Existuje lék na tinnitus?

Otravný, rušivý, znepokojující. Tak tinnitus mnoho pacientů popisuje. Každý problém má však svoje řešení a my jsme odhodlaní ho najít.

Tinnitus může, stejně tak jako ostatní onemocnění sluchu, ovlivňovat kvalitu vašeho života. Mnoho pacientů s tinnitem má ztížené přemýšlení, soustředění, spánek a nemůže si užívat ticho. Neléčený tinnitus může ještě více narušit váš život a vést              k podrážděnosti, nespavosti, až depresi.

 

Audiologové po celém světě hledají řešení, které by tinnitus, kterým trpí tolik lidí, vyléčilo nebo alespoň zmírnilo jeho projevy. Nicméně k diagnóze a léčbě tinnitu je třeba toto onemocnění zkoumat a porozumět mu. Pokud trpíte vy nebo vaši blízcí tinnitem, následující informace by vám mohly pomoci dojít ke vhodnému řešení.

 

Tinnitus

Tinnitus se projevuje rozličnými způsoby. Většina pacientů ho popisuje jako pískání      v uších. Tento zvuk se může projevovat jako pisklavé bzučení či syčení, nebo jako hluboké dunění. Výška tónu tinnitu se u každého liší. Hlasitost a síla tohoto zvuku se také liší, ale tinnitus nikdy zcela neutichá.

 

Někdo je schopen tinnitus vytěsnit, zatímco jiní si musí pustit do pozadí hudbu nebo bílý šum, aby vůbec mohli usnout nebo se soustředit. Čím hlasitější tinnitus je, tím náročnější je trávit čas v tichu. V extrémních případech může dokonce tinnitus přehlušovat ostatní zvuky a tím omezovat váš sluch a ztěžovat porozumění ostatním lidem.

 

I když si to možná mnozí myslí, tinnitus sám o sobě není onemocnění. Tinnitus je jen projevem jiného, závažnějšího problému, obvykle ztráty sluchu nebo poškození oběhového systému. Tinnitus mohou také způsobovat zranění ucha nebo zvukovodu. Než můžeme začít tinnitus léčit, musíme znát jeho příčinu. To nám pomůže s hledáním nejvhodnějšího řešení.

 

Co tinnitus způsobuje?

Tinnitus může mít různé příčiny, avšak tou nejčastější je ztráta sluchu. Pokud máte tinnitus v obou uších a jedná-li se o tinnitus subjektivní (nejběžnější typ tinnitu, kdy jeho projevy slyšíte jen vy), trpíte pravděpodobně i nějakou formou ztráty sluchu. Naopak objektivní tinnitus (kdy i lékař může pomocí speciálních nástrojů zvuk zaznamenat) je většinou způsoben problémy s oběhovým systémem.

 

Mezi méně časté příčiny tinnitu patří nádory, špunty z ušního mazu, zranění ucha, porucha temporomandibulárního/čelistního kloubu (TMK) nebo jiná onemocnění oběhového systému. Pokud myslíte, že máte tinnitus, měli byste co nejdříve vyhledat lékaře. Ti pomohou vaši diagnózu určit.

 

Teprve se správnou diagnózou můžete začít vyhledávat pro vás vhodná řešení. Léčba tinnitu se liší v závislosti na jeho příčině. Pokud je příčinou vašeho tinnitu zranění ucha nebo medikace, měly by projevy časem vymizet samy. Pokud je tinnitus způsoben poruchou čelistního kloubu (TMK), také by se jeho projevy měly správnou léčbou této poruchy zmírnit.

 

Otázkou tedy zůstává: jaké jsou možnosti pro ty, jejichž tinnitus je způsoben ztrátou sluchu? Může být tento typ tinnitu vyléčen?

 

Existuje lék na tinnitus?

Stejně tak jako na mnoho onemocnění (včetně ztráty sluchu), ani na tinnitus neexistuje žádný zaručený lék. Samotné slovo lék má konotace jednorázového řešení, které problém zcela vyřeší. Zatím nám však není známa technologie, jež by byla schopna ztrátu sluchu zcela zvrátit. Můžeme jen předcházet dalšímu poškození a zmírnit projevy tinnitu.

 

To ovšem neznamená, že tinnitus nemůže být účinně léčen. Mnoho pacientů                    s tinnitem je se svou léčbou spokojeno. Tinnitus může být řešen sluchadly, maskovači tinnitu a dalšími prostředky. Tato zařízení zmírní projevy ztráty sluchu a zamaskují váš tinnitus a tím vám usnadní soustředění.

 

Někoho skutečnost, že na tinnitus neexistuje přímý lék, od jeho léčby odrazuje. Na tinnitus můžeme v tomto ohledu nahlížet jako na cukrovku nebo jiná chronická onemocnění. Přestože neexistuje jednorázové řešení, stále se nabízejí možnosti léčby. Časem si na život s tinnitem zvyknete a bude pro vás snazší se s ním vypořádávat a vytěsnit ho. A nezapomínejte, že jakékoliv řešení je lepší než žádné řešení.

 

Projevy neléčeného tinnitu se časem mohou zhoršovat. Stejně tak se může tinnitus i  ztráta sluchu časem zhoršit, pokud svůj sluch dostatečně neochraňujete. Včasná diagnóza a ochrana sluchu v hlučných prostředích jsou stěžejní. Kromě přístupu            k léčbě a prevenci dalšího poškození, může včasný zásah také pomoci předcházet podráždění, depresím a úzkostem spojeným s tinnitem.

 

Jak se tinnitu zbavím?

Na tinnitus sice neexistuje jednorázový lék, avšak nabízí se řada řešení, která vám mohou pomoci toto onemocnění překonat, usnadní vám život a vy se znovu budete moci soustředit na to, na čem skutečně záleží. Mezi tato řešení patří například sluchadla, generátory bílého šumu a maskovače tinnitu.

 

Trpíte-li těžkou ztrátou sluchu, sluchadla vám umožní lepší poslech a uleví vám od tinnitu. Zvuky, které se sluchadly uslyšíte, váš tinnitus překryjí. Některá sluchadla          v sobě mají zabudované maskovače tinnitu, které produkují zvuky, které kryjí váš tinnitus, ve chvílích, kdy nemluvíte či něco neposloucháte. Maskovače tinnitu fungují tak, že produkují nízkofrekvenční bílý šum nebo jiné formy zvuku, které pískání nebo zvonění v uších zamaskují.

 

Když doma odpočíváte nebo se potřebujete v klidu soustředit, můžete též použít běžný generátor bílého šumu. Pokud si myslíte, že by vám mohl generátor bílého šumu nebo maskovač tinnitu pomoci, zkuste váš tinnitus vytěsnit pomocí různých zvuků ve vaší domácnosti. Zkuste si například přiložit ucho k puštěnému vodovodnímu kohoutku. Pokud zvuk tekoucí vody váš tinnitus přehluší, maskovače tinnitu a generátory bílého šumu by pro vás mohly být ideálním řešením.

 

Pokud je však původcem vašeho tinnitu ztráta sluchu, ideálním řešením pro vás budou sluchadla. Ta totiž vyřeší více než jen tinnitus. Dají vám možnost znovu slyšet lépe. Možnost slyšet zvuky, o kterých si možná ani neuvědomujete, že je neslyšíte.

 

Pokud jste si tinnitus ještě nenechali diagnostikovat nebo pokud chcete zjistit, zdali by pro vás byly maskovače tinnitu či sluchadla aplikovatelná řešení, měli byste vyhledat odbornou pomoc. Foniatr vám poskytne potřebné informace a nasměruje vás tím správným směrem ke zlepšení kvality vašeho života.

Přejít nahoru