Tính tương thích của thiết bị

Kiểm tra xem điện thoại thông minh của bạn có tương thích với thiết bị Signia không

Phát trực tuyến trực tiếp đến máy trợ thính qua Bluetooth

Thiết bị Apple:

Máy trợ thính Signia Mfi (dành cho iPhone, iPad hoặc iPod touch) kết nối trực tiếp với iPhone, iPad hoặc iPod của bạn để bạn có thể phát trực tuyến trực tiếp cuộc gọi điện thoại và âm nhạc đến máy trợ thính. 

Máy trợ thính dành cho iPhone
Thiết bị Android:

Với các thiết bị Signia Augmented Xperience (AX), giờ đây bạn cũng có thể phát trực tuyến trực tiếp tới thiết bị Android thông qua tiêu chuẩn Phát Trực Tuyến Âm Thanh cho Máy Trợ Thính (Audio Streaming for Hearing Aids, ASHA).

Các thiết bị di động được kích hoạt cuộc gọi rảnh tay với máy trợ thính

Vui lòng đảm bảo rằng bạn sử dụng phiên bản iOS/iPadOS mới nhất khả dụng cho thiết bị Apple của bạn. ( (cách cập nhật thiết bị Apple)).

Các thiết bị di động tương thích với ứng dụng Signia

Go to the top