Zdraví sluchu: Porucha sluchového zpracování 

Pokud máte vy, vaši blízcí nebo vaše dítě problémy se sluchem, příčiny nemusejí být pouze aurální, ale i třeba neurologické. V tomto článku se dozvíte to nejdůležitější o poruše sluchového zpracování neboli APD. 

Když přijde řeč na různé druhy ztráty sluchu, existuje jedna diagnóza, která se často přehlíží. Mnohé zdroje uvádějí tři druhy ztráty sluchu - převodní, senzorineurální a kombinovanou. K těmto druhům však patří ještě jeden - porucha sluchového zpracování.

Některé zdroje
 poruchu sluchového zpracování do druhů ztráty sluchu neřadí, protože nepostihuje uši ani sluchový nerv, ale mozek. APD se ale projevuje stejně jako ztráta sluchu a řada lidí s APD je považována za nedoslýchavé. 

Bez řádného testování je náročné APD rozlišit od jiných druhů ztráty sluchu. V tomto článku se podíváme na to, co je odlišuje, jak poznat příznaky a jak vyhledat léčbu. 


Co je porucha sluchového zpracování? 

Porucha sluchového zpracování je ve zkratce poměrně neobvyklý druh ztráty sluchu. Pokud pacient netrpí navíc ještě jiným druhem ztráty sluchu, jsou uši plně schopné zachytávat zvuk, ale mozek má potíže s jeho zpracováním a porozuměním. 

V mnoha případech je ztráta sluchu poruchou sluchového zpracování doprovázena. Není sice pravidlo, že lidé, kteří mají poruchu sluchového zpracování, budou mít i senzorineurální, převodní nebo kombinovanou ztrátu sluchu, většinou jdou tato onemocnění však ruku v ruce. To, že mozek přestane rozumět řeči i jiným zvukům a těžko je rozklíčuje, je v případech, že zvukům odvykl, běžné. 

A z toho důvodu se k diagnóze APD běžně používá test a vyšetření sluchu. APD obvykle diagnostikují foniatr a logoped, kteří také dovedou rozpoznat nebo vyloučit jiné druhy ztráty sluchu. 

 

Příznaky poruchy sluchového zpracování 

K rozpoznání ztráty sluchu obvykle patří, že zaregistrujete, že má druhá osoba problémy s poslechem nebo porozuměním. Ty zahrnují: 

 • potíže s porozuměním řeči 
 • žádání ostatních, aby něco zopakovali 
 • problémy sledovat konverzaci 
 • potíže vést konverzaci na hlučných místech
 • potíže s poslechem hudby, hudba už není pro poslouchajícího příjemná 
 • únava a vyčerpání 

Příznaky APD se příznakům ztráty sluchu podobají, ale některé se u osob s APD vyskytují častěji. K těm patří: 

 • potíže zapamatovat si instrukce nebo informace, které byly předány jen ústně 
 • přeslechnutí slov nebo vět 
 • smyslové přetížení (pocit přehlcení nebo úzkosti v hlučném prostředí) 
 • potíže s rozpoznáním nuancí v řeči (např. tón hlasu) 

 
Porucha sluchového zpracování je často chybně diagnostikována jako ADHD nebo dyslexie, obzvlášť pokud jde o dítě, které má potíže se čtením nebo psaním. APD se dá nejlépe rozpoznat u dětí, protože může ovlivnit jejich výkon ve škole. 

To ale neznamená, že APD nejde diagnostikovat u dospělých. APD řadě dospělým však není nediagnostikována, protože ti své příznaky přehlížejí, vyčítají si roztržitost nebo nízkou inteligenci nebo se je snaží podvědomě překonat. 

Kvůli tomu je při podezření na ztrátu sluchu či APD důležité podstoupit vyšetření a test sluchu. Jakmile budete mít svoji diagnózu, můžete vyhledat léčbu a zlepšit tak kvalitu svého života. 
 
Příčiny a prevence poruchy sluchového zpracování 

APD může způsobovat hned několik faktorů, i když přesnou příčinu je občas náročné určit. Na rozdíl od převodní nebo senzorineurální ztráty sluchu, kterou obvykle způsobuje vystavení se hluku nebo překážka ve zvukovodu, je porucha sluchového zpracování neurologická. Jako u dalších poruch může být i u APD náročné přesně určit přímou příčinu a najít adekvátní řešení.  

Mezi určitými zdravotními potížemi a APD mohou ale existovat spojitosti. 

 • Jiné druhy ztráty sluchu, například senzorineurální nebo auditorní neuropatie. U dětí, které se se ztrátou sluchu rodí, je APD po obdržení sluchadla běžné. 
 • Traumatické poranění mozku může k APD také vést. 
 • APD může být také dědičné. 
 • Můžou jej způsobit chronické infekce uší nebo meningitida v dětství. 
 • Pravděpodobnost výskytu APD zvyšuje otrava olovem. 

APD ještě může souviset s porodem a vyskytnout se může například v případě, kdy se dítě narodí předčasně nebo má nízkou porodní váhu. A protože má APD často nekontrolovatelné příčiny, je těžké jí předcházet. Neexistují žádné konkrétní kroky, které můžete udělat, abyste vzniku APD u sebe nebo svých blízkých zamezili, a dokonce i příčina se určuje velice složitě. U některých dětí mohou roli sehrát dědičné faktory nebo osobní anamnéza plná ušních infekcí a meningitidy, a v tom případě je lepší se nechat otestovat na APD dříve než později. Čím dřív je porucha diagnostikována, tím dřív se může dětem dostat podpory, která jim pomůže například ve škole. Pokud se APD nijak neřeší, může způsobovat studijní neúspěchy, které vedou k nízkému sebevědomí a problémům najít si kamarády.  

Léčba APD a ztráty sluchu 

Na APD sice žádný lék neexistuje, ale existují léčebné plány a způsoby, jak dětem i dospělým pomoci APD překonat a vyznat se ve světě. 

Než se APD začne léčit, je důležité podstoupit vyšetření a test sluchu. Pokud se u osoby zjistí i jiný druh ztráty sluchu, může být nutné nasadit další léčbu. Například dítě se senzorineurální ztrátou sluchu bude nejdříve potřebovat sluchadla, a až poté je možné se zabývat řešením APD. 

Jakmile známe správnou diagnózu a vyřešili jsme související problémy, můžeme si nechat sestavit léčebný plán. Léčebné plány jsou individuální, ale v tom svém pravděpodobně najdete podobné: 

 • Logopedie, která dětem pomáhá rozpoznávat zvuky, vést konverzaci a osvojit si dovednosti důležité pro mezilidské vztahy, které jim pomůžou se socializací a učením. 
 • Paměťové dovednosti a dovednosti řešit problémy se dají procvičováním zlepšovat a dítěti pomůžou vyznat se ve světě a překonat APD. 
 • FM poslechové systémy mohou dětem pomoci se ve třídě soustředit, protože umí vyfiltrovat šum z pozadí, díky čemuž lépe uslyší hlas učitele, lépe odhadnou, jak hlasitě mají samy mluvit a zamezí smyslovému přetížení. 
 • Doma i ve škole mohou pomoci různé úpravy, například položení koberců na dřevěné podlahy, omezené používání televize a rádia a tiché prostředí. 
 • Klíčem ke všemu je pochopení, nezávisle na věku, proto se nerozčilujte, když vás někdo poprosí, abyste něco zopakovali, a neplísněte je za to, že vás „neposlouchali". Nezapomínejte, že lidé s APD se snaží, jak nejlépe umí, a vy můžete k tomu, aby pro ně konverzace byla příjemná a aby ji vedli sebevědomě, taky přispět. 

Pokud si myslíte, že vy, vaše dítě nebo blízký může trpět APD, jako první krok ke správné diagnóze vyhledejte foniatra. Nejbližší foniatry můžete najít v sekci vyhledávání lékařů. Pokud vás tento článek o poruše sluchového zpracování zaujal, možná vás zaujmou i další články o ztrátě sluchu, sluchadlech a sluchovém zdraví. Ty naleznete v sekci novinky.

Přejít nahoru