Souvislost mezi tinnitem a demencí 

Mnoho studií upozorňuje na souvislost mezi ztrátou sluchu a demencí, ale řadu lidí ještě zajímá, jestli s demencí souvisí i tinnitus. 

Současné studie ukázaly, že u starších pacientů existuje nesporná souvislost mezi ztrátou sluchu a demencí. Se zhoršováním sluchu mají stále větší problémy, co se týče komunikace s ostatními. Mnoho seniorů jen ztěžka komunikuje se svými příbuznými, přáteli i ošetřovateli, takže se často stáhnou do sebe, což může mít negativní vliv na jejich zdraví. Ukázalo se, že sociální izolace zvyšuje riziko propuknutí demence a jejích účinků, a ztráta sluchu od ostatních skutečně izoluje. 
Existuje také problém chybné diagnózy. Určité příznaky ztráty sluchu si lze vykládat jako demenci. V jednom případě byl ženě diagnostikován závažný stupeň demence. Poté, co začala používat sluchadla, lékaři zjistili, že řada jejích příznaků nebyla způsobena ztrátou kognitivních schopností - demencí, ale problémem se sluchem.
Včasné rozpoznání ztráty sluchu je v těchto případech zcela klíčové. Jakmile je ztráta sluchu diagnostikována, je možné ji řešit a pacientovo zdraví i kvalita života se zvyšují. Sluchadla jim také dávají volnost v komunikaci a aktivní sociální život může nástup demence oddálit nebo mu úplně předejít. 

Tinnitus a ztráta sluchu 

Každý, kdo má tinnitus, nemusí zároveň trpět ztrátou sluchu, a kdo má ztrátu sluchu, nemusí mít tinnitus. Tyto dva problémy jsou ale často propojeny. Řada lidí, která trpí ztrátou sluchu způsobenou hlukem, uvedla, že jim dlouhodobě nebo nepřetržitě zvoní v uších. Není úplně jasné, proč ztráta sluchu způsobená hlukem vede k tinnitu, ale pravděpodobně to souvisí s hlemýžděm.
Hlemýžď je spirálovitý orgán ve vnitřním uchu. Vnitřek je pokrytý buňkami zachycujícími zvuk, které pomáhají zpracovat to, co slyšíme. Pokud je hlemýžď vystaven hlasitému a nadměrnému hluku, může se objevit ztráta sluchu a tinnitus. U řady lidí se tinnitus projeví po koncertě, návštěvě střelnice nebo jiné hlučné akci. Ale jakmile zvonění v uších po několika dnech neodezní, už znamená problém. I když tinnitus a ztráta sluchu v podstatě propojeny nejsou, rozhodně mezi nimi existuje jistá korelace. Takže se dá říct, že senior, který trpí ztrátou sluchu, dřív nebo později pozná i tinnitus. Tinnitus způsobuje hromadu problémů sám o sobě a spousta z nich může ještě zhoršit příznaky demence. 

Souvislost mezi tinnitem a demencí

Kvůli tinnitu je pro lidi náročné odpočívat a soustředit se. Neustálé napětí může způsobovat psychickou únavu, vyčerpání a depresi. Nespavost a špatný spánek s tinnitem také souvisí a nedostatek spánku může mít vážné a ničivé dopady na zdraví. Když je zkombinujeme se sociální izolací a nedostatkem komunikace, kterou může ztráta sluchu způsobovat, tinnitus může závažně ovlivnit zdraví a pohodu seniora.
Tinnitus a ztráta sluchu často způsobí, že se mozek "přeorganizuje". Aby se mozek se ztrátou sluchu vyrovnal, přestane provádět jiné činnosti, čímž se snaží ztrátu sluchu vykompenzovat. Části mozku určené pro paměť a soustředění upadají jako první a ztráta těchto schopností může spustit rozvoj demence. 

Jak sluchadla pomůžou

Signia technologii sluchadel neustále vylepšuje a možnosti zlepšení poslechu se tím rozšiřují. Sluchadla mají zásadní a pozitivní vliv na seniory, obzvlášť na ty komunikativní, kteří potřebují svět kolem sebe slyšet. Komunikací s druhými také zlepšují svoji kvalitu života a předchází sociální izolaci a depresi - dvěma faktorům, které mají na demenci zásadní vliv.
Čím dřív jsou ztráta sluchu a tinnitus diagnostikovány, tím rychleji je můžete začít řešit. Popřemýšlejte o návštěvě foniatra a audiometrii. Můžete si také se svými blízkými o sluchadlech promluvit. Lepší sluch může zlepšit každodenní komunikaci i celkové zdraví. 

Přejít nahoru