Co musíte vědět o virových příčinách ztráty sluchu 

Ztráta sluchu není vždycky způsobená pouze vysokým věkem, jejích příčin je celá řada včetně virových infekcí. Jaké viry způsobují ztrátu sluchu? Jaké jsou její příznaky? 

Běžným mýtem je, že ztráta sluchu může být způsobena pouze vystavením se hluku, věkem nebo genetickými příčinami, případně předporodními komplikacemi. U mnoha lidí je ale ztráta sluchu způsobena infekcemi. A infekce mají často virový původ. Některé viry mohou ovlivňovat hlemýžď, cévy v uchu nebo jiné části těla zodpovědné za sluch.

Žádný virus, který by ztrátu sluchu způsoboval přímo, neexistuje, a infekce může u každého probíhat jinak. Zatímco někdo prodělá závažné virové onemocnění už v dětství a skončí se ztrátou sluchu, nebo dokonce hluchotou, u jiných se může objevit až v dospělém životě. Ztráta sluchu má různé podoby a i když se u ní některé vzorce opakují, každý případ je individuální. 

I když žádný stoprocentně neprůstřelný způsob, jak se ztrátě sluchu vyhnout, neexistuje, v případě virové infekce je důležité rozpoznat ji co nejdříve a co nejvíce zabránit jejímu rozvoji. Jaké viry ztrátu sluchu způsobují? 

Jaké viry způsobují ztrátu sluchu?

Ztrátu sluchu může způsobit celá řada různých nemocí. Viry, které je způsobují, lze rozdělit do dvou kategorií. Některé způsobují vrozenou ztrátu sluchu, jiné způsobují ztrátu sluchu až později v životě. Některé spadají do obou kategorií. Když se objeví ztráta sluchu, tyto kategorie pomáhají lékaři určit, s jakou virovou infekcí konkrétně se pacient potýká.

Některé tyto infekce jsou vzácné, jiné častější. Například cytomegalovirus, který může způsobovat kongenitální ztrátu sluchu u ještě nenarozených dětí, se vyskytuje přibližně u jednoho dítěte ze sta. 

Viry, které způsobují ztrátu sluchu

Jak je uvedeno výše, virové příčiny ztráty sluchu mohou být vrozené, získané, nebo kombinované. Mezi těmito třemi typy musíme rozlišovat kvůli určení správné diagnózy. Pokud vy nebo váš blízký trpíte náhlou senzorineurální ztrátou sluchu, musíte vyhledat odbornou pomoc. O různých virech se sice můžete informovat třeba na internetu, ale pouze lékař může onemocnění správně diagnostikovat a nasadit vhodnou léčbu.
U dětí s kongenitálními infekcemi je riziko výskytu ztráty sluchu vyšší. Mezi viry, které tyto infekce způsobují, patří: 

  • zarděnky. Zarděnky jsou způsobované RNA virem a přenáší se tělními tekutinami, například hlenem nebo slinami. Pokud se zarděnkami nakazí těhotná žena, plodu hrozí, že se nakazí kongenitálním typem viru. Původce zarděnek patří mezi intrauterinní infekce (STORCH) a ztráta sluchu se obvykle objevuje v 6.-12. měsíci po narození.
  • cytomegalovirus. Tento DNA virus odpovídá za většinu případů senzorineurální ztráty sluchu bez genetické příčiny u kojenců a dětí. Cytomegalovirus také patří mezi původce STORCH infekcí, z nichž některé způsobují ztrátu sluchu u dětí. U dětí s cytomegalovirem se často rozvine senzorineurální ztráta sluchu i poté, co už jsou vyšetření na senzorineurální ztrátu sluchu dokončena. Rodiče dětí s cytomegalovirem by tedy měli zůstat ostražití. 
  • virus lymfocytární choriomeningitidy (LCM). Tento RNA virus se nepřenáší z člověka na člověka, ale kontaktem s krysími výkaly, močí a slinami. Ztráta sluchu u dětí s virem lymfocytární choriomeningitidy sice není běžná, ale vrozenou ztrátu sluchu způsobovat může. 

Dětem a dospělým, kteří trpí senzorineurální ztrátou sluchu, mohou být diagnostikovány také nemoci způsobené následujícími viry, které způsobují jak vrozenou, tak získanou ztrátu sluchu. 

  • Herpesviry typu 1 & 2. Herpesvirus typu 1 a 2 patří do skupiny herpetických virů, které se mohou vyskytovat u dětí i dospělých. Přenáší se kontaktem z člověka na člověka a nenarozené děti s matkami s herpesvirem typu 1 nebo 2 se mohou nakazit už v děloze. Aby se přenosu z matky na dítě zamezilo, doporučuje se léčba, medikace a porod císařským řezem. 
  • Virus lidské imunitní nedostatečnosti (HIV). Nechvalně proslulý RNA virus, který způsobuje AIDS a celou řadu dalších nemocí. Virus zabíjí T-lymfocyty a děti a dospělí trpící HIV snadno podléhají oportunním infekcím. Ztráta sluchu je běžným doprovodným účinkem HIV, senzorineurální ztrátou sluchu trpí 2 ze 3 HIV pozitivních dětí, u poloviny z nich je ztráta sluchu získaná. 

Do poslední skupiny řadíme viry, které způsobují získanou ztrátu sluchu. Tento typ ztráty sluchu se většinou vyskytuje u starších lidí, kteří netrpí vrozenými infekcemi. 

  • Virus západonilské horečky. Tento virus je příbuzný žluté zimnici a horečce dengue a přenáší jej hmyz, běžně např. komáři. Ztráta sluchu způsobená virem západonilské horečky je sice vzácná, ale všechny případy až na jeden skončily tím, že pacientova ztráta sluchu samovolně vymizela. 
  • Varicella Zoster Virus (VZV). DNA virus, který také patří do skupiny herpetických virů. Aktivovaný varicella zoster virus vyvolává například plané neštovice a pásový opar. Varicella zoster virus může působit problémy s lícními nervy, zvukovodem a jazykem. V některých případech byla ztráta sluchu vyléčena nebo zmírněna kortikoidy a jinými léky. 
  • Virus zarděnek (rubeola). RNA virus, který dříve odpovídal za 5 - 10 % případů velmi těžké ztráty sluchu v Americe. Vakcinace sice virus ve Spojených státech téměř vymýtila, ale kvůli kombinaci různých faktorů nákaza ještě občas propukne. V místech, kde je očkovanost proti zarděnkám nízká, virus ztrátu sluchu způsobuje i nadále. 
  • Příušnice. Příušnice patří do stejné skupiny, která zahrnuje i zarděnky. Původcem je RNA virus, který způsobuje celou řadu problémů včetně senzorineurální ztráty sluchu. Správná diagnóza a léčba mohou sice ztrátu sluchu zvrátit, ale v některých případech může být i trvalá. 

Měli bychom také zmínit, že viry obvykle nezpůsobují převodní ztrátu sluchu. Tento typ ztráty sluchu je obvykle způsoben tekutinou, bakteriální infekcí, mazovou zátkou nebo poškozením bubínku. 

Proč si náhlá ztráta sluchu žádá léčbu

Pokud se u vás objeví jednostranná ztráta sluchu, je důležité ji brát vážně. Pokud si svůj stav nebudete hlídat, může se rychle zhoršovat a vyústit závažnými průvodními problémy včetně trvalé ztráty sluchu. Abyste se poškození sluchu vyhnuli, je důležité co nejdříve vyhledat odbornou pomoc. 

Pokud vám váš sluch dělá starosti, zvažte podstoupení vyšetření na audiogramu. Náš rychlý online test sluchu vám může pomoci určit, zdali je váš sluch v pořádku. Pokud se u vás ztráta sluchu nějakým způsobem projevuje, konzultujte situaci se svým lékařem. Ztráta sluchu může totiž být projevem mnohem většího problému. 

Prevence hluchoty a ztráty sluchu

Naprosto spolehlivé způsoby, jak ztrátě sluchu nebo hluchotě předejít, neexistují. Některým intrauterinním infekcím a virům předejít nelze, obzvlášť, když matka neví, že virus přenáší. Pokud jste jen latentním nositelem, nemoc se zjišťuje jen velmi těžko, protože nemáte žádné příznaky. V těchto případech je nejlepší prevencí pravidelné testování a co nejzdravější životní styl. 

Důležité je také nechat očkovat sebe i své děti. Očkování sice provází spory, ale získanou ztrátou sluchu může skončit i jedno jediné prodělání příušnic nebo zarděnek. V těchto případech není opatrnosti nikdy dost, obzvlášť, když je ohrožen váš sluch. 

A v podobných situacích je také důležité popřemýšlet o imunitě v širších souvislostech: i pokud se vaše dítě ze zarděnek zotaví bez problémů, jiné dítě může mít oslabenou imunitu, virus snadno chytit a utrpět vážné zdravotní následky. 

Kromě prevence virových onemocnění je také důležité chránit uši. Zkuste trávit co nejméně času v hlučném prostředí a pokud v něm třeba pracujete, používejte chrániče sluchu. Každých pár let choďte na preventivní vyšetření sluchu, online test můžete využívat průběžně jako orientační měřítko. I když ztrátě sluchu nejde stoprocentně předejít, do určité míry se chránit můžete.

Foniatra ve vašem okolí můžete najít v sekci vyhledávání lékařů

Přejít nahoru