrátě sluchu vyvolané hlukem, je za každých okolností si hlídat úroveň hluku, kterému jsme vystaveni. Abyste si váš sluch zachovali, nevystavujte se zvukům, které mají nad 85 dB.
Je-li zvuk příliš hlasitý, nezdržujete se blízko něj dlouho. Také můžete vždycky použít ochranu sluchu.

V rámci zachování zdravého sluchu doporučujeme domluvit si prohlídku u odborníka na péči o sluch. Odborníky na péči o sluch ve vašem okolí najdete v sekci vyhledávání lékařů.

Přejít nahoru