Vilka konsekvenser kan en hörselnedsättning få?

Ditt liv, din värld, din hörsel.

En god hörsel är mycket viktigt i vår vardag, men de flesta människor med normal hörsel tänker inte ens på vad det innebär att ha en hörselnedsättning. Att samtala med vänner, lyssna på naturens ljud, njuta av musik eller höra varningssignaler – de tar allt detta för givet.

Vår hörsel spelar en viktig roll i hur vi förhåller oss till vår omgivning. Den hjälper oss att skapa relationer och öppnar upp för en mängd sinnesintryck. Den är också mycket komplicerad och extremt känslig.

Så låt oss ägna vår hörsel den uppmärksamhet som den förtjänar.

Hur hörseln fungerar:

Örat är ett fantastiskt och oerhört skickligt organ som utför den ytterst komplicerade uppgiften att höra. Det kan skilja mellan 7 000 olika tonhöjder och gör det möjligt för hjärnan att lokalisera ljudkällor.

Det mänskliga örat består av tre delar: ytter-, mellan- och innerörat.

Ytterörat: Ytterörat fångar upp ljud och överför det till trumhinnan via hörselgången.

Mellanörat: Ljudvågor får trumhinnan att vibrera. Benen i mellanörat, hammaren, städet och stigbygeln, skickar vibrationen vidare till innerörat.

Innerörat: Snäckan i innerörat omvandlar rörelserna från benen i mellanörat till elektriska signaler. Hörselnerven överför signalerna till hjärnan.

Följande video visar hur hörseln fungerar:

Hörselnedsättning

En hörselnedsättning utvecklas vanligtvis under lång tid och det är inte ovanligt att nedsättningen endast gör sig påmind i vissa ljudmiljöer. Detta innebär att det kan vara svårt för en person med hörselnedsättning att inse att de har en nedsättning. Ofta är det släktingar, vänner eller arbetskamrater som först inser att personen har en hörselnedsättning.

Men det finns vissa signaler som indikerar att hörseln blivit nedsatt. Kanske har du svårt att förstå vad som sägs vid ett telefonsamtal eller så kanske din familj klagar på att volymen är för hög på TV:n eller radion? Du har kanske svårigheter med att höra samtal i en restaurang eller i en annan ljudmiljö med buller runt omkring? Känner du dig ofta trött efter en middag med familjen på grund av att du behövt anstränga dig för att höra vad som sagts kring matbordet? Tycker du att du hör bättre då en person vänder sig mot dig vid samtal?

Detta är typiska tecken på en hörselnedsättning. Men oroa dig inte; en hörselnedsättning är inget man ska stå ut med. Du kan och bör göra något åt detta.

Många människor har svårt att vänja sig vid tanken att använda hörapparater. De skjuter upp sitt beslut om hörapparater och söker hjälp först då problemen med hörseln innebär så stora svårigheter i vardagen att de inte har något val längre.

Det är bättre ju tidigare du gör något åt din hörselnedsättning. Även om hörseln precis börjar bli nedsatt så hjälper hörapparater att bevara viktiga signalvägar för ljud i din hjärna. Ju längre du väntar med att skaffa hörapparater desto svårare blir det att vänja sig med dem och under tiden så kan du förlora livskvalité då du kanske underviker samtal med släkt och vänner.

Exempel på konsekvenser av hörselnedsättning:

  • Minskad uppmärksamhet
  • Försämrad taluppfattning
  • Svårigheter att kommunicera med andra
  • Försämrat minne
  • Undviker att prova nya saker eller aktiviteter
  • Minskad arbetsförmåga
  • Blir ”osynlig” för medmänniskor och kollegor
  • Irritation, stress, depression
  • Undviker sällskapsliv, isolering

 

Hörselskador kan inträffa i alla delar av örat. Vissa orsaker till nedsättning i ytter- eller mellanörat kan behandlas med medicin eller operation. Absolut vanligast (minst 80 %) är dock att orsaken till en hörselnedsättning finns i innerörat. Idag kan den moderna tekniken kompensera för de flesta hörselskador i innerörat.

Emellertid är det så att alla hörselnedsättningar är individuella, men de flesta med en nedsättning har svårt att höra svaga ljud och ljusa, diskantrika ljud. Det är också vanligt med svårigheter att höra barnröster, fågelsång eller när folk viskar.

Den här videon hjälper till att förstå hörselnedsättning:

Binaural hörsel: två öron hör bättre än ett

Naturen hade sina skäl att ge oss två öron: Binaural hörsel, eller att höra med båda öronen, hjälper oss att lokalisera ljud oavsett varifrån de kommer. Detta gör det också möjligt för oss att fokusera på vad vi vill höra, genom att låta oss uppfatta vissa ljud starkare och tydligare medan vi ignorerar andra. Några av de viktigaste binaurala processerna inbegriper binaural redundans, binaural undertryckning och binaural riktad lyssning.

Binaural redundans

När vi hör ett ljud i båda öronen är det som att höra samma ljud två gånger. Detta hjälper vår hjärna att skapa en tydligare bild av ljudet. Vid en hörselnedsättning minskar den här funktionen avsevärt. Att använda två hörapparater bidrar till att återfå fördelen med binaural redundans.

Binaural undertryckning

I situationer där det finns både buller och tal hjälper hörsel med båda öronen vår hjärna att ge talljud företräde framför buller. Detta gör att talet verkar starkare än det egentligen är. Vid en hörselnedsättning minskar den här funktionen avsevärt. Att använda två hörapparater bidrar till att återfå fördelen med binaural undertryckning.

Binaural riktad lyssning

I bullriga ljudmiljöer med flera olika ljud som kommer från olika riktningar hjälper hörsel med båda öronen vår hjärna att välja den ljudkälla vi är intresserade av och fokusera på den. Vid en hörselnedsättning minskar den här funktionen avsevärt. Att använda två hörapparater bidrar till att återfå fördelen med binaural riktad lyssning. (Counseling Suite 3.3)

Gör något nu

Det är bara då hörseln blir nedsatt som vi förstår hur viktig en bra hörsel är i vår vardag och hur mycket vi missar med en nedsatt hörsel.Varför skall man söka hjälp så fort som möjligt?

Hörselnedsättning utvecklas successivt

En hörselnedsättning utvecklas vanligtvis successivt och det kan därför ta flera år innan man upptäcker de negativa effekter nedsättningen innebär i vår vardag.

En obehandlad hörselnedsättning påverkar våra liv

Problem med att kommunicera med familjen, vänner och kollegor leder ofta till irritation, stress, isolering och till och med depression.

Ju förr desto bättre

Ju tidigare en anpassning sker med hörapparater, desto bättre. Detta gäller också vid lätta hörselnedsättningar.

Träna din hjärna

Hjärnan stimuleras och behåller sin vitalitet då du får en förbättrad hörsel med hjälp av hörapparater.

Få ut mer av livet

Då livskvaliteten ökar blir resultatet en förbättrad kommunikation med medmänniskor och detta innebär att det blir lättare att känna delaktig i samtal vid t.ex. möten eller i föreningsliv.

Att kunna höra igen har flera positiva effekter. Resultat från flera studier visar att en stor majoritet av hörapparatsanvändare är nöjda eller mycket nöjda med sina hörapparater. Erfarna användare berättar att deras sociala nätverk och allmäntillstånd har förbättrats markant. De känner sig piggare och är mer nyfikna på livet.

Var öppen för nya hörselupplevelser. Din livskvalité kommer att förbättras.

Testa din hörsel nu

Signia online test ger dig snabbt resultat

Hörseltest

Vill du träffa en audionom?

Hitta en hörselspecialist

Sök butik

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på Signia nyhetsbrev

Nyhetsbrev
Gå till toppen