Pískání v uchu – tinnitus nebo porucha TMK?

Pískání v uších může být od nepříjemného až po vážně škodlivé. Protože pískání            v uších je běžným příznakem různých nemocí, může být náročné určit, zdali se potýkáte s prostým tinnitem nebo poruchou temporomandibulárního kloubu (TMK).

V tichu chceme prostě slyšet ticho. To však pro mnoho lidí není možné. Lidé s tinnitem mohou slyšet pískání, stálý tón či dokonce dunění. Tento zvuk nikdy neustává a soustředění nebo odpočinek se kvůli němu stávají velmi náročnými úkoly. A toto je tinnitus – rušivé zvuky v uších, které slyšíme ve chvílích ticha.

Pískání v uších však může být také příznakem poruchy TMK, neboli poruchy temporomandibulárního či čelistního kloubu. Tím, že potíže s čelistí mohou ovlivnit sluch, může porucha TMK v některých případech způsobit tinnitus. Dokonce téměř polovina pacientů s poruchou TMK popisuje určitou formu tinnitu.

Tinnitus a porucha TMK

Jak již bylo zmíněno, tinnitus je popisován jako neustávající a rušivé pískání v uších. Může mít celou řadu příčin, včetně ztráty sluchu, překážek ve zvukovodu a náhlého vystavení hlasitým zvukům. Tinnitus může být dočasný, avšak velmi časté jsou případy, kdy je tinnitus trvalý. Existují způsoby, jak ho zmírnit a pískání zamaskovat a mnoha případům tinnitu se dá správnou péčí o sluch předejít.

Porucha TMK je onemocnění, které ovlivňuje čelistní kloub. Čelistní kloub spojuje čelisti a umožňuje nám mluvit, žvýkat a otevírat ústa. Poškození čelistního kloubu může mimo jiné způsobovat právě i pískání v uších.

Tinnitus může být projevem poruchy TMK, proto může dojít ke zmatení mezi těmito dvěma onemocněními. Pacient si nemusí tinnitus s poruchou TMK spojit a může tak zanedbat její léčbu. K řádné diagnóze je třeba znát rozdíl mezi tinnitem a poruchou TMK.

Jak poznat rozdíl

Poruchu TMK lze rozpoznat snadno, zvláště, pokud vás často bolí obličej či čelist. Pacienti s poruchou TMK také mohou mít potíže se žvýkáním nebo otevíráním úst a čelistní kloub se jim může zablokovat nebo v něm může cvakat. Kvůli tomu mohou vznikat problémy s otevíráním úst za určitou hranici a nastávat bolesti při nuceném otevírání čelistí. Porucha TMK se často vyskytuje u pacientů s artritidou či u lidí, kteří utrpěli úder do obličeje.

Protože je čelistní kloub tak blízko k uchu, jeho onemocnění může vést k tinnitu. Zda je váš tinnitus způsoben poruchou TMK, nejlépe určí po řádné prohlídce zubní lékař.

Pokud u sebe máte podezření na poruchu TMK, objednejte se na prohlídku k vašemu zubnímu lékaři. Při správné léčbě poruchy TMK by se tinnitus měl zmírnit.

Pokud nepociťujete bolesti v čelisti, pravděpodobně váš tinnitus není způsoben poruchou TMK. Toto zúžuje možnosti původu vašeho tinnitu. Pokud vás trápí neustávající pískání v uších, je nejvyšší čas si tinnitus nechat diagnostikovat. Potřebné rady a péči vám může poskytnout otorinolaryngolog.

Při hledání odborníka na péči o sluch můžete požádat o doporučení vašeho obvodního lékaře. Odbornou péči na sluch však můžete vyhledat i přímo. V sekci vyhledávání lékařů na stránkách Signia najdete foniatry ve vašem okolí. Interaktivní mapa vám poskytne adresy a informace a vy tak můžete posoudit své možnosti, než se na prohlídku objednáte.

Přejít nahoru