Đừng để tình trạng mất thính lực hạn chế cuộc sống của bạn.

Đừng xem nhẹ tình trạng mất thính lực và ù tai. Điều quan trọng là bạn phải điều trị càng sớm càng tốt – để tận hưởng cuộc sống trọn vẹn.