Léčba tinnitu – jak se zbavit pískání v uchu

Šum, hučení a pískání v uších jsou běžné projevy tinnitu. Ten však může být náročné léčit, zvláště neznáme-li jeho příčinu. Níže naleznete vše o léčbě tinnitu a zda by pro vás mohla být řešením sluchadla.

Tinnitem, který je popisován jako nepolevující šum, hučení či pískání v uších, trpí na světě mnoho lidí. I když si to mnoho lidí nemyslí, tinnitus je většinou jen projevem jiného, závažnějšího problému. Přestože většinu forem tinnitu nelze zcela vyléčit, mohou být jeho projevy značně zmírněny. Pokud máte kvůli nepřetržitému hučení v uších problémy se soustředěním a trpíte nespavostí, měli byste si tinnitus nechat diagnostikovat a začít    s  jeho léčbou.

Proč mi píská v uších?

Toto je velmi široká otázka a důvod, proč vám píská v uších se u každého liší. Nicméně obecná odpověď na ni je prostá: tinnitus. Tinnitus je termín, který se požívá pro jakákoliv a všechna hučení a pískání v uších. Může se lišit výškou tónu, hlasitostí a jinými vlastnostmi, avšak řadí se k němu veškeré neustávající hluky v uších, například:

 • šum
 • hučení
 • pískání
 • syčení
 • cvakání
 • dunění

Projevy tinnitu se u každého liší. Někdo ho může vnímat jako hlasité pískání na vysoké frekvenci, zatímco jiný může slyšet tlumené dunění. Někomu nedělá problém tinnitus vytěsnit, jiní přes něj skoro neslyší. Tinnitus může časem nabrat na hlasitosti, změnit výšku či zmizet stejně, jako se objevil.

Ať už se tinnitus projevuje jakkoliv, může mít vážné dopady na váš každodenní život.

Příznaky a dopady tinnitu

 • Potíže se soustředěním. S neustálým pískáním v uších může být obtížné se v klidu soustředit na práci či školu.
 • Nespavost. Většina z nás na spánek potřebuje ticho, tomu však tinnitus často stojí      v cestě.
 • Podrážděnost. Potíže se spánkem a soustředěním mohou vést k podrážděnosti, která může ovlivňovat vaše vztahy a interakce s lidmi.
 • Potíže se sluchem. Je-li váš tinnitus obzvláště hlasitý, může vám ztížit běžný poslech.
 • Potíže s pamětí. Je prokázáno, že tinnitus ovlivňuje paměť. Mozek musí totiž vynakládat větší úsilí na soustředění se a rozeznávání zvuků, což zanechává méně prostoru pro zapamatování si detailů.
 • Izolování od společnosti. Kvůli tinnitu může být komunikace s lidmi obtížná. Než abyste ostatní prosili, aby mluvili víc nahlas nebo větu zopakovali, možná se radši interakci s lidmi vyhýbáte úplně.
 • Ztrácíte zálibu v hudbě a jiných zvucích. Poslech hudby a sledování televize už nejsou s všudypřítomným hlukem v pozadí tak lákavé. 
 • Úzkosti a stres. Život ovlivněný tinnitem může vést ke stresu v práci, vztazích a dokonce k úzkostem.
 • Psychická únava. Váš mozek se musí namáhat, aby přes hluk v uších způsobený tinnitem rozeznal zvuky okolí, což vede k psychické únavě. I když se nesnažíte aktivně přes tinnitus slyšet, po celém dni se možná cítíte nepřiměřeně unavení.
 • Deprese. Izolování od společnosti, úzkosti a ostatní dopady tinnitu mohou společně problém ještě zhoršovat a vést až k depresi. V těchto případech je nezbytně nutné začít tinnitus léčit.

Co pískání v uších způsobuje?

Tinnitus sám o sobě není onemocnění. To, z čeho tinnitus pramení, je skutečný problém. Ve většině případů je tinnitus způsoben jinými onemocněními a problémy, například ztrátou sluchu, zraněními, či dokonce fyzickými překážkami ve zvukovodu.

Ať už je příčina tinnitu jakákoliv, je podstatné nechat si otestovat sluch. To pomůže vašemu lékaři určit, kterým z těchto dvou typů tinnitu trpíte:

 • Objektivní tinnitus. Tento velmi vzácný druh tinnitu je zvuk, který může pomocí speciálních přístrojů slyšet i váš lékař. Tento zvuk bývá způsoben cévkou či svalem.
 • Subjektivní tinnitus. Tento druh tinnitu je mnohem častější. Při prohlídce lékař nebude schopen žádný zvuk zaznamenat. Tento zvuk slyšíte totiž pouze vy sami. Za subjektivním tinnitem mohou stát různé příčiny, ale ve většině případů je v nich zahrnuto určité poškození sluchu.

Příčiny tinnitu jsou různé, některé častější, jiné méně. Tinnitus může být příznakem celé řady potíží, ke kterým patří například:

 • Abnormální růst kostí. Abnormální růst kůstek ve středním uchu může způsobit tinnitus a převodní ztrátu sluchu.
 • Onemocnění oběhového systému. Jak již bylo zmíněno, poškozená céva v uchu může způsobovat neustávající pískání nebo hučení v uchu.
 • Medikace. U některých léků byly zjištěny negativní účinky, způsobující tinnitus.          V těchto případech je doporučeno léčbu vysadit nebo změnit.
 • Poranění hlavy. U některých lidí se tinnitus objeví po autonehodách či zraněních hlavy. Ten sice může časem vymizet, někdo se však s tinnitem potýká doživotně. Ve většině těchto případů se tinnitus vyskytuje jen v jednom uchu.
 • Porucha TMK, neboli porucha temporomandibulárního kloubu může v některých případech vést k tinnitu. S tinnitem způsobeným poruchou TMK vám může pomoci odborník.
 • Překážky ve zvukovodu. Zablokovaný zvukovod, typicky mazovými zátkami, může být příčinou tinnitu i převodní ztráty sluchu. Po jejich odstranění se sluch vrátí do normálu.

Jak zastavím pískání v uších?

Léčba tinnitu se bude lišit v závislosti na jeho příčině. Před započetím jakékoliv léčby je však důležité absolvovat kompletní prohlídku sluchu. Ta zahrnuje lékařské vyšetření a test sluchu, které vašemu lékaři pomohou blíže určit příčinu tinnitu. Při léčbě objektivního tinnitu je třeba se zaměřit na poškozené svaly či cévky. Při léčbě subjektivního tinnitu je testem sluchu třeba určit, zda je tinnitus způsoben ztrátou sluchu.

Pro léčbu tinnitu způsobeného překážkami ve zvukovodu, nádory, potížemi s oběhovým systémem, křečemi svalů a léky se nabízí přímočará řešení. Odstranění překážek, léčba oběhového systému a svalových potíží, změna medikace. Tinnitus způsobený ztrátou sluchu však požaduje jiná řešení. To, pro které se rozhodnete, je čistě jen na vás. Každý vnímá a prožívá ztrátu sluchu jinak a to, jak k ní budete přistupovat, je ve vašich rukou.

Váš foniatr vám navrhne nabízející se postupy. Lehký tinnitus vás pravděpodobně obtěžuje jen v tichu. Na internetu lze zakoupit generátory bílého šumu, které vytvářejí zvukové pozadí, například když odpočíváte, usínáte nebo se potřebujete soustředit. Pokud potřebujete pískání v uších překrývat nepřetržitě, pomohou vám maskovače tinnitu, které nežádoucí pískání v uchu utlumí. Pokud tinnitus neslyšíte například přes zvuk tekoucího kohoutku, tato zařízení vám nejspíš přinesou kýženou úlevu.

Těžší případy tinnitu však mohou požadovat jiná řešení. Na terapiích tinnitu se mozek učí zvuk tinnitu vytěsnit. Některá sluchadla jsou dokonce vybavena programy na maskování tinnitu. Zvláště je-li váš tinnitus způsoben ztrátou sluchu, sluchadla vám pomohou vyřešit více, než jen jeden problém.

Jak sluchadla pomáhají v boji s tinnitem

Při léčbě senzorienurální ztráty sluchu a tinnitu je důležité mít na vědomí, že tinnitus jako takový je pouhým projevem, nikoliv onemocněním. I když tinnitus je možná zatím jediným projevem, který pociťujete, stále se za ním skrývá jiný, větší problém. Používáním maskovačů tinnitu a generátoru bílého šumu hlavní problém, ztráta sluchu, nezmizí.

I když si ztráty sluchu možná hned nevšimnete, může váš život ovlivnit více, než si myslíte. Když začnete ztrátu sluchu léčit, nejenže lépe uslyšíte, ale uleví se vám i od tinnitu. Ten totiž nahradí přirozené zvuky, které jste předtím kvůli ztrátě sluchu neslyšeli, například hlasy, hudba a ptačí zpěv. Jak již bylo řečeno, mnoho sluchadel je také vybaveno programy, které vám pomáhají tinnitus vytěsnit. I když tinnitus je tím hlavním problémem, který chcete léčit, léčbou ztráty sluchu zabijete dvě mouchy jednou ranou.

Zjistěte více o tinnitu, sluchu a jeho ztrátě v blogové sekci na stránkách Signia, kde naleznete články, které do hloubky zkoumají tato a jim podobná témata. Čím více o našem sluchu víme, tím lépe můžeme řešit problémy jako tinnitus, když nastanou.

Přejít nahoru