Øret, hørelse og høretab

Dit liv, din verden, din hørelse.

Hvordan en vibration i øret skaber berigende sanseindtryk - Læs alt om hørelse og øret.

En god hørelse er vigtig i vores hverdag. De fleste med normal hørelse tænker sjældent på, hvilken betydning det har at kunne høre godt. At tale med vennerne, lytte til naturens lyde, nyde musik eller høre advarselssignaler – de tager det hele som en selvfølge.


Vores hørelse spiller en vigtig rolle for vores forhold til omgivelserne. Den gør det nemmere at skabe forhold til andre og åbner for en verden fuld af indtryk. Hørelsen er også meget kompleks og yderst følsom.


Så lad os give den vores fulde opmærksomhed …

Sådan fungerer hørelsen:

Øret er et fantastiskt organ, der udfører den vidunderlige og yderst komplicerede opgave, det er at høre. Det kan skelne mellem 7.000 forskellige tonelejer og giver hjernen mulighed for at lokalisere lydkilder.

Det menneskelige øre består af tre dele – det ydre øre, mellemøret og det indre øre.


Det ydre øre: Det ydre øre opfanger lydene fra omverden og fører dem gennem øregangen til trommehinden.


Mellemøret:
Lydbølger får trommehinden til at vibrere. Kroppens mindste knogler (hammer, ambolt og stigbøjle) fører disse vibrationer videre fra trommehinden til det ovale vindue i det indre øre.


Det indre øre:
Det ovale vindue vibrerer i takt med lydbølgerne og skubber til vædsken i det indre øre. Når bølgebevægelsen rammer hårcellerne i det indre øre, udløser det enelektrisk  impuls i hårcellens hørenerve, der sender lyden til hjernen.

Følgende video viser, hvordan hørelsen virker:

Høretab

Høretab starter typisk i det små og bliver værre med årene. Det gør det vanskeligt at erkende, at man faktisk lider af nedsat hørelse. Familie, venner og kolleger er ofte de førsteder opdager, at der er noget galt.

Der er dog mange tegn på, at din hørelse ikke er, som den burde være. Måske er det vanskeligt for dig at forstå telefonsamtaler tydeligt? Beklager din familie sig over lydstyrken, når du hører radio eller ser fjernsyn? Har du svært ved at følge en samtale i en restaurant, eller når der er megen trafikstøj? Føler du dig ofte udmattet efter familiesammenkomster, fordi det er anstrengende at følge med i samtalen? Hører du bedre, når du kan se den person, der taler med dig?


Alt dette er typiske tegn på en hørenedsættelse. Men vær ikke bekymret. Høretab er ikke noget, man bare skal leve med. Du kan – og bør – gøre noget ved det.


Mange synes, det er svært at acceptere tanken om at gå med høreapparater. De udskyder beslutningen og gør først noget ved det, når den dårlig hørelse bliver et stort problem.


Men jo tidligere du gør noget ved et høretab, jo bedre. Det kan være en fordel at starte så tidligt som muligt med at gå med høreapparater. Ved et mindre høretab kan høreapparater hjælpe med til at aktivere hørenerverne, så en forværring af høreproblemet måske udskydes. Jo sværere dit høretab bliver, jo vanskeligere kan det være at vænne sig til forstærkningen i høreapparaterne.

Mulige virkninger af høretab:

  • Mindsket opmærksomhed
  • Nedsat taleforståelse
  • Problemer med at kommunikere med andre
  • Nedsat hukommelse
  • Mindre vilje til at favne det ukendte
  • Faldende arbejdsevne
  • Manglende anerkendelse fra andre
  • Irritabilitet, stress, depression
  • Tilbagetrækning fra det sociale liv, isolation

Hørenedsættelse kan forekomme i alle dele af øret. Problemer i det ydre øre og mellemøret kan som regel behandles medicinsk eller ved operation. 80% af alle hørenedsættelser skyldes dog nedsat funktion i hørenerverne i det indre øre. I dag kan moderne høreapparater kompensere for de fleste skader i det indre øre.

Men ikke to tilfælde af høretab er ens. Personer med høretab er, for det meste, ude af stand til at skelne mellem svage toner og skingre lyde og har svært ved at høre lyde som hvisken, børnestemmer og fuglesang.

Denne video forklarer høretab:

Binaural hørelse: to ører hører bedre end et

Der er en grund til, at naturen har forsynet os med to ører: Binaural hørelse, eller hørelse med begge ører, hjælper med at lokalisere hvor lyde kommer fra. Den gør det muligt for os at fokusere mere præcist på det, vi vil høre. Nogle af de vigtigste binaurale processer omfatter binaural redundans, binaural undertrykkelse og binaural retningsbestemt lytning. 

Binaural redundans

Når vi hører en lyd med begge ører, får hjernen den samme lyd to gange. Det hjælper vores hjerne med til at skabe et bedre lydopfattelse, idet vi måske ikke opfatter alle lyde med det ene øre, men det vi mangler hører vi med det andet øre. Og hjernen sætter så de to lydbilleder sammen til et komplet lydbillede i hjernen. Ved høretab er denne effekt betydeligt nedsat. At bære to høreapparater hjælper med at genskabe den naturlige binaurale redundans.

Binaural undertrykkelse

I situationer, hvor der både er larm og tale, bruger vi hjernen til at fokusere på tale frem for støj. Hjernen sætter fokus på tale, mens støj undertrykkes. Ved høretab er denne funktion betydeligt nedsat. At bære to høreapparater hjælper med at genskabe den binaurale undertrykkelse og fokusere på tale.

Binaural retningsbestemt lytning

I støjende situationer, hvor der kommer mange forskellige lyde fra forskellige steder, kan hørelse med to ører hjælpe vores hjerne med at fokusere på en enkelt lydkilde. Ved høretab er denne funktion betydeligt nedsat. At bære to høreapparater genskaber fordelen ved binaural retningsbestemt lytning.

Sådan får du høreapparat

Det er først, når hørelsen er blevet betydeligt dårligere, at vi bliver klar over, hvor vigtig en god hørelse er for os. Og over hvor meget vi mister, når vi ikke længere hører så godt.Det er vigtigt at reagere så hurtigt som muligt på en hørenedsættelse.

Høretab er en gradvis proces

Høretab er, for det meste, en gradvis proces, der tager mange år. Høretabet indtræder så langsomt, at vi ikke bliver klar over den negative virkning, det har på vores liv.

Et ubehandlet høretab påvirker dit liv

Kommunikationsproblemer med familie, venner og kollegaer kan føre til irritation, stress, isolation og endda depression.

Jo før jo bedre

Jo tidligere vi får høreapparater, jo bedre! Selv hvis det drejer sig om et mindre høretab.

Træn din hjerne

Når du kan høre ordentligt igen med høreapparater, stimuleres hjernen, og du forbliver mentalt og fysisk aktiv.

Få mere ud af livet

Livskvaliteten forbedres, og du kan kommunikere bedre med andre.

Der er mange gode sider ved at kunne høre ordentligt igen. Undersøgelser viser, at de fleste høreapparat-brugere er meget tilfredse eller yderst tilfredse med deres høreapparater. Erfarne brugere rapporterer, at deres sociale kontakter og deres fysiske og mentale velvære er markant forbedret. De føler sig i bedre form og er meget mere parate til at give sig i kast med nye ting.


Vær åben for nye lytteoplevelser. Det vil forbedre din livskvalitet.

Test din hørelse nu

Signia online høretest giver hurtige resultater

Høretest

Leder du efter personlig service?

Find din hørespecialist

Find hørespecialist

Hold dig opdateret

Abonner på Signia's nyhedsbrev

Nyhedsbrev
Gå til toppen