Jak spolu souvisí sluch a rovnováha 

Problémy s ušima znamenají mnohem víc než jen ztrátu sluchu. Mohou mít také vliv na to, jak chodíte, stojíte a držíte rovnováhu. V tomto článku se dozvíte informace o poruchách rovnováhy a jak s nimi souvisí sluch a uši. 

Uši nám nepomáhají pouze slyšet. Spolupracují s dalšími soustavami našeho těla a pomáhají nám tak porozumět naší pozici v prostoru. Máte-li máte dobrý smysl pro rovnováhu, pravděpodobně se snadno orientujete prostoru, snadno se udržíte ve vzpřímené poloze a víte, jak zabránit pádu. Oči a mozek ale nejsou jediné orgány zapojené do tohoto procesu.
Mnozí, kteří mají problémy s rovnováhou, časem zjistí, že mají problémy i s ušima. Poruchy rovnováhy související s ušima můžou způsobit, že si připadáte nestabilně, vratce nebo neustále v pohybu. Tyto pocity závratě můžou vážně ovlivnit vaši schopnost chodit, vzpřímit se, nebo dokonce i posadit se. Než se na poruchy rovnováhy a možnosti léčby podíváme blíže, je důležité pochopit, jakou roli v rovnováze hrají uši. 

Jak je to s naší rovnováhou? 

Centrem naší rovnovážné soustavy je labyrint, kostěné a blanité "bludiště" v našem vnitřním uchu. Jsou v něm uloženy polokruhovité kanálky, otolitické orgány a hlemýžď. Hlemýžď zodpovídá za sluch a kanálky zase za rovnováhu. Vypadají jako tři smyčky, z nichž je každá určena pro jiný typ pohybu. Jeden cítí pohyb nahoru a dolů, druhý pohyb do stran a poslední naklánění. Když se rozpohybuje tekutina v kanálcích, vláskovité buňky zachytí pohyb a přenesou ho do mozku. Díky tomu rozumíme tomu, jak se pohybujeme v prostoru. Náš rovnovážný systém je tak citlivý, že rozpozná i situace, kdy jedeme dopravním prostředkem nebo výtahem.
Problémy s vnitřním uchem můžou vést k potížím s rovnováhou, točení hlavy, závratím a dokonce i nevolnosti. Může nám připadat, že se pohybujeme, i když stojíme, můžeme mít problémy udržet se ve vzpřímené poloze nebo mít kinetózu, i když jsme v klidu. Toto všechno jsou vážné problémy, které ovlivňují naši schopnost pohybu a sedu. Lidé se závažnými závratěmi je mohou pociťovat, dokonce i když leží.
K problémům s rovnováhou může vést hned několik věcí. Méně často už se ví, že poruchy rovnováhy může způsobovat i ztráta sluchu. Naše uši zodpovídají za mnohem víc než jen sluch a vzhledem k tomu, že polokruhovité kanálky se nachází ve vnitřním uchu, můžou mít problémy s rovnováhou právě lidé se ztrátou sluchu. 

Způsobuje ztráta sluchu potíže s rovnováhou? 

I když spolu některé z těchto záležitostí souvisí, ztráta sluchu a potíže s rovnováhou nejdou vždycky ruku v ruce. Ne všichni, kteří trpí poruchou rovnováhy, k tomu mají i ztrátu sluchu, a ne všichni se ztrátou sluchu mají potíže s rovnováhou. Občas se ale tyto problémy vyskytují společně. 

Problémy s rovnováhou a ztráta sluchu můžou být například výsledkem labyrintitidy nebo Menièrovy choroby. Labyrintitida je infekce vnitřního ucha a dochází k ní, když labyrint ve vnitřním uchu zduří a zanítí se. To může vést ke ztrátě sluchu, tinnitu, pocitu závratě a nevolnosti. Tento stav je známý také jako vestibulární neuronitida, k té ale ztráta sluchu nepatří. Většina lidí při infekci vnitřního ucha ztrátu sluchu nezažije, zcela vyloučená však není. Pokud ztráta sluchu nastane, nemoc se mění v labyrintitidu. Většinou lze tuto nemoc zcela vyléčit, ale vážné případy můžou vést k trvalému poškození. 

Menièrova choroba, která byla známá jako endolymfatický hydrops, je zvýšený tlak v labyrintu. Může způsobovat ztrátu sluchu, závratě a tinnitus. Menièrova choroba většinou postihuje jen jednou stranu, i když jsou známy i případy bilaterálního výskytu. Na Menièrovu chorobu léčba neexistuje, ale léky ji lze dostat pod kontrolu. Lidé s Menièrovou chorobou obvykle před záchvatem cítí, jak se tlak stupňuje. Po několika letech může choroba přirozeně odeznít. 

Co jsou poruchy rovnováhy?

Poruchy rovnováhy jsou jakékoliv stavy, které vedou ke ztrátě rovnováhy a pocitu závratě nebo točení hlavy. Může k nim docházet z prostých důvodů, například kvůli ušní infekci nebo nízkému tlaku, ale také ze závažných příčin, například kvůli nádoru nebo poruchám krevního oběhu. Ať už poruchu rovnováhy způsobuje cokoliv, mohou nastat vážné problémy. Člověku s problémy s rovnováhou může připadat, že padá, že se motá nebo vznáší, i když stojí na místě. Někteří lidé s poruchami rovnováhy uvádí, že když otočí hlavu, vznikají u nich závratě, zvlášť při vstávání z postele nebo přetočení se. Lidé s problémy s rovnováhou mohou čas od času zakopnout, někdy se přidržují zdí, aby se vyrovnali nebo jim připadá, že se k nim zvedá zem. Závažnost poruch rovnováhy se liší a stanovení příčiny pomůže určit, jaké to bude zrovna ve vašem případě. 

Mezi běžné příčiny poruch rovnováhy patří:

  • polohové závratě neboli benigní paroxysmální polohové vertigo. Neškodný stav způsobený věkem nebo zraněním hlavy. Způsobuje závratě, když se otokonie, buňky s obsahem minerálů, převalují v polokruhovitých kanálcích. 
  • labyrintitida. Viz výše. 
  • vestibulární neuronitida. Labyrintitida bez ztráty sluchu. 
  • Mal de Debarquement syndrom (MdDS). Pocit, který zůstane po dlouhém pohybu. Mnoho lidí jej zažívá po delší době na moři nebo na lodi. Na moři vám může připadat, že jste v klidu, i když se pohupujete a kolébáte. Někteří mají tento pocit dokonce i po delším tréninku na běžeckém trenažéru. 
  • Menièrova choroba. Viz výše. 
  • perilymfatická píštěl. Nastává, když tekutina z vnitřního ucha vyteče do středního ucha. K tomu může dojít při narození, po úrazu nebo operaci hlavy, během infekcí nebo po potápění. 

Léčba poruch rovnováhy

Léčba poruch rovnováhy se odvíjí od příčiny. Infekce se dají vyléčit antibiotiky, nemoci jako Menièrova choroba však vyžadují jinou léčbu. Mnoho lidí s trvalými nebo neléčitelnými poruchami rovnováhy vyhledává různá cvičení. Jsou známá jako vestibulární rehabilitace nebo taky VRT.

Tato cvičení pomáhají znecitlivět rovnvovážnou soustavu vůči určitým pohybům, díky čemuž se člověk může pohybovat volněji, a bez vyvolání závratí. Toto sice problém neřeší úplně, avšak i tak mohou cvičení zamezit pádům a usnadnit život se závratí. U mnoha lidí, kteří podstoupí VRT, se potíže s předklonem, otáčením hlavy nebo chůzí po vzorované dlažbě zmenší. Aby tato cvičení fungovala, musí se provádět řádně. Fyzioterapeut zaměřený na VRT může výrazně pomoci a provést vás cvičením. Je důležité cvičit s odborníkem. Odborník vám může pomoci, když spadnete nebo vám ukáže složitější cvičení, když jsou pro vás předchozí moc snadná.

Pokud vám tento článek pomohl lépe rozumět svému sluchu a rovnovážné soustavě, možná vás budou zajímat i další články na podobné téma. Signia pravidelně zveřejňuje články o ztrátě sluchu, audiologii a péči o uši. 

Přejít nahoru