The health risks of untreated hearing loss

If hearing loss is left untreated, it can increase the risk of other health issues. These include the following:

Demens

Mennesker med ubehandlet høretab er mere tilbøjelige til at udvikle kognitiv tilbagegang eller demens end mennesker med normal hørelse1. Dette skyldes sandsynligvis, at dele af hjernen, der bruges til kognitiv behandling på højere niveau, forværres, når de fratages lyde2.

Brug af høreapparater hjælper hjernen med at fortsætte med at behandle lyde normalt, hvilket reducerer problemer med koncentration og træthed.

Depression

Mere end 1 ud af 10 personer med høretab kæmper med depression – næsten dobbelt så mange som blandt befolkningen som helhed (6 %)3. Fordi de er nødt til at hyperfokusere andre sanser for at kompensere for manglende hørelse, rapporterer mange et højere niveau af træthed i slutningen af dagen, hvilket kan føre til angst, ensomhed og depression. Brug af høreapparater har vist sig at vende de negative psykologiske og følelsesmæssige virkninger af høretab4.

Faldulykker

Mennesker med selv mildt ubehandlet høretab er 3 gange mere tilbøjelige til at lide skader ved fald5 og indlægges på hospitalet oftere og i længere tid end personer med normal hørelse6. Dette kan skyldes, at høretab reducerer de lydsignaler, som din hjerne er afhængig af for miljøbevidsthed og balance. Brug af høreapparater har vist sig at forbedre balancen sammenlignet med ubehandlet høretab7.

Tinnitus

Tinnitus kan omfatte ringen, summende, brølende og andre fantomlyde i øret. Det påvirker overvejende mennesker, der har høretab8. Brug af høreapparater hjælper med at stimulere hjernen med mere lyd og afleder ofte opmærksomheden fra tinnitus.

Stress kan også udløse tinnitus, og stresset ved at have høretab kan reduceres gennem behandling såsom høreapparater. Derudover tilbyder nogle høreapparater dedikerede funktioner til direkte at lære opfattelsen af tinnitus.   

Lær mere om tinnitus

Hold dig opdateret

FAQs

Ja. Det er vigtigt at behandle høretab for at forebygge de sundhedsrisici, der er forbundet med ubehandlet høretab. Behandling af høretab kan forbedre livskvaliteten, kommunikationsevnerne og den generelle sundhed. For at starte din rejse mod bedre hørelse kan du prøve vores gratis online høretest.
Ikke at behandle høretab kan føre til en række negative sundhedsresultater, herunder nedsat livskvalitet, kommunikationsvanskeligheder og kognitiv tilbagegang.
Høretab kan gøre det sværere at forstå tale og andre lyde, hvilket fører til kommunikationsvanskeligheder og social isolation.
Hjernen skal muligvis arbejde hårdere for at kompensere for høretab, hvilket fører til kognitiv tilbagegang over tid.
Hvis du ikke tager hånd om høretab, kan det gøre daglige aktiviteter og opgaver vanskeligere, hvilket potentielt kan føre til nedsat uafhængighed og et generelt fald i livskvaliteten.
Ja, at søge behandling for høretab kan hjælpe med at forhindre negative helbredsresultater og forbedre den generelle livskvalitet og kommunikationsevner.

Kilder:

Lin F.R., Metter E.J., O’Brien R.J., Resnick S.M., Zonderman A.B., Ferrucci L. 2011. Hearing Loss and Incident Dementia. Archives of Neurology, 68(2), 214-220. 

2 Powell D.S., Oh E.S., Reed N.S., Lin F.R. & Deal J.A. 2022. Hearing Loss and Cognition: What We Know and Where We Need to Go. Frontiers in Aging Neuroscience, 13.

3 Chuan-Ming Li, MD, PhD1; Xinzhi Zhang, MD, PhD2; Howard J. Hoffman, MA1; et al. Hearing Impairment Associated With Depression in US Adults, National Health and Nutrition Examination Survey 2005-2010. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. 2014;140(4):293-302.

4 Lawrence BJ, Jayakody DMP, Bennett RJ, Eikelboom RH, Gasson N, Friedland PL. Hearing Loss and Depression in Older Adults: A Systematic Review and Meta-analysis. Gerontologist. 2020 Apr 2;60(3):e137-e154. doi: 10.1093/geront/gnz009. PMID: 30835787.

5 Lin F.R. & Ferrucci L. 2012. Hearing loss and falls among older adults in the United States. Archives of Internal Medicine, 172(4), 369-371.

6 Johns Hopkins University analysis of the National Health and Nutrition Examination Survey, or NHANES. Published in the Journal of the American Medical Association online June 11, 2013

7 Rumalla, K., Karim, A.M. and Hullar, T.E. (2015), The effect of hearing aids on postural stability. The Laryngoscope, 125: 720-723.

8 Source: Hearing Loss Association of America

Gå til toppen