Bruksanvisning til Signia høreapparat

Lær mer om hvordan du kan vedlikeholde og håndtere dine høreapparater og tilbehør

Styletto AX høreapparater

Slik setter du inn Styletto AX i øret
Slik tar du Styletto AX ut av øret
Slik slår du Styletto AX høreapparatene av og på
Slik bytter du en eartip på Styletto AX
Slik rengjør du Styletto AX
Slik lader du Styletto AX med Styletto laderen
Slik lader du Styletto laderen
Slik lader du Styletto AX med Styletto Dry&Clean
Slik bruker du CallControl med Styletto AX

Pure Charge&Go AX høreapparater

Slik setter du inn Pure Charge&Go AX i øret
Slik tar du Pure Charge&Go AX ut av øret
Slik slår du Pure Charge&Go AX på og av
Slik bytter du ut miniReceiver 3.0 på et Pure Charge&Go høreapparat
Slik bytter du en eartip på et Pure Charge&Go høreapparat
Slik finner du serienummeret til Pure Charge&Go AX
Slik finner du serienummeret til Pure Charge&Go T AX
Slik lader du Pure Charge&Go AX med Pure Charger
Slik lader du Pure Charge&Go AX med Pure Portable Charger
Slik lader du Pure Portable Charger
Slik lader du Pure Charge&Go AX med Pure Dry&Clean
Slik bruker du CallControl med Pure Charge&Go AX, Pure Charge&Go T AX og Pure 312 AX

Pure 312 høreapparater

Slik slår du Pure 312 AX på og av
Slik finner du serienummeret til Pure 312 AX
Slik bytter du batteriet på Pure 312 AX
Slik bruker du CallControl med Pure Charge&Go AX, Pure Charge&Go T AX og Pure 312 AX

Insio Charge&Go høreapparater

Slik setter du inn Insio Charge&Go AX i øret
Slik tar du Insio Charge&Go AX ut av øret
Slik slår du Insio Charge&Go AX på og av
Slik rengjør du Insio Charge&Go AX
Slik lader du Insio Charge&Go AX
Slik bruker du CallControl med Insio Charge&Go AX

EarWear 3.0

Slik velger du riktig lengde på miniReceiver 3.0
Signia miniReceiver 3.0 fjerning av lang earmold
Signia miniReceiver 3.0 fjerning av kort earmold
Signia miniReceiver 3.0 fjerning av kort earmold med værktøy

Styletto X høreapparater

Slik slår du Styletto høreapparatene av og på
Slik lader du Styletto-høreapparatet mens du er på farten
Slik bruker du din Styletto charging case

Motion Charge&Go X høreapparater

Slik lader du Motion Charge&Go med Inductive Charger II
Slik lader du Motion Charge&Go med induktiv lader E
Slik setter du en Motion Charge&Go på øret
Slik fjerner du en Motion Charge&Go fra øret
Slik slår du Motion Charge&Go av og på
Slik bytter du fra "ThinTube" til "earhook" med Motion Charge&Go
Slik finner du serienummeret på et Motion Charge&Go høreapparat

Motion Charge&Go P X høreapparater

Slik lader du Motion Charge&Go P
Slik setter du på en Motion Charge&Go P på øret
Slik fjerner du en Motion Charge&Go P fra øret
Slik slår du Motion Charge&Go P på og av
Slik bytter du fra "earhook" til "ThinTube" med Motion Charge&Go P
Slik bytter du en eartip til Motion Charge&Go P
Slik lades, tørkes og rengjøres høreapparaterne dine med Dry&Clean-laderen
Slik finner du serienummeret på et Motion Charge&Go høreapparat

Motion Charge&Go SP X høreapparater

Slik lader du Motion Charge&Go SP
Slik setter du en Motion Charge&Go SP på øret
Slik fjerner du en Motion Charge&Go SP fra øret
Slik slår du Motion Charge&Go SP på og av
Slik bytter du fra "ThinTube" til "earhook" med Motion Charge&Go
Slik lades, tørkes og rengjøres høreapparaterne dine med Dry&Clean-laderen
Slik finner du serienummeret på et Motion Charge&Go høreapparat

Pure høreapparater

RIC (receiver-in-canal) høreapparater
Slik setter du på et Signia RIC (mottaker-i-kanalen) høreapparat
Slik fjerner du et Signia RIC (mottaker-i-kanal) høreapparat
Slik rengjør du mottakeren til høreapparatet ditt
Slik bytter du en earmold på høreapparatet ditt
Slik bytter du en HF4 Pro på et RIC (Receiver-In-The-Canal) høreapparat
Slik bytter du en QuickGuard på et Pure høreapparat
Slik bytter du en miniReceiver Wax Guard

Insio høreapparater

ITE (in-the-ear) høreapparater
Slik setter du i et Signia ITE (i-øret) høreapparat i øret
Slik fjerner du et Signia ITE (i-øret) høreapparat
Rengjøring av et Signia ITE (i-øret) høreapparat
Slik bytter du batteri på ITE (In-The-Ear) høreapparater

Signia Active

Slik lader du Signia Active mens du er på farten
Slik lader du Signia Active charging case
Slik bruker du Qi-charging for Signia Active charging case
Slik setter du Signia Active i øret
Slik tar du Signia Active ut av øret
Slik slår du Signia Active på og av
Slik bytter du Click Sleeve på Signia Active

Styletto X høreapparater

Slik lader du Styletto-høreapparatet mens du er på farten
Slik bruker du din Styletto charging case
Slik bruker du Qi-charging med Styletto X-laderen
Slik slår du Styletto høreapparatene av og på

Signia app

Slik bruker du HandsFree for iOS
Slik bruker du My WellBeing i Signia-appen
Slik kobler du Signia høreapparater til en Android smartphone
Slik kobler du Signia høreapparater til en iPhone eller iPad

StreamLine Mic

Slik parer du Signia StreamLine Mic med høreapparatene dine
Slik streamer du lyd med Signia StreamLine Mic
Slik bruker du Signia StreamLine Mic i ekstern mikrofonmodus
Slik ringer du hands-free med Signia StreamLine Mic
Slik bruker du Signia StreamLine Mic
Slik parer du StreamLine Mic med din Android smartphone

StreamLine TV

Slik parer du Signia for iPhone-høreapparater med StreamLine TV
Slik bruker du Signia StreamLine Mic med StreamLine TV

miniPocket

Slik parer du miniPocket-fjernkontrollen
Slik bruker du miniPocket-fjernkontrollen
Gå til toppen