A WEBOLDAL FELHASZNÁLÓIRA VONATKOZÓ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

1. BEVEZETÉS

1.1 A WSA elismeri és tiszteletben tartja mindazok jogát az adatvédelemhez, akik ránk bízzák személyes adataikat. 

1.2 A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat azt mutatja be, hogy a WSA miként gyűjti össze és dolgozza fel az Ön személyes adatait, amikor Ön meglátogatja és használja ezt a weboldalt. 

1.3 Az Ön személyes adatait kizárólag a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban szereplő rendelkezések és a vonatkozó törvények, különösen az Általános Adatvédelmi Rendelet ((EU) 2016/679 (a továbbiakban: „GDPR“)) és a nemzeti adatvédelmi törvények (a továbbiakban együttesen: „Adatvédelem Jogszabályok“) betartásával dolgozzuk fel. 

2. A WSA BEMUTATÁSA

2.1 A „WSA” a helyi WSA vállalatot jelöli az Ön országában. A helyi WSA vállalat az Ön adatainak adatkezelője, vagyis a helyi WSA vállalat határozza meg az adatok feldolgozásának céljait és módszereit.  A jelen adatvédelmi nyilatkozatban a „mi”, a „minket” és a „WSA” a helyi WSA vállalatot jelöli az Ön országában. A helyi WSA vállalat elérhetőségeit a weboldal alján találhatja. 

3. AZ ADATGYŰJTÉSSEL ÉRINTETT ADATOK KÖRE, VALAMINT FELDOLGOZÁSUK CÉLJA ÉS JOGALAPJA

3.1 A weboldal meglátogatása és használata során

3.1.1 Amikor meglátogatja és használja ezt a weboldalt, sütiket és online azonosítókat gyűjtünk Önről és a weboldal használatának módjáról. Ilyen információ lehet például az Ön által használt böngésző típusa, a webhelyen használt keresési kifejezések, az Ön IP-címe, az Ön által használt hálózat helye vagy a számítógépével kapcsolatos egyéb információk.  

3.1.2 Az általunk végzett adatfeldolgozás célja a felhasználói élmény és a weboldal funkcionalitásának optimalizálása, valamint ennek keretében statisztikák készítése.  A személyes adatok ilyen feldolgozása azért szükséges, hogy érvényesíthessük a weboldal üzemeltetéséhez és fejlesztéséhez fűződő jogos érdekünket (a GDPR 6(1)(f) cikke alapján). 

3.1.3 Az információkat összesítjük, és nem használjuk az Ön beazonosítására. A témáról bővebben a különálló Cookie Szabályzatunkban olvashat, amelyet a weboldal bal alsó sarkában található felugró ablak „Hozzájárulási beállítások” című területén érhet el. A cookie-k használatáról további információkat a Cookie Szabályzatunkban találhat. Ha vissza szeretné vonni vagy módosítani szeretné a hozzájárulását, utasítsa el a cookie-kat a „Hozzájárulási beállítások” között, vagy tiltsa le a cookie-kat a böngészőjében.  

3.2 A kapcsolattartási űrlapunk vagy a ShopFinder használata során

3.2.1 Ha kitölti a kapcsolattartási űrlapot, időpontot foglal, vagy ha a Shopfinder segítségével időpontfoglalási kérést vagy kérdést intéz egy hallókészülék-szakértőhöz, feldolgozzuk az Ön elérhetőségeit, tartózkodási helyét, a hallókészülék-szakértő azonosságát, akinek az Ön személyes adatait megküldjük, és minden egyéb információt, amelyet a kérésében Ön megad. Egyes esetekben azt az információt is feldolgozzuk, hogy Ön elvégzett egy WSA online hallásvizsgálatot. Fontos tudni, hogy a hallásvizsgálat eredményét nem dolgozzuk fel.

3.2.2 Az általunk végzett feldolgozás célja elősegíteni az Ön kapcsolatfelvételre vagy időpontfoglalásra vonatkozó kérésének teljesítését. A személyes adatok ilyen feldolgozása azért szükséges, hogy érvényesíthessük a weboldal felhasználóival való kapcsolattartáshoz fűződő jogos érdekünket (a GDPR 6(1)(f) cikke alapján). Ha bizalmas személyes adatokat, például egészségügyi információkat szolgáltat nekünk, azokat kizárólag az Ön előzetes beleegyezésével kezeljük (a GDPR 9(2)(a) cikke alapján).

3.3 Hírlevelekre való feliratkozás esetén 

3.3.1 Ha feliratkozik hírleveleinkre, az Ön nevét, e-mail-címét és tartózkodási helyét, továbbá az arra a nyelvre vonatkozó információkat gyűjtjük össze, amelyen ezeket a hírleveleket meg szeretné kapni. 

3.3.2 A marketinganyagok küldése és a kapcsolódó személyes adatok szükséges feldolgozása azon alapszik, hogy a címzett hozzájárulását adta hírlevelek fogadásához (a GDPR 6(1)(a) cikke alapján). Azokon a helyeken, ahol a helyi törvények az ilyen beleegyezéstől eltérő jogalapot követelnek meg az adatok feldolgozásához (például Dániában), a személyes adatok feldolgozása azon jogos érdekünk érvényesítésén alapszik, hogy szolgáltatásaink kapcsán marketingtevékenységet végezzünk, és felvegyük a kapcsolatot a weboldalunk használóival (a GDPR 6(1)(f) cikke alapján).

4. HOGYAN TÖRTÉNIK A SZEMÉLYES ADATOK GYŰJTÉSE?

4.1 Az Önnel kapcsolatos személyes adatok egy részét közvetlenül Öntől gyűjtjük, például amikor hírlevelekre iratkozik fel, vagy kitölt egy kapcsolattartási űrlapot. Amikor a weboldalunkat használja, műszaki adatokat gyűjtünk az Ön által használt készülékekről, továbbá az Ön böngészőtevékenységéről és viselkedési szokásairól. Ezeket a személyes adatokat cookie-k és egyéb hasonló technológiák alkalmazásával gyűjtjük. Egyes esetekben azt az információt is begyűjtjük, hogy Ön elvégzett egy WSA online hallásvizsgálatot. 

5. A SZEMÉLYES ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA

5.1 Ha időpontfoglalásra vagy egyéb kérés beküldésére használja a ShopFindert, személyes adatait megosztjuk az Ön által kiválasztott hallókészülék-szakértővel, hogy kapcsolatba léphessen Önnel.  Ha elvégzett egy WSA online hallásvizsgálatot, ezt a tényt is megosztjuk a hallókészülék-szakértővel. 

5.2 Ha hallókészülék-szakértő megjelölése nélkül használja a kapcsolattartási űrlapot vagy foglal időpontot, kérését egy, az Ön közelében tevékenykedő helyi hallókészülék-szakértővel osztjuk meg, hogy kapcsolatba léphessen Önnel.

5.3 Ezenkívül személyes adatait olyan harmadik felekkel is megosztjuk, akik a nevünkben személyes adatokat dolgoznak fel, és ezért a mi adatfeldolgozóinknak számítanak. Harmadik feleket hírlevelek kiküldésére, illetve tárhelyszolgáltatóként alkalmazunk. Minden adatfeldolgozónkkal megkötöttük a GDPR 28. cikkében megkövetelt adatfeldolgozási megállapodásokat annak biztosítására, hogy ezek az adatfeldolgozók megfelelő szervezeti és technikai biztonsági intézkedések gyakorlatba ültetésével gondoskodjanak a GDPR követelményeinek megfelelő adatfeldolgozásról, és biztosítsák az Ön jogainak védelmét. 

6. SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA HARMADIK ORSZÁGBA

6.1 Szervereink az EU-ban találhatók. Ugyanakkor előfordulhat, hogy valamely adatfeldolgozónk az Európai Gazdasági Térségen kívülre (többek között az Egyesült Államokba) továbbítja az Ön személyes adatait. A személyes adatok ilyen harmadik országokba történő továbbításához az Európai Bizottság egységes szerződési feltételei nyújtanak megfelelő biztosítékot (GDPR 46. cikk).

6.2 Az arra vonatkozó dokumentációt, hogy az Európai Bizottság egységes szerződési feltételei közül melyek vannak érvényben, tőlünk igényelheti a 10. és 11. szakaszban található kapcsolattartási információk segítségével.

6.3 Fontos tudni, hogy személyes adatai a weboldalon telepített cookie-k általunk történő használata során is az Európai Gazdasági Térségen kívülre kerülhetnek. A témáról bővebben a Cookie Szabályzatunkban olvashat, amelyet a weboldal bal alsó sarkában található felugró ablak „Hozzájárulási beállítások” című területén érhet el.

7. AZ ÖNT MEGILLETŐ JOGOK

7.1 Érintettként Önt a következő jogok illetik meg:

7.1.1 Jogosult hozzáférést igényelni személyes adataihoz. Ily módon kérhet és kaphat egy másolatot az általunk őrzött személyes adatairól és ellenőrizheti, hogy jogszerűen kezeljük-e azokat (GDPR 15. cikk).

7.1.2 Jogosult az általunk őrzött személyes adatai helyesbítését kérni. Ezáltal lehetősége nyílik arra, hogy helyesbíttesse az Önre vonatkozó, általunk őrzött esetlegesen pontatlan vagy hiányos információkat (GDPR 16. cikk).

7.1.3 Jogosult az általunk őrzött személyes adatai törlését kérni. Ezáltal lehetősége nyílik arra, hogy személyes adatai törlését vagy eltávolítását kérje, amennyiben az adatkezelés a továbbiakban nem indokolt. Azokban az esetekben, amikor az adatkezelés folytatása szükséges - például a törvényi előírások betartása érdekében vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez - nem vagyunk kötelezhetőek a személyes adatok törlésére (GDPR 17. cikk).

7.1.4 Jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozzon személyes adatai általunk történő kezelése ellen, amennyiben az a saját jogos érdekünkön (vagy harmadik fél jogos érdekén) alapul (GDPR 21. cikk). 

7.1.5 Jogosult a személyes adatai kezelésének korlátozását kérni. Ezáltal lehetősége nyílik arra, hogy személyes adatai kezelésének felfüggesztését kérje, ha például az adatok pontosítását szeretné elérni, vagy az adatkezelés okára kíváncsi (GDPR 18. cikk).

7.1.6 Jogosult a regisztrált személyes adatokat strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megkapni, és bizonyos esetekben akadálytalanul továbbíttatni egyik adatkezelőtől a másikhoz (más néven: adathordozhatóság (GDPR 20. cikk).

7.1.7 Ha a személyes adatok feldolgozása az Ön beleegyezésén alapszik, Önnek jogában áll bármikor visszavonni ezt a beleegyezést. A beleegyezés visszavonása nem érinti a beleegyezés visszavonása előtti feldolgozás jogszerűségét. Jogosult bármikor visszavonni a hozzájárulását (GDPR 7(3) cikk). Ha vissza szeretné vonni a hozzájárulását, írjon nekünk e-mailt a következő címre: gdpr@wsa.com.

7.1.8 Kizárólag Franciaország esetében: A franciaországi adatvédelmi törvény értelmében Ön bármikor rendelkezhet arról, hogy mi történjen személyes adataival esetleges elhalálozása esetén.

7.1.9 Ha nem elégedett azzal, ahogy személyes adatait kezeljük, panaszt nyújthat be a Dán Adatvédelmi Ügynökséghez, az Ön országának adatvédelmi hatóságaihoz, vagy az adatvédelmi hatóságokhoz abban az országban, ahol Ön szerint megsértették az adatvédelmi törvényt (GDPR 77. cikk). 
Az Adatvédelmi Ügynökség kapcsolattartási adatait a következő hivatkozásra kattintva keresheti meg: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

8. ADATMEGŐRZÉS 

8.1 A weboldal Ön által történő használatára vonatkozó személyes adatokat a(z) 3.1. szakaszban foglaltaknak megfelelően legkésőbb a weboldal bal alsó sarkában található felugró ablak „Hozzájárulási beállítások” című területén elérhető Cookie Szabályzatunkban megjelölt időpontban töröljük.

8.2 A kapcsolattartási űrlapokon benyújtott kérések, az időpontfoglalások vagy a ShopFinder használata kapcsán gyűjtött személyes adatokat a(z) 3.2. szakaszban foglaltaknak megfelelően legkésőbb három hónappal a kérés beküldése után töröljük. 

8.3 Ha feliratkozott a hírleveleinkre, a(z) 3.3. szakaszban foglaltaknak megfelelően mindaddig megőrizzük személyes adatait, amíg kapni szeretné a hírleveleket. A dokumentációt az Ön beleegyezésével, a hatályos elévülési időt betartva őrizzük meg.  

8.4 Ugyanakkor fenntartjuk a jogot, hogy személyes adatait ennél hosszabb ideig őrizzük meg, amennyiben ezt valamely jogi követelés megalapozásához, érvényesítéséhez vagy védelméhez, illetve valamely jogi kötelezettség teljesítéséhez szükségesnek tartjuk.

9. ADATBIZTONSÁG

9.1 Megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosítottunk annak érdekében, hogy megakadályozzuk a személyes adatok elvesztését, a hozzájuk kapcsolódó jogosulatlan használatot vagy hozzáférést, valamint a módosításukat vagy nyilvánosságra hozatalukat. Ezenkívül csak azok az alkalmazottak és vállalkozók férhetnek hozzá személyes adataihoz, akik munkája során releváns és ésszerű igény merül fel az Ön személyes adataihoz való hozzáférés iránt. 

10. ELÉRHETŐSÉGEK

A helyi WSA vállalat elérhetőségeit a weboldal alján találhatja. 

11. ADATVÉDELMI TISZTVISELŐNK („DPO”)

11.1 Kijelölt adatvédelmi tisztviselővel rendelkezünk. 

11.2 Ha kérdése vagy megjegyzése van a jelen Adatvédelmi Nyilatkozattal kapcsolatban, írjon a következő címre:
dpo@wsa.com

12. A JELEN ADATVÉDELMI NYILATKOZAT MÓDOSÍTÁSAI

12.1 A jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot legutóbb 2021 januárjában frissítettük, és folyamatosan frissíteni fogjuk a hatályos szabályoknak és gyakorlatoknak, továbbá üzleti eljárásaink változásainak megfelelően. A weboldalainkon mindig a legújabb változatot tesszük közzé.