Proč se nám někdy nelíbí zvuk vlastního hlasu? 

Mnoho lidí sluchadla nechce používat, protože jim vlastní hlas najednou zní nepřirozeně a příliš hlasitě. Technologie OVP (zpracování vlastního hlasu) společnosti Signia proto přináší skutečnou revoluci. 

Je dost možné, že pokud jste někdy slyšeli vlastní hlas z nahrávky, hodně se lišil od toho, co slyšíte, když mluvíte nahlas. U lidí se sluchadly se to projevuje ještě výrazněji pokaždé, když promluví. To může být matoucí, nepříjemné a pro některé dokonce i znepokojivé. Tito lidé můžou být s vlastním hlasem nespokojení a kvůli tomu se vyhýbat mluvení. U některých uživatelů sluchadel je tento jev natolik silný, že kvůli tomu nechtějí sluchadla vůbec nosit.
My se tedy ptáme: proč je pro nás poslech vlastního hlasu tak nepříjemný?

Proč se nám vlastní hlas nelíbí?

Když mluvíme, rozechvívají se nám hlasivky. Toto chvění přenáší slova, výrazy a zvuk k dalším lidem. To je základní princip komunikace a téměř každý mluví alespoň jedním jazykem. Náš hlas se ale mění podle toho, kde jej zrovna slyšíme. Zatímco ostatní Váš hlas znají a jsou na něj zvyklí, Vás může jeho zvuk překvapit nebo rozhodit. Lidé se sluchadly toto prožívají ještě intenzivněji, protože se slyší úplně jinak. 

Nám samým zní náš hlas "normálně". To proto, že vlastní hlas posloucháme prostřednictvím kostního vedení a kvůli němu zní hlas výrazněji a hlouběji než ve skutečnosti. Ostatní slyší jen to, co nám vyjde z hrdla a úst. Vůbec to neznamená, že máte nepříjemný hlas! Vy jste zvyklí slyšet vlastní hlas jedním způsobem - a ostatní jiným. Když svůj hlas uslyšíte pořádně hlasitě, možná je Vám nepříjemný právě proto, že je jiný než to, na co jste zvyklí. Neznamená to, že je horší, jen neznámý. 

Jak to ovlivňuje uživatele sluchadel

Lidé se ztrátou sluchu se z velké části spoléhají na zvuk vlastního hlasu v hlavě. Zatímco lidé bez ztráty sluchu mohou občas v některých ohledech slyšet svůj "pravý" hlas, u nedoslýchavých je to často problém. Takže když použijí sluchadla, najednou jsou vystaveni poslechu úplně jiného hlasu. To vede k nespokojenosti a nesmělosti. 

Uživatelé sluchadel jsou často rozpolcení: Na jednu stranu jsou rádi, že konečně slyší lépe než kdy dřív, neunikne jim nic z toho, co říkají ostatní, ani žádný zvuk z okolí. Na stranu druhou jsou zklamaní, protože vlastní hlas jim najednou zní cize, příliš hlasitě a rozhodně ne přirozeně.
Hlas je důležitým stavebním kamenem naší identity. Zvuk slov, která vyřkneme, nás provází od samého dětství. Proto si mnoho nedoslýchavých stěžuje, že jim při používání běžných sluchadel do jisté míry chybí kus sama sebe - jejich hlas prostě zní jinak. 

Jak pomáhá OVP (technologie zpracování vlastního hlasu)? 

Pro překonání této překážky vyvinula Signia technologii OVP (zpracování vlastního hlasu), která je kompatibilní s celou řadou modelů sluchadel. Obsahuje speciální algoritmus, který rozpozná hlas uživatele sluchadel a zpracuje jej jinak než zvuky z okolí. Vysoce výkonný čip a propracované mikrofony uživateli umožňují slyšet mimořádně dobře, a přitom si zachovat známý zvuk vlastního hlasu. Díky tomu si uživatel může vychutnat všechny zvuky života v celé kráse a srozumitelnosti. 

Mnoho lidí, kteří dříve měli se zvukem vlastního hlasu problém, se už poslechu vlastního hlasu nebojí, a jiní si na něj dokonce velmi snadno zvykli. Každý si zaslouží nebát se mluvit a díky sluchadlům Signia už se ani uživatelé sluchadel nemusí bát vlastního hlasu. 

Přejít nahoru