Helsefarer ved ubehandlet hørselstap

Hvis hørselstap ikke behandles, kan det øke risikoen for andre helseproblemer. Disse inkluderer følgende:

Demens

Personer med ubehandlet hørselstap har større risiko for å utvikle kognitiv svekkelse eller demens sammenlignet med personer med normal hørsel1. Dette skyldes sannsynligvis at deler av hjernen som brukes til høyere kognitiv bearbeiding blir svekket når de blir fratatt lyd2. Bruk av høreapparater hjelper hjernen med å fortsette å bearbeide lyd normalt, noe som reduserer problemer med konsentrasjon og tretthet.

Depresjon

er enn 1 av 10 personer med hørselstap sliter med depresjon - nesten dobbelt så mange som i befolkningen som helhet (6%)3. Ettersom de må kompensere med andre sanser for å kompensere for hørselstapet, rapporterer mange en høyere grad av tretthet mot slutten av dagen, noe som kan føre til angst, ensomhet og depresjon. Bruk av høreapparater har vist seg å kunne motvirke de negative psykologiske og følelsesmessige effektene av hørselstap4.

Fallulykker

Personer med selv mildt ubehandlet hørselstap har 3 ganger høyere risiko for å bli utsatt for fallulykker5 og bli innlagt på sykehus oftere og i lengre perioder enn personer med normal hørsel6. Dette kan skyldes at hørselstap reduserer de lydsignalene som hjernen din er avhengig av for å være oppmerksom på omgivelsene og opprettholde balansen. Bruk av høreapparater har vist seg å forbedre balansen sammenlignet med ubehandlet hørselstap.7.

Tinnitus

Tinnitus kan inkludere ringing, susende, brusende og andre fantomlyder i øret. Det påvirker hovedsakelig personer med hørselstap.8. Bruk av høreapparater bidrar til å stimulere hjernen med mer lyd og kan ofte distrahere oppmerksomheten fra tinnitus.
Stress kan også utløse tinnitus, og stresset knyttet til hørselstap kan reduseres gjennom behandling som høreapparater. I tillegg har noen høreapparater dedikerte funksjoner for direkte håndtering av oppfatningen av tinnitus.
Les mer om tinnitus

Vær briljant, og hold deg oppdatert

Vanlige spørsmål

Ja, det er viktig å behandle hørselstap for å forebygge de helseskadene som er forbundet med ubehandlet hørselstap. Behandling av hørselstap kan forbedre livskvaliteten, kommunikasjonsevnen og den generelle helsen. For å starte reisen mot bedre hørsel kan du prøve vår gratis online hørselstest.
Å ikke behandle hørselstap kan føre til en rekke negative helseutfall, inkludert redusert livskvalitet, kommunikasjonsvansker og kognitiv svekkelse.
Hørselstap kan gjøre det vanskeligere å forstå tale og andre lyder, noe som fører til kommunikasjonsvansker og sosial isolasjon.
Hjernen kan måtte jobbe hardere for å kompensere for hørselstapet, noe som over tid kan føre til kognitiv svekkelse.
Hvis du ikke tar vare på hørselstapet, kan det gjøre hverdagslige aktiviteter og oppgaver vanskeligere, potensielt føre til redusert selvstendighet og en generell nedgang i livskvaliteten.
Ja, å søke behandling for hørselstap kan bidra til å forebygge negative helseutfall og forbedre den generelle livskvaliteten og kommunikasjonsevnen.

Lin F.R., Metter E.J., O’Brien R.J., Resnick S.M., Zonderman A.B., Ferrucci L. 2011. Hearing Loss and Incident Dementia. Archives of Neurology, 68(2), 214-220. 

2 Powell D.S., Oh E.S., Reed N.S., Lin F.R. & Deal J.A. 2022. Hearing Loss and Cognition: What We Know and Where We Need to Go. Frontiers in Aging Neuroscience, 13.

3 Chuan-Ming Li, MD, PhD1; Xinzhi Zhang, MD, PhD2; Howard J. Hoffman, MA1; et al. Hearing Impairment Associated With Depression in US Adults, National Health and Nutrition Examination Survey 2005-2010. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. 2014;140(4):293-302.

4 Lawrence BJ, Jayakody DMP, Bennett RJ, Eikelboom RH, Gasson N, Friedland PL. Hearing Loss and Depression in Older Adults: A Systematic Review and Meta-analysis. Gerontologist. 2020 Apr 2;60(3):e137-e154. doi: 10.1093/geront/gnz009. PMID: 30835787.

5 Lin F.R. & Ferrucci L. 2012. Hearing loss and falls among older adults in the United States. Archives of Internal Medicine, 172(4), 369-371.

6 Johns Hopkins University analysis of the National Health and Nutrition Examination Survey, or NHANES. Published in the Journal of the American Medical Association online June 11, 2013

7 Rumalla, K., Karim, A.M. and Hullar, T.E. (2015), The effect of hearing aids on postural stability. The Laryngoscope, 125: 720-723.

8 Source: Hearing Loss Association of America

Gå til toppen