Jak funguje absolutní sluch 

Celá řada úspěšných hudebníků a zpěváků má absolutní sluch. Co to přesně je? Jak poznáte, jestli jej máte taky?

Absolutní sluch je opravdu záviděníhodná vlastnost. Toto vrozené porozumění tónům je ale víc než jen něco, čím se můžete pochlubit přátelům - pro hudebníky je absolutní sluch nesmírně cenný. V tomto článku se na absolutní sluch podíváme podrobněji včetně toho, jak funguje, jak souvisí s relativním sluchem a jak hudebníkům pomáhá s vybudováním pořádného základu. 

Co je to absolutní sluch?

Absolutní sluch je schopnost rozeznat a určit tón bez dalších pomůcek. Lidé s absolutním sluchem jsou schopní tyto tóny reprodukovat - obvykle naprosto dokonale. Nemusí daný tón složitě „lovit", zkoušet vydávat podobné zvuky a tím najít tón, který zrovna potřebují. Nepotřebují ani referenční tón slyšet. Zazpívat nebo zabroukali určitý tón je pro lidi s absolutním sluchem velmi snadné. 

Dovedou také určit tóninu konkrétní písničky a rozeznat, z jakých not sestává. Lidé s absolutním sluchem často vynikají v tom, že se umí naučit skladby pouze podle sluchu, a někteří se dokonce ani nikdy nenaučí noty. Přesný počet lidí s absolutním sluchem není znám, ale to, jestli má někdo absolutní sluch, můžete zjistit třeba následovně: 

 • tito lidé jsou schopní určit tóninu skladby nebo písničky, se kterou se setkávají poprvé   
 • umí na požádání zazpívat libovolný tón 
 • umí určit výšku klaksonů a určitých alarmů
 • umí určit, jaké tóny se zrovna hrají na libovolný hudební nástroj

Absolutní sluch je vzácný a většina lidí jím obdařených se s ním rodí. Někteří tvrdí, že se dá jakž takž naučit i v dospělosti, jiní zase, že se s ním musíte buď narodit, nebo se jej naučit v raném dětství. Případy, kdy se dospělý naučí mít absolutní sluch na takové úrovni, jako by se s ním narodil, nejsou známé, ale tréninkem a cvikem se určování konkrétních tónů dá celkem dobře naučit. 

Některé skupiny mají k absolutnímu sluchu větší předpoklady než jiné. Například jedna studie prokázala, že mezi dětmi s autismem nebo Williamsovým syndromem, které byly v rámci studie pozorovány, je těch s absolutním sluchem vyšší procento. Lidé s vrozenou hypoplazií zrakového nervu, která způsobuje slepotu, mají absolutní sluch také častěji. Stejně je tomu v případě osob se synestezií, ti si zase určité tóny často pojí třeba s pocitem, barvou, emocí, vzorem apod. 

Byla představena celá řada teorií o souvislosti mezi sluchovým zpracováním a absolutním sluchem a některé z nich pomohly objasnit určité faktory rozhodující o tom, jestli bude mít člověk přirozený absolutní sluch. 

Mezi lidmi, kteří vyrůstali v jižní Asii, je pravděpodobnost absolutního sluchu také vyšší. Ale mezi lidmi jihoasijského původu vyrůstajícími jinde se absolutní sluch tak často nevyskytuje. Pravděpodobně je to kvůli tomu, že jazyky jako čínština nebo vietnamština jsou tónové - k rozlišení významu slov využívají různé tóny. 

Jak získat absolutní sluch? 

Jak uvádíme výše, žádné případy, kdy by se dospělý naučil mít absolutní sluch, nejsou známé. Děti, které od nízkého věku cvičí, se to někdy naučit můžou, ale dospělí, kteří o absolutní sluch usilují, se nikdy nenaučí rozeznávat tóny stejně dokonale jako lidé s vrozeným absolutním sluchem.
To by vás ale nemělo zastavit v tom, abyste zdokonalovali svoji schopnost rozeznávat a napodobovat tóny. Dokonce i lidé bez absolutního sluchu se umí naučit rozeznat tóninu, tóny a akordy podle sluchu. Je také důležité mít na paměti, že absolutní sluch je vzácná schopnost, takže pokud se chcete hudbě věnovat, není nutné, abyste jej měli.

Absolutní sluch také nemá pouze výhody. Například někteří sice absolutní sluch mají, ale některé tóny jim můžou připadat moc pronikavé nebo naopak nevýrazné. Nebo sice umí tyto tóny jednoduše rozeznat a spontánně je napodobit, ale doopravdy je nevnímají. Kvůli tomu jim opravdový tón zní falešně. Osoby s absolutním sluchem může jejich dovednost také omezovat. Například písničky v jiné tónině než obvykle nebo barokní skladby jim budou znít "špatně" a kvůli tomu pro ně bude složité je také hrát nebo k nim zpívat.  

Absolutní sluch a relativní sluch 

Zatímco absolutní sluch je schopnost určit a znovu vytvořit tón, relativní sluch je schopnost rozeznat intervaly mezi určitými tóny. Oproti absolutnímu sluchu je relativní sluch běžnější a zřejmě taky užitečnější. Lidé s relativním sluchem jsou schopní: 

 • přejít z referenčního tónu na požadovaný (když jim „dáte" H, umí identifikovat interval mezi H a F a zazpívat F)
 • přesně identifikovat interval mezi dvěma tóny
 • zazpívat melodii a určit je podle referenčních tónů

Relativní sluch se dá naučit díky cviku sluchu a učitelé často učí studenty rozeznávat intervaly na známých písničkách a melodiích. Intervaly se dají učit například na svatebním pochodu nebo dětských písničkách. 
Ne každý, kdo má absolutní sluch, má i relativní sluch, a jen málo lidí s relativním sluchem má i absolutní sluch. Malé procento lidí má ale oba dary. 

Hvězdy s absolutním sluchem 

Pokud chcete v hudebním světě uspět, musíte vynaložit spoustu práce, úsilí i cviku a neobejdete se ani bez talentu a štěstí. Některé slavné osobnosti ale tvrdí, že jejich absolutní sluch jim k hvězdné kariéře pomohl. Absolutní sluch mají například tyto celebrity: 

 • Mariah Carey, známá taky jako „Slavíček". Tato zpěvačka s rozsahem pěti oktáv je tím, že má absolutní sluch, proslulá. 
 • Bing Crosby. Slavný zpěvák a herec byl známý svým absolutním sluchem - a dokonce i tím, že chrápal v souzvuku s pískáním vlaku. 
 • Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart byl známý tím, že dokázal znovu vytvořit a určit jakékoliv tóny zahrané na jakýkoliv nástroj, dokonce i jako dítě. 
 • Jimi Hendrix. Jeden z nejvlivnějších kytaristů všech dob si v mládí nemohl dovolit ladičku. A proto nástroje ladil podle svého absolutního sluchu. 
 • Ella Fitzgerald. První dáma písní měla tak dokonalý a čistý sluch, že její kapela ladila podle zvuku jejího hlasu. Nemůžeme se divit, že je z ní legenda! 

Pokud si myslíte, že máte absolutní sluch, můžete si to otestovat. Absolutní sluch není rozhodujícím faktorem dobrých hudebních schopností, ale řada lidí s absolutním sluchem má úspěšnou hudební kariéru.

Pokud se vám tento článek líbil, můžete se podívat na další články týkají se sluchu a všeho kolem něj - od ztráty sluchu přes sluchadla až k obecným informacím o zdraví uší.

Přejít nahoru