Jak působí tinnitus na mozek? 

Mozek se neustále přizpůsobuje. S věkem a přibývajícími zkušenostmi si tvoří nové neurální cesty a podle toho se mění. Některé změny ale nejsou k lepšímu a tinnitus může mít na naše zdraví škodlivý vliv. 

Jako řada jiných diagnóz může i tinnitus náš mozek změnit. Mnoho těchto změn je způsobeno plasticitou mozku. Jelikož tinnitus poměrně hodně komplikuje život, mozek se přizpůsobuje, aby vše usnadnil. To sice může zmírnit negativní aspekty tinnitu, ale ne všechny změny jsou pro nás dobré. Mozek nám těmito změnami někdy pomáhá, ale jiné mohou způsobit ještě horší problémy. 


Změny sítí mozku 

Když se pacientům s tinnitem prováděla magnetická rezonance, vykazovala dost podobné výsledky. Tinnitus souvisí s částí mozku, které se říká precuneus. Precuneus byl propojen se dvěma dalšími sítěmi, které se nazývají dorzální síť pozornosti a síť výchozího režimu. Síť výchozího režimu má na starosti činnosti "na pozadí", jako například odpočinek a uvolnění, a dorzální síť pozornosti rozeznává stimuly, například hluk nebo dotek.
Jakmile něco upoutá pacientovu pozornost, aktivuje se jeho dorzální síť pozornosti. V opačném případě se jeho mozek přizpůsobí a nechá síť výchozího režimu převzít kontrolu. Díky tomu mohou lidé odpočívat a snížit psychickou únavu.
Ale jakmile člověk trpí tinnitem, mozek se soustředí na zvonění. Kvůli tomu nemůže sklouznout do "výchozího režimu" a odpočinout si, což je nezdravé. 

Následky neurální změny

Naše mozky nejsou dělané na to, aby se celou dobu bdělosti jen soustředily. Proto bychom měli meditovat, dělat si přestávky mezi učením nebo odpočívat, naše mysl tak může regenerovat. Když se někdo neustále jen soustředí na zvuk svého tinnitu, nemůže si pořádně odpočinout. To může vést k fyzickému i psychickému vyčerpání, únavě, podrážděnosti a nespavosti.
V mnoha případech se lidem s tinnitem ignoruje jejich stav jen těžko. Nemůžou se soustředit na práci nebo konverzaci a nesmírně touží po tom, aby ten protivný zvuk už přestal. Poslech hlasité hudby sice problém může dočasně vyřešit, ale z dlouhodobého hlediska může také tinnitus jen zhoršit. Nejlepší možností je léčba a existuje několik možností pro ty, kdo chronickým tinnitem trpí.

Jak může léčba pomoci 

I když se mnoho typů tinnitu nedá zcela vyléčit, od symptomů si můžete ulevit a naučit se s nimi vyrovnat. Mnohé to spíš odrazuje a rozhodnou se, že žádnou léčbu nechtějí. Ale to, že úplné řešení neexistuje, neznamená, že si život s tinnitem nemůžete usnadnit ani trochu.
Například maskovače tinnitu. Lidem, kteří musí v práci komunikovat s jinými lidmi, můžou připadat rušivé, protože generují bílý šum, který se může tlouct s konverzacemi. Ale v momentě, kdy má takový člověk pro sebe chvilku ticha, mohou pomoci dosáhnout vytoužené úlevy a odpočinku. Maskovače tinnitu lze používat i během práce, studia nebo čtení.
A podobně mnohá sluchadla mohou pomoci řešit tinnitus způsobený ztrátou sluchu. Absence zvuku může tinnitus jen zhoršovat a sluchadla pomáhají k lepšímu poslechu, čímž mohou snižovat intenzitu zvonění. Podle jedné studie se spousta neurálních změn způsobených tinnitem vrací k normálu už během prvních 30 dní používání sluchadla.
Pokud Vás o sluchadlech a maskovačích zajímá více informací, nebo si jen chcete nechat otestovat sluch, můžete navštívit foniatra. Naše Vyhledávání lékařů Vám pomůže najít nejbližšího foniatra a zobrazí Vám i jeho adresu, kontaktní údaje, web a navigaci do jeho ordinace.
ZDROJ: https://www.hear-it.org/tinnitus-causes-changes-brain

Přejít nahoru