Souvislost mezi tinnitem a demencí 

Mnoho studií upozorňuje na souvislost mezi ztrátou sluchu a demencí. Souvisí však s demencí také tinnitus? 

Současné studie ukázaly, že u starších pacientů existuje nesporná souvislost mezi ztrátou sluchu a demencí. Se zhoršováním sluchu mají stále větší problémy s komunikací. Mnoho seniorů jen ztěžka komunikuje se svými příbuznými, přáteli i ošetřovateli, takže se často stáhnou do sebe, což může mít negativní vliv na jejich zdraví. Ukázalo se, že sociální izolace zvyšuje riziko výskytu demence. A ztráta sluchu od ostatních skutečně izoluje. 

Problémem bývá i chybná diagnóza. Určité příznaky ztráty sluchu lze chybně vykládat jako demenci. V jednom případě byl ženě diagnostikován závažný stupeň demence. Poté, co začala používat sluchadla, lékaři zjistili, že řada jejích příznaků nebyla způsobena ztrátou kognitivních schopností - demencí, ale problémem se sluchem.
Včasné rozpoznání ztráty sluchu je v těchto případech zcela klíčové. Jakmile je ztráta sluchu diagnostikována, je možné ji řešit a pacientovo zdraví i kvalita života se zlepšují. Sluchadla jim také dávají volnost v komunikaci a aktivní společenský život může nástup demence oddálit nebo mu úplně předejít. 

Tinnitus a ztráta sluchu 

Každý, kdo má tinnitus, nemusí zároveň trpět ztrátou sluchu, a kdo má ztrátu sluchu, nemusí mít tinnitus. Tyto problémy však často bývají propojeny. Řada lidí, která trpí ztrátou sluchu způsobenou hlukem, uvedla, že jim dlouhodobě píská v uších. Proč ztráta sluchu způsobená hlukem vede k tinnitu, není úplně jasné. Pravděpodobně však příčina souvisí s hlemýžděm.

Hlemýžď je spirálovitý orgán ve vnitřním uchu. Vnitřek je pokrytý buňkami zachycujícími zvuk, které pomáhají zpracovat to, co slyšíme. Pokud je hlemýžď vystaven nadměrnému hluku, může se objevit ztráta sluchu a tinnitus. U řady lidí se tinnitus projeví po koncertě, návštěvě střelnice nebo jiné hlučné akci. Pokud však pískání v uších po několika dnech neodezní, nastává problém. I když tinnitus a ztráta sluchu v samy o sobě propojeny nejsou, rozhodně mezi nimi existuje jistá korelace. Senior, který trpí ztrátou sluchu, dřív nebo později nejspíš pozná i tinnitus. Tinnitus způsobuje řadu problémů sám o sobě a spousta z nich může příznaky demence ještě zhoršit. 

Souvislost mezi tinnitem a demencí

Kvůli tinnitu je pro lidi náročné odpočívat a soustředit se. Neustálé napětí může způsobovat psychickou únavu, vyčerpání a depresi. Nespavost a špatný spánek s tinnitem také souvisejí a nedostatek spánku může mít vážné a ničivé dopady na zdraví. V kombinaci s izolací od společnosti a nedostatkem komunikace, kterou může ztráta sluchu způsobovat, může tinnitus závažně ovlivnit naše zdraví a pohodu.

Tinnitus a ztráta sluchu často způsobí, že se mozek "přeorganizuje". Aby se mozek se ztrátou sluchu vyrovnal, přestane provádět jiné činnosti, čímž se snaží ztrátu sluchu vykompenzovat. Části mozku určené pro paměť a soustředění upadají jako první a ztráta těchto schopností může spustit rozvoj demence. 

Jak pomohou sluchadla?

Signia technologii sluchadel neustále vylepšuje a možnosti zlepšení poslechu se tím rozšiřují. Pro starší osoby mají sluchadla zásadní a pozitivní přínos. Toto platí dvojnásob pro komunikativní osoby, kteří potřebují svět kolem sebe slyšet. Komunikace s ostatními také zlepšuje kvalitu života a pomáhá předcházet izolaci od společnosti a depresi - dvěma faktorům, které mají na demenci zásadní vliv.
Čím dřív jsou ztráta sluchu a tinnitus diagnostikovány, tím rychleji je můžete začít řešit. Popřemýšlejte o prohlídce u foniatra. Můžete si také o sluchadlech promluvit se svými blízkými. Lepší sluch může zlepšit každodenní komunikaci i celkové zdraví. 

Přejít nahoru