Jak přežít období alergií, když používáte sluchadla 

Období alergií může doprovázet víc než jen posmrkávání a kýchání. Nahromaděná tekutina ve Vašich uších může vést k bolesti a ztrátě sluchu, což je pro každého nepříjemné. Pokud neznáte rozdíl mezi převodní a trvalou ztrátou sluchu, v tomto článku Vám to trochu objasníme. 

Pylová sezóna dokáže vystresovat každého a osoby se ztrátou sluchu dvojnásob. Lidem, kteří mají svých problémů se sluchem už tak dost, můžou vše ještě zkomplikovat zalehlé uši a celé období je tak ještě náročnější. Převodní ztráta sluchu může vést k závratím, bolesti a tinnitu. Pokud už ztrátou sluchu trpíte, možná se bojíte, že se Vám ještě zhorší. A pokud používáte sluchadla, kvůli tekutině v uších je náročné a bolestivé je pořádně používat.
Abychom Vám období alergií trochu usnadnili, vysvětlíme Vám v tomto článku různé aspekty sezónních alergií a jejich vliv na uši. 

Můžou alergie způsobovat ztrátu sluchu a tinnitus? 

Alergie vznikají tak, že náš imunitní systém reaguje na alergeny uvolněním protilátek a histaminu. To vede k obvyklým příznakům alergií: ucpaný nos, posmrkávání a rýma. Věděli jste ale, že alergie přímo souvisí s potížemi se sluchem a mohou dokonce způsobit dočasnou ztrátu sluchu? 

Pokud jste někdy měli zánět zvukovodu nebo se Vám v uších nahromadila tekutina, pravděpodobně znáte převodní ztrátu sluchu. K převodní ztrátě sluchu dochází tehdy, když něco blokuje cestu k bubínku nebo do vnitřního ucha. Kvůli tomu nelze zvukové vibrace správně přijmout a nemohou postupovat dál do ucha, aby byly zpracovány na zvuk, což způsobuje ztrátu sluchu nebo zalehnutí v uších. Pro osoby, které už trpí senzorineurální ztrátou sluchu, to může být vážný problém. Převodní ztráta sluchu v kombinaci s už existujícími problémy se sluchem může vyústit až závažným poškozením sluchu, a dokonce i kompletní ztrátou sluchu. Pokud používáte sluchadla, převodní ztráta sluchu může mít vliv i na to. 

Než se s problémem správně vypořádáte, je třeba určit, jestli je daný jev opravdu způsoben alergií, nebo je součástí většího problému. 

Jak poznat rozdíl mezi alergií a ztrátou sluchu 

Mnoho lidí může test sluchu odkládat, až najednou období alergií skončí. Pokud ale Vaše ztráta sluchu dále trvá, je možné, že máte vážnější problém.
Jediný, kdo může s jistotou určit rozdíl mezi alergií a ztrátou sluchu, je foniatr. Pokud se ale u Vás někdy v minulosti objevila dočasná ztráta sluchu, můžete si oddychnout - Vaše problémy jsou pravděpodobně způsobené alergiemi.  

Ztráta sluchu související s alergií je často provázena závratěmi, jednostrannou ztrátou sluchu, zalehnutýma ušima nebo bolestí v uších. Tím, jak se Vám v uchu pohybuje tekutina, se může měnit i bolest. Ale pokud Vaše ztráta sluchu trvá déle, měli byste s ní navštívit lékaře. 

Mnoho lidí po prohlídce u foniatra kvůli alergiím zjistí, že je jejich ztráta sluchu trvalá. Alergie ztrátu sluchu nezpůsobují, tito lidé spíše už nějakou úrovní ztráty sluchu trpěli a alergie problém jen zdůraznily. Pokud i po pylové sezóně špatně slyšíte, vyzkoušejte vyšetření na audiogramu. Výsledky Vás možná překvapí. 

Ve většině případů je trvalá ztráta sluchu způsobená poškozením hlemýždě. Tento druh ztráty sluchu má vliv na poslech různých frekvencí: člověk se senzorineurální ztrátou sluchu špatně slyší například ženský hlas nebo některé souhlásky. 

Převodní ztráta sluchu se ale objevuje tehdy, když je ucho něčím zablokované. Může to vést i k tinnitu a pocitu, že máte zalehlé uši. Může se objevit také kombinovaná ztráta sluchu, která dva předchozí typy spojuje v jeden. Pokud už máte senzorineurální ztrátu sluchu, ucpání ucha v období alergií může způsobit, že se u Vás objeví také kombinovaná. 

Jak se s dočasnou ztrátou sluchu vypořádat

Pokud u Vás k dočasné ztrátě sluchu ještě nikdo nedošlo, můžete Vás to vážně a nepříjemně zaskočit. Buďte ale v klidu, většina typů ztráty sluchu souvisejících s alergií zase brzy odezní. Zatím Vám mohou pomoci kapky do uší a léky na alergii a je velmi nepravděpodobné, že tato ztráta sluchu povede až k úplné hluchotě. 

Je také možné, že převodní ztrátu sluchu vnímáte tak, jako by Vám někdo ucpal uši. Pokud je Váš stav ještě horší, měli byste vyhledat lékaře a nasadit léčbu. Ucpání se díky lékům může zmírnit nebo ustoupit. 

Je důležité, abyste si do uší nezaváděli žádné objekty. Tím myslíme sluchátka, vatové tyčinky apod. Cizí objekty mohou ucpání zhoršit a působit bolest nebo sluch poškodit. Pokud používáte sluchadla, zkuste je používat zvlášť, a pokud slyšíte hůř, nepřehánějte to se zvyšováním hlasitosti. Jakmile se tekutina posune nebo uvolní, vyšší hlasitost může Vaše uši poškodit ještě víc. 

Jak se s alergií vypořádat jako uživatel sluchadel

Jak už jsme zmínili výše, dočasná převodní ztráta sluchu může mít vliv také na to, jak používáte sluchadla. V období alergií byste je neměli mít nasazená po delší časové úseky, protože mohou zablokování uší ještě zhoršit.
Měli byste také zjistit, jestli nemáte na sluchadlech vyšší množství ušního mazu. Sluchadla byste měli často čistit i normálně, ale v době alergií je to dvakrát tak důležité. Nahromaděný ušní maz může totiž sluchadla snadno poškodit. 

Ať už sluchadla používáte, nebo ne, měli byste si dát sluch po pylové sezóně vyšetřit. Test sluchu může s jistotou potvrdit, že se ucho uvolnilo nebo zánět zvukovodu ustoupil, a vyhodnotit celkový stav Vašeho sluchu. Pokud se za rok Váš sluch zhoršil, podchytíte to dřív, než to začne ovlivňovat Váš každodenní život. 

Období alergií komplikuje život téměř každému, ale pro lidi s citlivýma ušima, ztrátou sluchu nebo tendencemi k ucpání uší je to horší dvojnásob. Pyl je ale naštěstí záležitostí jen na pár měsíců a po zbytek roku si můžete užívat nezacpaných uší. 

O sluch byste se ale měli starat v každém ročním období. Během několika málo měsíců se toho může změnit opravdu hodně, takže dávejte pozor na to, jak dobře slyšíte. Pokud se něco začne měnit nebo budete mít najednou potíže slyšet určité zvuky, navštivte svého foniatra. Ten Vám může pomoci problém podchytit, než způsobí ještě vážnější komplikace. 

Přejít nahoru