Jak ztráta sluchu ovlivňuje mozek 

Mozek je řídícím orgánem našeho celého těla. Můžou ho ale ovlivnit fyzické i jiné neduhy. Ztráta sluchu má sice vliv hlavně na naši schopnost slyšet, ale může vést také ke změnám v mozku.

Ztráta sluchu může potkat každého bez ohledu na věk nebo barvu kůže. A protože ovlivňuje celou řadu aspektů života, bylo provedeno mnoho studií, které zkoumaly, jaké může mít na mozek dopady. Výsledky jsou zajímavé a ukazují, jak moc je mozek schopen se změnit, jen aby nějak kompenzoval ztrátu jednoho ze smyslů. Neuroplasticita je označení schopnosti mozku naučit se fungovat s novými funkcemi a reagovat na nové situace. U lidí se ztrátou sluchu se mozek mění mnoha způsoby a ovlivněny jsou i jeho vyšší funkce. 

Kortikální reorganizace

I přes složitě znějící název není tento proces náročný na pochopení. Když se u člověka projeví ztráta sluchu, mozek musí nějakým způsobem ztrátu smyslu kompenzovat. Zdůrazňuje tak například zrak nebo hmat, což může vést k únavě a nepříznivě ovlivňovat pozornost.
Lidem se ztrátou sluchu toto sice může do určité míry pomoci se s ní vyrovnat, na mozek to však může mít negativní vliv. U člověka se ztrátou sluchu části mozku zodpovědné za sluch zakrňují. To vede k problémům s porozuměním řeči a jazyku. Jelikož mozek musí nadměrně kompenzovat slábnoucí funkce, je vyšší myšlení oslabováno na úkor porozumění řeči. To může způsobovat celou řadu dalších problémů včetně možného zrychleného nástupu demence. 

Jak mohou pomoci sluchadla 

Ve většině případů přichází ztráta sluchu postupně. A proto je těžké ji identifikovat, člověk si ani nemusí uvědomit, že nějaké zvuky už neslyší. Ve skutečnosti si může mozek pamatovat zvuk celé roky. Poté začne na zvuk úplně zapomínat.
Sluchadla umožňují lidem lépe slyšet a stimulují v mozku centra sluchu. Vyšší funkce mozku se mohou nadále věnovat procesům, kterými by se zabývaly primárně, a nemusí přehnaně kompenzovat ztrácející se smysl. 

Včasná léčba 

Včasný zásah v rané fázi ztráty sluchu může reorganizaci mozku také zamezit. Když je ztráta sluchu řešena včas, není potřeba, aby se mozek reorganizoval a zostřoval ostatní smysly. Uživatel sluchadel nepřichází o všechny výhody stimulace zvukem a zároveň mozek zůstává zdravý.
I přes to, jak je včasný zásah důležitý, mnoho lidí trpících ztrátou sluchu léčbu nevyhledává. Někteří si toho, že trpí ztrátou sluchu, ani nevšimnou, a jiní zase problém řešit nechtějí z osobních důvodů. Mnozí ztrátu sluchu řeší až po dlouhé době, kterou jim už nikdo nevrátí. Jen sedm let může mozek hodně změnit a ke většině poškození by ani nemuselo vůbec dojít.
Řešení? Osvěta a aktivita ve věci léčby ztráty sluchu. Nejen lidé se ztrátou sluchu, ale všichni, by si měli pravidelně dělat test sluchu. Online testy nabízejí vhled do toho, jestli bude třeba podstoupit i profesionální test u foniatra. Online test sluchu Signia je dobrým příkladem rychlého a spolehlivého testu.
Ztráta sluchu ovlivňuje mnohem víc než jen náš život, může ovlivnit také mozek. Pokud máte na ztrátu sluchu podezření, vyhledejte specialistu, který vás včas diagnostikuje. 

Přejít nahoru