Badanie audiometryczne

Badanie audiometryczne – na czym polega i dla kogo jest przeznaczone?

Gorsze odbieranie dźwięków z otoczenia i postępujący niedosłuch stanowią bezpośrednie wskazanie do przeprowadzenia szczegółowej diagnostyki. Jedną z podstawowych metod wykorzystywanych do oceny zmysłu słuchu jest badanie audiometryczne. Na czym to polega, kiedy warto je wykonać i jak interpretować wyniki? Wyjaśniamy!

Na czym polega badanie audiometryczne?

Tonalne progowe badanie słuchu, zwane również badaniem audiometrycznym, to metoda diagnostyczna, której celem jest ustalenie stopnia niedosłuchu. Polega na ustaleniu progów odbioru dźwięków w zakresie częstotliwości od 125 do 8000 Hz. Test słuchu pozwala ocenić, co faktycznie słyszy pacjent i jak poważne są zaburzenia przewodnictwa dźwięków w narządzie słuchu.

Jak wygląda badanie audiogram?

Do badania audiometrycznego wykorzystuje się audiometr, który generuje tony o różnej częstotliwości. W tym czasie pacjent ma założone słuchawki i w momencie, gdy usłyszy dźwięk, musi nacisnąć przycisk. Aby wynik był jak najbardziej wiarygodny, badanie słuchu przeprowadza się w wyizolowanym pomieszczeniu. Diagnostyka przy użyciu audiogramu jest bezbolesna, nieinwazyjna i trwa do kilkudziesięciu minut.

Kiedy warto wykonać audiometryczne badanie słuchu?

Wskazaniem do przeprowadzenia badania są niedobory słuchu, a także zawroty głowy i szumy uszne o nieustalonym źródle. Test przy pomocy audiometru warto też wykonywać w ramach profilaktyki, szczególnie u osób, które na co dzień przebywają w głośnym otoczeniu. Badanie wykonuje się również u pacjentów niedosłyszących, aby ocenić stopień niedosłuchu.

Jak interpretować wyniki badania audiometrycznego?

Wyniki badania są przedstawiane w formie wykresu z dwoma krzywymi, które biegną wobec siebie równolegle. Przerywana linia odpowiada za przewodnictwo kostne, a ciągła za powietrzne przewodnictwo dźwięków. Gdy obie krzywe leżą blisko siebie, oznacza to, że audiogram nie zdiagnozował zaburzeń słuchu. Za prawidłowy wynik uznaje się próg słyszenia w zakresie 0-25 dB. Jeśli natomiast obie linie znajdują się w znacznej odległości od siebie, wykres wskazuje na objawy niedosłuchu.
Wysoki próg słyszalności pacjenta przy prawidłowych wynikach badania może również sugerować zaburzenia słuchu spowodowane dysfunkcją ucha wewnętrznego lub mózgu. Przekroczenie progu słyszenia 30 dB jest oceniane jako ubytek słuchu.

Kto przeprowadza audiometrię?

Audiometryczne badanie słuchu może przeprowadzić nie tylko laryngolog. Kwalifikacje do jego wykonania ma również protetyk słuchu, audiolog lub inny specjalista, zajmujący się diagnostyką narządu słuchu. Badanie pozwala poznać stopień ubytku i na tej podstawie dobrać aparat słuchowy i określić kierunek rehabilitacji czy ewentualnego leczenia.

Idź do góry